Home

Ikt aftale paradigme

Ny brugerflade for Molios bips-værktøje

I forbindelse med lancering af Molios nye hjemmeside har de tidligere bips-abonnementer fået ny brugerflade. Her på siden guider vi dig til, hvordan du finder dine værktøjer og kommer godt med videre Der er udarbejdet en SLKS standard IKT-aftale, som kan findes her: O:\Ejendomme - Tværgående\Forretningsprojekter\IKT-aftaler\Udkast til ny IKT aftale Denne IKT-aftale samt nedenstående bilag gøres gældende som en del af rådgiverudbuddet for den enkelte byggesag, og skal efterfølgende indgå som bilag til rådgiveraftalen Bilag B3 Digitale krav og aftale paradigme 4 Specifikke krav for den enkelte kontrakt - IKT aftaler IKT står for Information og Kommunikation Teknologi. Formålet ved aftalerne er at definere de specifikke krav og forhold ved det enkelte projekt og tegnes af de enkelte parter som en del af kontrakten Konceptet indeholder et paradigme til aftale med IKT-bygherrerådgiveren og fire bilag til aftalen. Bilag 3 IKT-specifikation anviser konkrete krav til IKT processen under projekteringen og udførelsen. Som en del af IKT-specifikationen er der udarbejdet et Bilag A Digital drift og ejendomsforvaltning, som anviser krav til den digitale.

Samarbejdsaftale om IKT-paradigma og vejledning, som var en integreret del af den tidligere vejledning. EBST har fundet det naturligt, at byggeriets parter selv forestår udarbejdelsen af standarder for aftaler om anvendelse af IKT i den konkrete byggesag. Eftersom anvisningerne ikke begrænser parternes aftalefrihed Gennemføres IKT-koordineringen uden en sådan kan den forkludre processen og dermed være til mere skade end gavn. Er IKT-koordineringen placeret hos en af byggesagens rådgivere, kan aftalen med denne med fordel indgå i den aktuelle rådgiveraftale. Er funktionen placeret hos en tredjepart, må der træffes en særskilt aftale

BYGST paradigme, IKT-teknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger, bilag nr. 2, skal udfyldes. X Stk 2 Filformater: IFC 2x3 samt originalformat X. BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 3 af 15 3.1 IKT ledelse YB 2012, Pkt. 2.2 Stk 1 Y Begrebet IKT anvendes i flæng i Det Digitale Byggeri. Men det er langt fra alle som kender det, og alt for mange gange har jeg fået spørgsmålet: Hvad er IKT? Så nu må det være tid til en kort redegørelse. IKT står for Informations- og kommunikationsteknologi. Begrebet anvendes næsten udelukkende indenfor det offentlige

Denne IKT-aftale er et samlet dokument over byggesagens IKT-ydelser og IKT-specifikationer. IKT-aftalen følger: Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri BEK nr. 118 af 06/02/2013 Nærværende IKT-specifikation skal derfor ses som et minimumskrav og udgangspunkt for brug af IKT. Totalentreprenøren skal, sammen med projektets øvrige parter, gennem hele projektet udnytte IKT mulighederne, hvor dette bidrager til værdi for projektet. Der forventes således at anvendelse af IKT gennem projektet vil udvikles gennem projektet

Udarbejdelse af egne paradigmer til IKT aftaler - Udarbejdelse af oplæg til gruppens eget paradigme til en IKT aftale - del 1 - overvejelserne - Dagens indlæring bruges til at udarbejde en disposition til gruppens eget paradigme til IKT aftale - Udleverede eksempler anvendes til udarbejdelse af dispositionen til paradigmet Alle / Christia Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme; I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning. Klik her - og se program fra seneste sæson. Modulet kan tages enkeltstående - og giver diplom. Se. De nye IKT-bekendtgørelser er en gave for rådgivere, bygherre og driftsherre, hvis man ved hvordan man skal drage nytte af dem, frem for at se det som endnu en bureaukratisering af byggeriet, der kun er fordyrende og ødelæggende for kreativiteten IKT står for Information og Kommunikations Teknologi. Vejdirektoratet ønsker at fremme brug og genbrug af digitale data og stiller derfor krav til sine leverandører om digitale leverancer, både under og i forbindelse med afslutnin-gen af rådgivningsydelserne og totalentrepriser. Data skal leveres i henhold til følgende IKT-dokumenter

Konceptet indeholder et paradigme til aftale med IKT-bygherrerådgiveren og fire bilag til aftalen. Bilag 3 IKT-specifikation anviser konkrete krav til IKT processen under projekteringen og udførelsen. Som en del af IKT-specifikationen er der ud-arbejdet et Bilag A Digital drift og ejendoms-forvaltning, som anviser krav til den digitale. IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 - Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms elle Det hele starter med en rigtig god IKT aftale og vi mener derfor at det er vores pligt, at dele ud af vores værdifulde erfaring. Udover vores gratis IKT paradigme får du ligeledes en gratis. Struktur for virksomhedens egen IKT aftale • Eksempel på struktur og aftale set up • Etc. Kort intro til andre standarder • Bygherreforeningens og AlmenNet´s paradigme for IKT ydelser: • DiKon (Digital Konvergens) / BIM7AA / BDA skemaet • Etc. Christian Bolding 13.45 - 14.4 Hent paradigme for tillæg til TBL for Broer og Bygværker. UKP (Udbudskontrolplan) - Bemærk! UKP er en oversigt over Københavns Kommunes krav til entreprenørens egenkontrol for at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde. Herunder hvad og hvornår der skal kontrolleres, acceptkriterium.

Notat vedrørende IKT-aftale dokumentpakke Formål og anvendelsesområde IKT-aftalen er en pakke af dokumenter, som tilsammen beskriver og definerer byggesagens IKT-ydelser og IKT-specifikationer. IKT-aftalen følger Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt bygger BEK nr. 118 af 06/02/2013 IKT aftale paradigme samt senest projektet 'Data for drift'. Molios projekt 'Data for drift' Molios projekt 'Data for drift' har til formål at skabe . 3 2. Systemer. System System- -Danmar BIM7AA BPE-skemaet erstatter ikke behovet for udarbejdelse af andet projektmateriale for gennemførelse af IKT på det givne projekt - f.eks. en BIM-manual. Iht. IKT Bekendtgørelserne nr. 118 og 119 i §4 skal bygherren stille krav til strukturering af bygge-objekter gennem hele byggesagen • Vores eget paradigme til en IKT-aftale • Nye samarbejdsrelationer (rådgiver, entreprenør og. EKSAMEN. Afsluttende prøve, undervisning og evaluerin K01 Standardkontrakt for kortvarige it-projekter K01 er målrettet leverance af standardprodukter, hvortil der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger

2.1.2.3 IKT-aftale 2 (Bilag 14) Denne form for IKT-aftale er markant anderledes bygget op end IKT-aftale 1, som vi i forrige afsnit fandt ud af havde mange opbygningsmæssige ligheder med den bips. IKT i projekteringen IKT kommer ind i projektet når bygherre stiller krav til hvilke IKT ydelser han ønsker ved konkurrencens start. Denne aftale kaldes IKT-aftalen og er ofte et udfyldt paradigme fra BIPS, som danner aftalegrundlaget mellem bygherre og rådgiver

IKT - 215 Main St, Wayne, Nebraska 68787 - Rated 5 based on 68 Reviews This is a perfect new addition to downtown Wayne! I've stopped a few different.. fremgår således af IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation. Det betyder bl.a. at mappestruktur og metadata skal følge Bips A104 Dokumenthåndtering, og at der skal klassificeres med Cuneco Classification System. BYGST paradigme for IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation, bilag nr. 1, skal udfyldes. X Stk 3 YB 2012 Pkt. 2. IKT-lederen skal udfylde et IKT-statusnotat ved faseskrift, som skal uploades på projektweb. Notatet skal give et overblik over byggesagens IKT-arbejde herunder; en generel overordnet vurdering af IKT-arbejdet, en konkret rapportering af de fortaget kollisions- og konsistenskontroller, samt en vurdering af hvordan de

I IKT-organisationen kan alle parters IKT-ansvarlige deltage - herunder bygherrens IKT-ansvarlige. Er funktionen som IKT-koordinator placeret hos en af byggesagens rådgivere eller udførende, bør aftalen herom indgå i de aktuelle aftaler. Er funktionen placeret hos en tredjepart, må der træffes en særskilt aftale The World's most comprehensive professionally edited abbreviations and acronyms database All trademarks/service marks referenced on this site are properties of their respective owners - Udarbejdelse af oplæg til gruppens eget paradigme til en IKT aftale - del 1 - overvejelserne - Dagens indlæring bruges til at udarbejde en disposition til gruppens eget paradigme til IKT aftale - Udleverede eksempler anvendes til udarbejdelse af dispositionen til paradigmet Alle / Christian Bolding 17.10 - 17.1 IKT is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms. IKT - What does IKT stand for? The Free Dictionary Hent paradigme for PSS for små og mellemstore byggepladser Journal om sikkerhed ved drift og vedligeholdelse Journalen skal gøre opmærksom på særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer ved fremtidig drift og vedligehold af det færdige anlæg, og hvordan disse kan imødegås

  1. Looking for the definition of IKT? Find out what is the full meaning of IKT on Abbreviations.com! 'Irkutsk, Russia' is one option -- get in to view more @ The Web's largest and most authoritative acronyms and abbreviations resource
  2. IKT is the International Association of Curators of Contemporary Art. It is a members organisation that brings together curators from across the world, to meet, share knowledge, exchange ideas and broaden their professional networks
  3. The latest Tweets from IKT (@IKTwente). IKT versterkt de economie van Twente door bedrijven te verbinden met elkaar, met overheden, kennisinstellingen en overige netwerken
  4. 4 Der mangler adskillelse af aftale og proces, og IKT-specifikationerne understøtter ikke metodefrihed Det er et problem, at IKT-specifikationerne i stigende grad bliver anvendt som en holdeplads for egenudviklede bilag På baggrund af de indsamlede erfaringer og ønsker, har bips besluttet at lave en større og mere gennemgribende revision af de nuværende IKT-specifikationer
  5. Nedenfor kan du hente Danske Arkitektvirksomheders og FRIs aftaleformularer for byggeri og bygherrerådgivning. Aftaleformularen kan du bruge ved delt rådgivning, totalrådgivning samt ved aftale om underrådgivning

IKT i projekteringen IKT kommer ind i projektet når bygherre stiller krav til hvilke IKT ydelser han ønsker ved konkurrencens start. Denne aftale kaldes IKT-aftalen og er ofte et udfyldt paradigme fra BIPS, som danner aftalegrundlaget mellem bygherre og rådgiver .den smarte IKT-aftale - Et digitalt og dynamisk aftalesystem Martin Klüver Hansen & Mikkel Vangsgaard Studenterpublikation 11 januar 2012 Titelblad Titel

Opsætningen af mangellister, tilsynsnotater og D&V blev udført iht. aftale og efter de ønsker og behov, som vi havde til opsætningen og brugen af disse dokumenter. I forbindelse hermed stod Optimise for en bruger-instruktion af Capture for vores UE'er og rådgivere, så alle var instrueret i hvordan systemet og dokumenterne skulle bruges Posts about IKT. Ikus Magdeburg added a new photo — at IKT. December 6, 2017 · Magdeburg, Germany · Ikus Magdeburg added a new photo — with Farooq Hussain at IKT s IKT ni č spolo čné, alebo ľudia v strednom veku, ktorých nápl ňou práce je práca s IKT, ale vo vo ľnom čase sa im vyhýbajú. Môžeme poveda ť že, s nástupom novej generácie sa stávajú IKT pevnou sú čas ťou nášho života a o desa ť rokov už pravdepodobne nenájdeme ľudí, ktorí by ic IKT-aftalen er indledningsvist opbygget med en række 'afkrydsningsbokse', hvori der aktivt skal foretages til- og/eller fravalg af byggesagens IKT-ydelser. Ofte skal der i boksene også indskrives navn på ansvarlige, hvilke fag- og fællesmodeller der skal udveksles, til hvilket niveau der skal digitaliseres til, osv

IKT i byggeri og drift AlmenNe

Video: Byggeri 2.0 » IKT hvad-for-noget? - blog.3dbyggeri.d

The IKT - Institute of Culture Studies and Theatre History is the only exclusively transdisciplinary research unit at the Austrian Academy of Sciences (AAS) working in the humanities, the social sciences and the study of culture IKT Koordinator & Leder Uddannelsen, sikrer dig, at: - Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT bekendtgørelserne og gældende lovgivning - Du kan udføre de IKT ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse - Du kan udarbejde IKT-aftaler der er helt uptodate - Din virksomhed og.

Video: IKT-koordinator og -leder - molio

IKT bekendgørelserne - Få hjælp til at få udarbejdet IKT aftale

•IKT-aftale • Udbudstidsplan • Specifikation af projektstyring under udførelse, ekstern granskning og opfølgning ved systemleverancer og totalentrepriser • samt at: • Omfanget af systemleverancer og funktionsudbud muligvis ikke er kendt på aftaletidspunktet. 1.4 Planlægning - Granskningsgrundlag SBi - 21.11.2014 1 Join a game of kahoot here. Kahoot! is a free game-based learning platform that makes it fun to learn - any subject, in any language, on any device, for all ages Af advokat, partner Anja Ristorp Heidelberg ABR 89. Når bygherre og rådgiver indgår en aftale om teknisk rådgivning og bistand, vælger parterne i de fleste tilfælde at anvende Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og Bistand fra 1989 (herefter kaldet ABR 89) som grundlag for aftalen

EKSEMPEL Udbudsbrev - eksempel (navn og adresse) (dato) (sagens navn og adresse) Kære (håndværker) Hermed fremsendes som aftalt telefonisk udbudsmateriale til tagomlægning og fornyelse af tagvær Paradigme for IKT-aftale i Odense Kommune. Tilføjelser og Præciseringer til AB 92, april 2006. Odense Kommunes Tro- og Love-erklæring. Udbudsbekendtgørelsen for.

Gratis IKT aftale! - linkedin

er der indgået følgende aftale om rådgivning og bistand (i det følgende samlet betegnet rådgivning) under henvisning til Vejdirektoratets særlige betingelser for rådgivning (SBR) af juni 2013 efterfølgende at sikre, at IKT-specifikationerne er tilgængelige for byggesagens parter samt at de overholdes. Såfremt bygherren allerede har et paradigme for IKT-specifikationer eller anvender IKT-specifikationer fra foreningen bips, vil IKT-lederen have til opgave at indføje nødvendige projektspecifikke specifikationer Bilag E Region Sjællands IKT-aftale for USK 2013-07-05 Bilag F Region Sjællands sociale klausuler 2015-08-27 Bilag G Region Sjællands miljøkrav Rev. 2011-01-04 Beskrivelse af screening Rev. 2011-01-04 Checkliste screening Bilag H Projektforsikring 2012-06-21 Forsikringscertifika Det endelige omfang af IKT-kravene i projektet aftales mellem Albertslund Kommune og totalen-treprenøren, via en IKT-aftale. Klassifikation Bygværker, bygningsafsnit, bygningsdele, arealer og rum i projektet klassificeres og identificeres. Der anvendes CCS Klassifikation - jf. klassifikationstabellerne for Bygningsdele (gældende ver

Indgås herved aftale om, at totalentreprenøren skal udføre totalentreprisen: FrederiksborgCentret Ny Multihal i henhold til denne totalentrepriseaftale. 2. Totalentreprenørens arbejde Totalentreprenøren er forpligtet til at præstere alle arbejder og leverancer af enhver art, som er nødvendige til opfyldelse af aftalegrundlaget. 3 Tilretning til paradigme for udbudsbekendtgørelse. Marts 2014 Der er foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser. IKT-aftale er tilføjet, idet den er. herren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. 1.6.3 Ændringsøkonomi Entreprenør kan ikke igangsætte ændringsøkonomi uden der foreligger en indgået aftale med bygherren på skrift i form af en aftaleseddel. Der gives pris på en fuld færdig entreprise

Hent udbudsparadigmerne - Københavns Kommun

IKT - Pejlemærkegruppen Formål: • Mødes for at diskutere IKT aftalerne, som har været brugt - Udveksling af erfaringer herfra, som skrives ned. • Udformer et best practise paradigme. - Kan blive brugt som standard, med enkelte rettelser. Medlemmer: - Region midtjylland • Bjarke Korsgaard Kristensen - Region nordjyllan RIB A/S tilbyder løsninger, der skaber værdi for hele byggeriets værdikæde: - Spar tid - Reducér omkostninger - Minimér fejl i byggeriet Alle vores løsninger understøtter processer, der traditionelt er forbundet med høj risiko, stort ressourcetræk eller høje omkostninger Bekijk het profiel van Lars F. Kjems op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Lars F. Kjems heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Lars F. Kjems en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien at konvertere til dette paradigme, grundlaget for IKT-siden af vores e-læringspr ojekt. Denne Basis version 5.51 havde et Denne aftale gør, at unde rviseren kan fotokopiere alt.

Det er nok de færreste næser i byggebranchen, der ikke har fået færten af IKT. I hvert fald falder snakken rigtig tit på IKT krav, IKT-aftale og IKT bekendtgørelse. Alligevel oplever vi ofte, at vores kunder stiller spørgsmål til, hvad de kan og skal gøre for at leve op til de IKT-krav, som IKT-bekendtgørelsen stiller Paradigme til tro og love-erklæring kan downloades fra RIB under udbudsnummeret. Ordregiver er en almen boligorganisation og igangsættelse af projektet forudsætter godkendelse af skema A (forud for projekterings start) og skema B (forud for opstart på udførelsen) af relevant myndighed Vi går i dag i luften med en ny kampagne i samarbejde med en lang række virksomheder, organisationer og NGO'er. Vi vil have politikerne til at sætte målrettet fokus på løsninger, der kan reducere vores energiforbrug i https://bl.a. bygningsmassen, så Danmark kan nå målet om et klimaneutralt samfund senest i 2050

Ikt koordinator og -leder uddannelse by Molio - Issu

henhold til aftale mellem Relevent og den pågældende forening. Gør venligst opmærksom på medlemskab ved tilmelding. HVORDAN Tilmelding skriv på info@relevent.dk eller ring til 41951429/28305445 Afmelding på info@relevent.dk. Ved afmelding indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes et gebyr på 10% Oracle acquired Sun Microsystems in 2010, and since that time Oracle's hardware and software engineers have worked side-by-side to build fully integrated systems and optimized solutions designed to achieve performance levels that are unmatched in the industry. Early examples include the Oracle. IKT aftalen er et udmærket værktøj til at aftale form, metode og ansvar for de digitale leveran-cer, men den adresserer ikke i nævneværdig grad det, som skaber reel værdi for driftsherreor-ganisationen, nemlig indholdet i de digitale leverancer. IKT-bekendtgørelsens krav 5, pkt. 6-10 fordrer at bygherren, i samråd med driftsherren og evt Identity hubs as new paradigm for solving fragmentation. A new kind of service offering has emerged to address the need for simple integration with the eID infrastructure. Signicat, one of the leading suppliers of this kind of service in Northern Europe, currently has over 100 customers hooked up to its online identity hub

This site uses cookies to improve your browsing experience.Would you like to keep them PDF | Implementeringen af den ny skolereform inkluderer 45 minutters daglig motion og bevægelse for alle elever. Formålet med artiklen er at præsentere en oversigt over eksisterende. Sorø kommune har en generel aftale med uddannelsesorganisationen, hvor Sorø kommune til uddannelsesorganisationen oplyser, hvilke firmaer der får tildelt entreprisekontrakter. Herefter kontakter uddannelsesorganisationen firmaerne for drøftelse af muligheden for oprettelse af praktikpladser

K01 Standardkontrakt for kortvarige it-projekte

aftale med bygherren - overlades til Bygherrens paradigme for entreprisekontrakt anvendes, og det skal 8.11 Digital kommunikation X I henhold til IKT. Interaktivt TV - et studie af rammevilkårene for DR ITV Specialet er udarbejdet i perioden fra januar-september 2007. Forsideillustrationen er et billede på metaforen front-row-penguins

BIM Modellens grænseflader by Simon Enevoldsen - Issu

Preface. The focus of this green foresight project is the future environmental challenges and possible environmentally related competitive advantages related to the three generic technologies (or technology areas) nanotechnology, biotechnology and ICT (information and communications technologies) En anden lærer fra samme skole nuancerer dette synspunkt, idet hun i en kommentar skriver, at evnen til differentiere undervisningen afhænger af elevgruppen, og at svage elever skal have mere lærerstyring. Rummelighed skal tænkes ind i et nyt, pædagogisk paradigme samarbejdsaftale konkretiseret i en aftale om projektet Urban U2 - Byudvikling i Urbanplanen. Partneringbyggesag Byggesagen er gennemført som en Partnering, og alle parter har fra starten af været bevidst om, at sikring af en optimeret værdiskabelse forudsætter en velfungerende erfaringsudveksling, kontinuerlig lærin Læring i netbaseret uddannelse i det danske forsvar. Henrik Rander. Download with Google Download with Facebook or download with emai En Telia 500 GB/mdr 4G aftale kan overføre informationer 125 gange pr. måned for 399 kr. Det er 3 kroner og 20 øre pr tandkrone. Overføringen vil blot tage 15-20 minutter selv via en 100/30 kobberforbindelse. 125 tandkroner er langt, langt over hvad selv en større tandlægeklinik behandler med pr. måned

IKT i projekteringen - PD

IKT er som udbredelsesmedie et medium for brugerens kommunikation med en anden (alter/alter-ego) eller flere andre. IKT adskiller sig fra andre tidligere i undervisningen benyttede udbredelsesmedier som de lineære transmitterende medier f.eks. radio og fjernsyn. Det er et medie, der overskrider eller remedierer de kendte medier Sten og Jonas har erfaringer med at coachee er tvunget ind i coachingen, men de mener det bedste hvis coachee selv er motiveret (Jonas, l. 740, Sten, l. 302). Sandler nævner ligeledes, hvorledes hun måler coachees motivation ved at lade vedkommende selv tage kontakt til hende for at aftale tidspunkt for opstart af coachingen 1) I første spørgsmål bedes du gøre status på, om du mener, at du har tilegnet dig den viden, færdigheder og kompetencer, som er beskrevet i uddannelsens studieordning samt i forhold til dine egne forventninger, muligheder, rammer m.m., som du beskrev dem i 7. semesters SUS-skem III Forberedende retsakter. DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG. EØSU's 521. plenarforsamling den 14. og 15. december 2016. 2017/C 75/06. Det Europæiske Økonomiske o en Upon request of a new entrant, the parties undertake to enter into a special pro-rate agreement with the new entrant for traffic with a true origin and destination in either Germany or Austria and/or for beyond Austria or Germany at comparable conditions entered into with third non-alliance /other alliance carriers in connection with such route

IKT - Home Faceboo

7) Bilag til IKT-ydelsesspecifikation, dateret 9.2.2017 8) Paradigme for drifts- og vedligeholdelsesvejledning 9) Programoplæg Ambulatorietorvet (med hovedtidsplan), dateret 9.2.2017 10) Præsentationsmateriale til Ambulatorietorvet 7.12. 2016 11) Plantegning Ambulatorietorvet 9.2.2017 12) Tilbudsliste, dateret 9.2.2017 13) Tegningsmateriale Der er godt kog under gryderne, hvor analyser, strategiske overvejelser og ideologi langsomt men sikkert dampes ind til den bouillonterning, regeringen i det nye år vil præsentere som udspillet til den næste danske energiaftale, konkluderer Dansk Energi. Det var i hvert fald indtrykket, da DI.

populær: