Home

Eksistentialisme danskfaget

Peter Ejnar Lauritzen Seeberg levede fra 1925 til 1999. Han var en berømt og populær forfatter, der skrev inden for mange genrer. Peter Seeberg skrev om indviklede filosofiske spørgsmål i et simpelt og letforståeligt sprog Af Thomas Søgaard Boström og Lasse Gammelgaard Ole Schultz Larsen (red.) iBog® galskabilitteraturen.systime.dk Bog. Galskab i litteraturen er først og fremmest rettet mod danskfaget i de gymnasiale uddannelser, men indeholder desuden oplagte muligheder for at indgå i tværfagligt samarbejde med psykologi, billedkunst, samfundsfag og biologi eksistentialisme (2015) omtrent det samme som eksistensfilosofi, men bruges ofte til at betegne en mere populær ideologi eller livsanskuelse, der bygger på. Dette gør, at eleverne på forhånd har en lyst og parathed til at arbejde med eksistentialisme. Der har længe manglet en eksistentialismebog til dansk med klare definitioner, med et overblik over eksistentialistisk ide- og litteraturhistorie fra Kierkegaard til nu, og med en konkret danskfaglig tilgang

Peter Seeberg - portals

Det er opfattelsen hos mange nystartede gymnasieelever. Det er i sig selv et problem, fordi der er risiko for at eleverne først for sent opdager de nye krav, og at de skal deltage på en anden måde i undervisningen. For kigger man på kravene til båden den mundtlige og skriftlige del af danskfaget, er der store forskelle Nyt kapitel om sociale medier, der blandt andet ser på høflighed og argumentation på Facebook.. Opdatering af kapitlet om dokumentarfilm med begreberne faktakontrakt og autenticitetsmarkør og med tilføjelse af den refleksive dokumentar Access Google Sites with a free Google account (for personal use) or G Suite account (for business use) Eksistentialisme i dansk. eksistentialismeidansk.systime.dk. Der har længe manglet en eksistentialismebog til dansk med klare definitioner, med et overblik over eksistentialistisk ide- og litteraturhistorie fra Kierkegaard til nu - og med en konkret, elevhenvendt, danskfaglig tilgang At introducere eleverne til mediedelen i danskfaget, som der vil blive bygget videre på de næste tre år. At give eleverne indblik i de grundlæggende begreber inden for avisgenrer og nyhedsjournalistik. At analysere reportager ud fra brug af fiktions- og faktakoder

Dansk Systime - bedre lærin

Den ateistiske eksistentialisme opfatter, modsat den religiøse, tilværelsen som principielt absurd og de forskellige ideologier som udtryk for en flugt fra at se meningsløsheden i øjnene. I Danmark får eksistentialismen især stor betydning i de første årtier efter Anden Verdenskrig hovedparten af bøger om eksistentialisme og eksistenstænkning på dansk er skrevet af folk med grundlag i filosofien og teologien, har forfatteren bag den-ne bog afsæt i litteraturvidenskaben og danskfaget. Det medfører naturligt en skærpet sensitivitet og opmærksomhed over for de formelt-æstetiske lag i de Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet - specifikt rettet mod danskfaget og dets undervisning på ungdomsuddannelserne. Eksistentialisme i dansk Fra Kierkegaard til Sonnergaard - En klar gennemgang af eksistentialisme fra Kierkegaard til senmodernitet

WAYF Clio Login. Brug for hjælp? 42 60 60 10. Hverdage fra kl. 8 - 1 Titel 1 Introduktion til danskfaget Titel 14 Eksistentialisme Titel 15 Litterære analysemetoder (+ Karen Blixen) Titel 16 2. fase- og 3. fase-modernisme Med fokus i filmen Rosens navn af Umberto Ecco, undersøgte eleverne forskellige forhold om overgangen fra middelalder til renæssance, kirkens rolle i perioden, reformationen, kirkeretninger inden for katolicismen (munkeordener) Danskfaget.dk is tracked by us since September, 2012. Over the time it has been ranked as high as 256 799 in the world, while most of its traffic comes from Denmark, where it reached as high as 754 position

eksistentialisme Helsingør kommunes biblioteke

at definere den ældre litteratur med udgangspunkt i såvel undervisningsvejledningen for danskfaget og Lars Handestens definition på samme. Derpå vil jeg kort komme ind på de i Folkeskoleloven stillede krav til undervisning i ældre litteratur, før jeg søger bag disse til begrundelserne for overhovedet at prioritere ældre litteratur Eksistentialisme Ekspressionisme Humanisme Impressionisme Marxisme Modernisme Naturalisme. Den minimalistiske tendens, man kan se i dyrkelsen af den korte prosaform, er et udbredt fænomen blandt 90'er-digterne. I ekstrem grad finder man den i Solvej Balles to fænomenologiske studier i sociale sammenhænge, & (1990) og Eller (1998), men ligesom det er tilfældet i Hesselholdts romaner, så rummer disse komprimerede tekster et stort betydningspotentiale, som bekræfter den. Eksistentialisme - krig, eftekrigstid og modernisme Materiale: Introduktion til metoder i dansk - Litteraturens veje side 22-38 Litteraturens veje: 332-334, 350-353 Powerpoint om eksistentialisme Video-klip med Karen Blixen (store danskere) Divaer, digtere og dogmebrødre Små introvideor om Camus og Sartre fra Youtub er der nogle der kan forklare hvad postmoderne litteratur er? Eller den postmoderne tilstand har søgt på wikipedia, men forstod ikk rigtigt hvad de mente med postmodernisme, så hvis nogle kunne forklare det med få ord ville det være mig en kæmp

Eksistentialisme i dansk? - Systime La

 1. g essay-writing assignments that a student would have. maj 2016. Dansk gyldendal dk essay blog og klumme Sproglig analyse - danskfaget
 2. Introduktion til danskfaget og analysearbejde Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg, individuelt- og gruppearbejde, skriveøvelser, IT og tv-klip. Retur til forside Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Titel 2. Argumentation og retorik Indhol
 3. isteriets bekendtgørelser, uddybning og vægtning af de tre hovedområder: litteratur, sprog og medier. Klassediskussion: hvad er godt/skidt ved faget dansk? Introduktion til danskfaget Læreplanen for Dansk A stx
 4. Eksistentialisme i dansk gør begrebet eksistentialisme konkret og vedkommende i en danskfaglig sammenhæng. Bogen giver eleverne et klart og kronologisk overblik over eksistentialismen i fire perioder - fra Kierkegaard frem til senmoderne tænkere som... Hhx Dansk Htx Dansk Stx Dansk Hf Dans: Eksistentialisme i dansk Fra Kierkegaard til.

Video: Dansk - bredt til danskfaget Flashcards Quizle

Introduktion til danskfaget og screening Introduktion til de skønlitterære genrer Forløb om processorienteret skrivning, notatteknik og komma Værklæsning: Jan Guillous Ondskaben Mundtlighed Folkeviser og værklæsning: Ravnkel Frøjgodes Saga Folkeeventyr Kronologiforløb Forløb om journalistiske nyhedsgenrer Forløb om skriftlighed og. Sune Weile holder et oplæg om, hvad der er på dagsordenen i danskfaget netop nu, også i forhold til reformen. Der vil derudover blive afsat tid til spørgsmål. Kurset arrangeres af Jan Maintz Hansen (Virum Gymnasium). Spørgsmål kan sendes til Jan på ja@edu.virum-gym.d Særlige fokuspunkter Introduktion til danskfaget og danskfaglige metoder, litterær analyse, fortolkning og perspektivering Fokus på fortælleren og fortællersynsvinkler, samt komposition Karakteristika ved dansk kultur, herunder sammenhængen mellem kultur og litteratur Væsentligste arbejdsforme Billeder er mange ting. Det er malerier, skilte, satiretegninger, oplysningskampagner, valgannoncer, reklamer, pressefotos, propagandabilleder, politiske plakater og. Generelt kan man opfatte digtning som en form for virkelighedsskildring: Ord betegner (bl.a.) virkelighedselementer, og især dramaet viser os personer, der handler og taler

Introduktion til danskfaget og tekstanalyse Indhold Faglig oversigt + Intro til grundlæggende genrer De tre taksonomiske niveauer Introduktion til tekstanalyse: Komposition, fortællerforhold og fremstillingsmåder (med litteratureksempler og øvelser) i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 201 Hvordan var de politiske forhold? Inden 1. Verdenskrig satte Europa i brand, havde der været fredstid på europæisk grund siden 1871. I imperialismens navn havde England, Frankrig og Rusland travlt med at udvide deres kolonier i store dele af Afrika og Asien, og Tyskland samlede sig gradvist til ét storrige, mens det østrig-ungarske kejserdømme sad på næsten hele Balkan 17.2.2014. I dag er litteraturhistorien faldet i kurs - og det både samfundsmæssigt og som paradigme i danskfaget. En gentænkning af litteraturhistorien må derfor både kunne svare på, hvad samfundet skal med litteraturhistorien - og hvad der skal få de studerende til at engagere sig i den Titel 1 Introduktion til danskfaget Titel 2 Eventyr Titel 3 Rap Titel 4 Gys (tværfagligt forløb med engelsk) Titel 5 Sprog og magt Titel 6 Fra oplysning til romantik Titel 7 Bliv journalist på 7 timer Titel 8 Nyhedsformidling Titel 9 Nedslag i litteraturhistorien fra det moderne gennembrud til i dag Titel 10 Diskurs, argumentation og retori

danskfaget, læsekurset og 1. del af skrivekurset. Titel 2 Tematisk læsning lyrik om byen - herunder sprog og sproglige eksperimenter og 2. del af skrivekurset. Titel 3 Historisk læsning med fokus på brugen af fantasi, nedslag i middelalder, oplysningstid og romantik. Titel 4 Den fantastiske fortælling - herunder danskopgave Forløbet giver eleverne en grundlæggende introduktion til danskfaget på et gym-nasialt niveau. Fokus ligger på danskfagets analyseværktøjer og genrer inden for de tre fagområder: litteratur, sprog og medier. Eleverne får desuden en introduktion til skriftlighed i danskfaget gennem en sti

Dansksiderne: Naturalisme og realism

 1. dst i de ideologiske strømninger marxisme og eksistentialisme
 2. Lektor Gentofte Studenterkursus august 1988 - nu 30 år 9 måneder. Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup. Lektor i dansk, psykologi og idræt med engagement i fagligt og pædagogisk/didaktisk udviklingsarbejde -Blandt andet deltager i forsøgsprojekt om flerfaglige undervisningsformer, teamsamarbejde, projektundervisning og flerfaglige eksamensformer (1995 ca)
 3. Introduktion til danskfaget på HF. Tekstbegrebet i dansk. Brugen af kommunika-tionsmodel i dansk, interviewet, portrætskrivning, brevskrivning, tekstlæsning og tekstanalyse, læseteori og læseformer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde og mundtlig fremstilling, skriftlige øvelser, rol
 4. Indhold Teknologi i danskfaget - her udmøntet i et sci fi forløb Teori: Litteraturens Veje Noveller Skabt for hinanden, Svend Åge Madsen Min elskede, Sven Holm Dica elsker, Dorrit Willumsen Patienten, Peter Seeberg Stiftelsen, Isaac Asimov Det er dét vi er her for, Dennis Jürgensen De smukke drømmes palads, M.Kruus
 5. Af Benedicte, Johanne Ø. og JC Fakta om forfatteren: Steen Steensen Blicher (1782-1848) Uddannet præst i 1809. Efter en tid som lærer (uden succes), blev han præst i Jylland
 6. Tove Irma Margit Ditlevsen (født 14. december 1917 i København, død 7. marts 1976 smst.) var en dansk forfatter, der debuterede i 1939 med digtsamlingen Pigesin

7 Titel 5 Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Helle Borup, Ud med sproget grundbog i retorik for gymnasiet og HF, s , 47-50, 55-56, Pia Kjærsgaard, Grundlovstale 5/ Om Ciceros kommunikationsmodel ( Det retoriske pentagram ), de retoriske appelformer samt Toulmins argumentationsmodel Forløb om menneskets behov for at skabe mening og om vores fascination af det uhyggelige og spændingen. Vi arbejder med læserens genrebevidsthed og -forventninger, forholdet mellem fakta og fiktion, den upålidelige fortæller, das Unheimliche, surprise og suspense, plotteori, den upålidelige fortæller og læserens rolle og motivation Vær opmærksom på at nogle af de solide råd der her er nedfældet kan (og bør) brydes af den modige skribent. Men lær dem at kende før du bryder dem!. Valgfag 2016/2017 2 Maj 2016 Kære Elever på 7., 8. og 9. årgang i Dragør Kommune. Det er nu blevet tid til, at du skal vælge, hvilket valgfag du ønsker i det kommende skoleår Og dér, hvor splittelsen gnaver mest i dag, er i danskfaget og kanondebatten. du ta'r jylland, jeg ta'r sjælland Der er dannelse på jysk, og der er dannelse på sjællandsk

Jean-Paul Sartre: Om valget, Eksistentialisme er humanisme, 1946 Eleverne skal kunne anvende danskfaget sammen med både Engelsk o Eksistentialisme - filosofisk retning, der beskæftiger sig med en række grundlæggende begreber som angst, frihed, identitet, ansvar, valg, og den menneskelige bevidsthed om både eksistens og død. At forstå det der ligger bag teksten - eks. At forstå H.C Andersens eventyr ud fra den person, han var. Den hermeneutiske cirke introducere til nogle af de bøger, der skal bruges i danskfaget, herunder opslagsbogen Litteraturens redskaber og iBogen Skriveøvelser til HF-dansk. Som afslutning på forløbet gennemføres en undervisningsevaluering med afsæt i en af de tre metoder for undervisningsevaluering. Konklusionen på evalueringen lægges i holdets Fronterrum Libri di Luca af Mikkel Birkegaard (uddrag) 2007 fra Begreb om dansk - Litteratur, sprog og medier fra I-bogen Dansklærerforenin- gens Forlag / Systime A/S 2019. Nattog til Lissabon af Pascal Mercier (uddrag) 2007 fra Begreb o

Perioder forfatterwe

Eksistens og ansvar forbereder læseren til de filosofiske problemstillinger og former sig som en introduktion til nogle af filosofiens hovedområder, fx Platons idélære, viljens frihed, etiske teorier, retsfilosofi, eksistentialisme og kunstens væsen. Htx Dansk, Engelsk, Filosofi og teknologi, Samfundsfag St Danskfaget er i den forstand ved at nedlægge sig selv som dansk fag.. Det er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles kultur for indbyggerne i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssiget ideal

Dansksiderne: Begreber i dansk - Analysemodelle

 1. Det hele handler om danskfaget, som jeg har fået lov at tale om, dele og gøre noget ved og for,- sammen med andre bestyrelsesmedlemmer, der heller aldrig bliver trætte af deres danskfag, dets.
 2. isteriet
 3. Bøger indkøbt via skolebibliotekarerne i 2003 - sorteret efter fag, titel [og decimalklasse]. Sidst revideret den 03/01/2004 religion 22 Bibliana : tekst, kultur, historie
 4. Titel 1 Læsekursus og introduktion til danskfaget. Titel 2 Avisanalyse Titel 3 Lyrikanalyse Titel 4 Taler og mundtlighed - med argumentationsanalyse og diskursanalyse Titel 5 Middelalder - Folkeviser og folkeeventyr Titel 6 Oplysningstiden og Holberg Titel 7 Romantik og romantisme Titel 8 Fantastisk litteratur - med danskopgav
 5. Kort introduktion til danskfaget, hvor følgende emner berøres: Genrekendskab. Introduktion til tekstanalyse. Aktantmodellen og komposition. Introduktion til psykoanalytisk læsning. Tomme pladser, fortællertyper, person- og miljøkarakteristik. Rimtyper, indre og ydre komposition, billedsprog, metrik. Introduktion til opgaveskrivning
 6. Jeg valgte linjen sprog & medier/strategisk kommunikation, fordi jeg dels ønskede at kvalificere mig til at yde sproglig rådgivning, og dels fordi jeg brænder for formidling. Også på danskfaget har jeg arbejdet bredt - dog med de to interesseområder for øje
 7. Baggrundsstof fra Steffen Auring & Erik Svendsen: Realismer - Modernismer s. 13-29 samt i-bogens afsnit om Mellemkrigstidens skrivestile - med fokus på Tom Kristensens ekspressionistiske stil og stærke farver, men også på den indadvendte litteratur og på eksistentialisme efter 2. verdenskrig og på 60'ernes konfrontationsmodernisme og.

Kort introduktion til danskfaget, hvor følgende emner berøres: Genrekendskab. Introduktion til tekstanalyse. Aktantmodellen og komposition. Introduktion til psykoanalytisk læsning. Tomme pladser, fortællertyper, person- og miljøkarakteristik. Rimtyper, indre og ydre komposition, billedsprog, metrik. Introduktion til opgaveskrivning Med Dansk på ny får eleven opbygget et danskfagligt fundament, der kan bygges videre på i løbet af gymnasiets fortsatte danskundervisning. Desuden ønsker bogen at bidrage til, at danskfaget opleves som sjovt, interessant og varieret i kraft af en række forskellige opgavetyper og arbejdsformer

I danskfaget er det overordnede formål at fremme din kulturelle og eksistentielle bevidsthed gennem litteraturens historie og mangfoldighed, så du forstår de tankemønstre, der ændrer sig over tid og dem, som ikke gør. Dansk fremmer en nærhed med andre mennesker via ord. Gå til oversigt. Dramati Vi har her kun arbejdet med et kort uddrag fra Eksistentialisme er en humanisme. Tekststykkets mening kan belyses yderligere ved at fortolke hele værket, og ved at læse Sartres øvrige værker. Jo mere man arbejder med empirien, desto bedre bliver ens forståelse af tekststykkets mening krigstiden, Modernisme (eksistentialisme, fremmedgørelse, det absur-de), ny litteratur. Pendul mellem realisme og idealisme. Skriftlig aflevering om to af de litterære tekster efter elevernes eget valg Omfang 20 timer Særlige fokuspunkter - Formidle en viden og et budskab overbevisende og præcist Det nationale bringes nok engang til opmasrksomhed: »For svasrt er det blevet at skrive om det nationale«, som det hedder, isaer for faghistorikerne, for hvem genren er blevet til »en skal, der er tomt for sit traditionelle indhold« (s. 511 f). Der papeges ogsa nogle bemaerkelsesvaerdige forskelle mellem danskfaget og historiefaget

dansk.gyldendal.dk Postmodernisme

 1. Danskfaget i pædagogisk assistent uddannelsen : Unni Lind: Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner: Kroghs Forlag 2006: Læreplaner, pædagogik metodik iagttagelse etik : Unni Lind: Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner: DVD: Kroghs Forlag 2006: Læreplaner, pædagogik metodik iagttagelse etik : Unni Lin
 2. ans i forskningen og et opgør med den traditionelle opfattelse af danskfaget som dannelsesbærende element i gymnasieuddannelsen. Som følge af nærlæsningsstrategien foretrak nykritikkens teoretikere enkelttekster og korte tekster, dvs. poesi, som oftest det modernistiske digt
 3. Links. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TG1-457VJHM-W&_user=658878&_coverDate=03%2F13%2F2002&_rdoc=26&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse.
 4. Hun var også i mange år formand for censorkorpset for uddannelserne i pædagogisk antropologi, og hun redigerede i 2003 bogen Udsat, som er en samling vigtige tekster om eksistentialisme og filosofi. Senest i 2016 bidrog hun med to meget tankevækkende artikler til den vigtige antologi Pædagogiske ballader
 5. Målet med danskfaget i dette forløb er, at du bliver mere bevidst om din sprogbrug i skriftlige afleveringer. Det gælder både sproglig korrekthed, brugen af det korrekte stilleje og reglerne for kilder og noter

Introduktion til danskfaget på htx Arbejde med eksistentialisme som fortolkningsnøgle og redskab til at forholde sig reflekterende ti egne og andres livsvalg Den består af 12 noveller med skær af fabler og legender, eller eventyr og sagn. Her gennemspiller Martin A. Hansen flere af de vigtigste temaer i sit forfatterskab - religion, eksistentialisme, livet på landet, historien. Se mere om bogen Køb bog; Senest opdateret 6. marts. Aischylos Af Zilliacus, - s.317 2.sp - 318 ned, Eksistentialisme, fra Kierkegaard til Sartre - M.A. Hansen: Agerhønen - Bibelen, Bjergprædiken Mat 6, Lign om de ti brudepiger 60`ER MODERNISME Baggrund − ´Fra rationalisering til masseforbrug´, Systime. Artikel fra billedbladet 1958, Den mest strålende jul nogensinde s.160 > txt.dk (Tekstanalyse.dk

1) Den ene går ud på at overveje, om der er emner inden for danskfaget (eller andre fag) , som interesserer dig, men som helt har været udeladt af undervisningen. 2) Den anden er at gribe fat i emner fra undervisningen i dansk, som du kunne tænke dig at gå i dybden med Åse Lading Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter - en analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper 1 Tak til de interviewede lærere for deres indsats, til Københavns Amt for økonomisk støtte, til Peter Henrik Raae, Lærerne på MPO, psykologvennerne, Dubrovnik konferencerne, Danskfrøknerne og familien for daglig, faglig og personlig støtte Det er Dansklærerforeningen helt enig med mig i, er mit indtryk, og landets førende herbartianer, Alexander von Oettingen, er heller ikke begejstret. Dansklærerforeningens tidligere formand, den navnkundige Jens Raahauge, har foreslået, at Bundsgaard tages ud af det videre ministerielle arbejde med danskfaget

Eksistentialisme er en humanisme - helsbib

Du skal være logget ind. Du skal være logget ind. Du skal være logget ind Pædagoger og sundhedsarbejde, Helle Johannessen, år 2006, 2 udgave, - en bog om levekår, livsstil og helbred Paperback, 159 sider, illustreret Munksgaard Danmark, 2006 Stand: Pænt eksemplar MobilePay/Bankoverførsel Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser . Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Institution VUC Syd/Flowfactor En fordybelse i genreforhold - med konsekvenser for danskfaget. RABAT VED KØB AF FLERE - FÅ OP TIL 50% - FÅ TILSENDT BOGLISTE CA. 2500. BOG 3288-h59. Køb bog; Senest opdateret 23. december. Nu dansk ordbog Af Chr. Becker-Christensen. 12. udgave fra 1984 på Politikens forlag. ISBN: 87-567-3947-8 og 87-567-3949- Den samfundsorienterede position Kontekstens betydning for teksten fremhæves Interesse for magt og ideologier afsløring af sproglige magtstrukturer Frigørelse som ideal Især i 70-erne Den elev-, problem-, og projektorienterede pædagogik Socio-lingvistik Danskfaget må orientere sig ved og forholde sig til det omgivende samfund for at.

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Stamoplysninger til til brug brug ved ved prøver prøver til til gymnasiale gymnasiale uddannelser uddannelser Termin Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Institution Institution Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Uddannelse stx Fag Fag og og nniveau nn veau Dansk A Lærer(e) Lærer(e) Iris. 58 Hvad er eksistentialisme? Eksistentialismen går kort fortalt ud på, at mennesket ikke har nogen medfødt essens på forhånd. Hermed menes, at mennesket ikke på forhånd er tilskrevet nogen bestemt væsenskerne eller mening, som det skal realisere. Dybest set er det kastet ind i en verden uden egentlig mening

Dansk - jorgenboge - sites

 1. Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier Håndbog til
 2. Google Sites: Sign-i
 3. Dansk Gymreform1
 4. dansk.gyldendal.dk PERIODE
 5. BAROK - bln.vufintern.d
 6. Fagpakker Systime - bedre lærin
 7. Clio Logi

populær: