Home

Hvor længe skal arbejdsgiver gemme lønsedler

> for hvor længe (hvor mange år) man skal gemme sine lønsedler ? Hvis nej, så > ryger de ud ! :-) Arbejdsgiveren skal jo gemme 5 år bagud, så der kan informationerne genfindes. Men inden du smider ældre bilag ud, så kan jeg fortælle, at jeg for kort tid siden konstaterede, at jeg af det offentlige havde fået udbetalt fo Der bliver spurgt til hvor længe en privatperson skal gemme skattepapirer, lønsedler mv. og JET45 svarer på hvordan reglerne er for en virksomhed. Det er irrelevant her. For en privatperson er der ingen krav overhovedet til hvor længe man skal gemme diverse papirer

Hvis ikke du bruger en ejendomsmægler, bør du gemme dine papirer i 10 år, da det er så længe, du kan stilles til regnskab for mangler. Forsikringspapirer skal gemmes i 3 år efter forsikringen er aktiv. Du skal beholde dine forsikringspapirer, så længe din forsikring er aktiv, og 3 år efter som følge af forældelsesloven regler for hvor længe (hvor mange år) man skal gemme sine lønsedler Hvis nej, så ryger de ud ! Jeg tror det simple svar er, at lønsedler fylder så lidt (ca. 12 ar Lønsedler skal gemmes. En arbejdsgiver er forpligtet til at gemme en medarbejders lønoplysninger i fem år og sikre at ingen andre har adgang til dem. På samme måde er det en rigtig god ide, men ikke et krav, at medarbejderen også gemmer sine lønsedler, så han eller hun til enhver tid kan dokumentere, at lønnen er udbetalt og at der er. Når man har ansat en medarbejder og lønnen skal udbetales, er det lovpligtigt for arbejdsgiveren at udarbejde og udlevere en lønseddel. Lønsedlen er lønmodtagerens kvittering for, at der er betalt A-skat og AM-bidrag. Alle beløb på lønsedlen skal stemme overens med ansættelseskontrakten eller den gældende overenskomst

Lønsedeler, hvor langt skal man gemme dem - Google Group

  1. Når medarbejderen skal have løn udbetalt, skal arbejdsgiver lave en lønseddel. Se eksempel på lønsedler. Der skal udover løn indberettes feriepenge, atp, pension mm. Dette kan gøres manuelt eller gennem et lønsystem
  2. Derudover skal formålet med den enkelte kontrolforanstaltning fremgå, og dette formål skal være sagligt (fx sikkerhed, dokumentation ift. kunder mv.). En anden vigtig ting at huske er, at du som arbejdsgiver aldrig må læse en medarbejders e-mail, hvis den er markeret med privat
  3. Af praktiske grunde vil vi gerne vide, hvor længe vi skal gemme selvangivelser, kontoudtog fra banker, kvitteringer og andre private papirer. Det gælder også gamle testamenter, hvori der er sket ændringer, og opgørelser fra dødsboer m.v.Kan I oplyse, hvor mange år, vi skal gemme sådanne papirer?Det ville være rart at kunne rydde godt og grundigt [

skattepapirer - Mybanker: Sammenlign banker, realkreditlån og

Gældspapirer = 5 år eller så længe du har gæld til stedet, ellers 2 år for sidste kvitering. Lønsedler = 5 år Ansættelses papirer = du skal kun gemme dem til der hvor du er ansat nu Garantibesviser = så længe garantien holder Bankudskrifter skal ikke gemmes med mindre du ikke har netbank, ellers 2 år Årsopgørelser fra pensions. Det skal afgøres i den enkelte situation ud fra hvilke konkrete behov der er for at gemme dem. Eksempler på forhold, der kan inddrages i denne sammenhæng, er verserende arbejdsskadesager, uafsluttede retssager eller arbejdsretlige tvister mellem medarbejderen og skolen, dagpengerefusion og udbetaling af tilgodehavender går på barsel. Hun skal indsende de sidste 14 lønsedler til A-kassen, hvilket hun også gør. Hun manglede nogle 5, som hun fik fra kommunen. De sagde at man skulle gemme sine lønsedler i 5 år hvis man ikke har fast arbejde, kan de virkelig passe Har nemlig en stak jeg skal have ryddet ordentligt op i og gider ikke gemme mere end allerhøjest nødvendigt. Man skal helst gemme den i op til 5 år.. For hvis der kommer nogen og kræver f.eks. penge for en regning, så skal man kunne bevise at det er betalt, for ellers kan de kræve pengene igen uden du kan gøre noget ved de En lønseddel er en tung opgave i lønadministrationen, som skal udføres gentagne gange, hvis du har medarbejdere i din virksomhed. Læs her, hvad en lønseddel skal indeholde og hvordan du kan udarbejde lønsedler. Vi kan hjælpe dig med at gøre lønadministrationen nemmere

Arbejdsgiveren skal udlevere lønseddlen til lønmodtageren, når lønnen udbetales. Lønseddlen kan både udleveres elektronisk eller på papir. Arbejdsgiveren skal sikre, at ingen andre har adgang til lønsedlen. Derudover har arbejdesgiveren også pligt til at opbevare lønsoplysningerne i 5 år Regnskab og bilag skal du gemme i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Som eksempel skal dit regnskabsmateriale for 2015 således opbevares til og med 31. december 2020. Du skal opbevare regnskab og bilag på en måde, så materialet er sikret mod brand og tyveri mv

Hvor længe skal man gemme en kvitering Hejsa, D. 16 august købte min kærste nogle rulle skøjter til mig hos skate pro. butikken sendte et giro kort, som hun betalte på posthuset. Hvorefter de sender skøjterne d. 19 aug. (Vi antog at de havde modtaget betalingen Som udgangspunkt skal du gemme 2012 og frem til i dag. Men hvis du eksempelvis ejer en udlejningsejendom som du fx istandsatte i 2010 bør du fortsat gemme disse bilag. Det samme gør sig gældende hvis du har andre ting i balancen i dit regnskab som er købt før 2012. Mvh Johnn Bilag - hvor længe skal de gemmes? Skrevet af Anette den 30. juli 2013 Som du kan se i videoen nedenfor, har jeg gemt bilag, helt tilbage fra min virksomhed hed Inloco i 2003 - til ikke særlig stor begejstring for Jesper, vores direktør i Regnskabsskolen

Så længe skal du beholde dine vigtige papirer Samvirk

  1. Hvor længe skal jeg gemme kvitteringen? Kvitteringen skal du gemme, indtil du skiller dig af med produktet. Købeloven giver dig ret til at klage over et produkt i 2 år. Det kaldes reklamationsret. Du skal derfor gemme kvitteringen i 2 år, efter du har købt en vare. På den måde kan du altid dokumentere dit køb af en vare
  2. Hvis en arbejdsgiver modtager en interessant, uopfordret ansøgning, som denne ønsker at gemme, fordi der ikke er nogen ledig stilling på det pågældende tidspunkt, skal arbejdsgiveren meddele ansøgeren, hvor længe ansøgningen vil blive opbevaret og til hvilket formål. Ansøgningen bør maksimalt opbevares i 6 måneder
  3. Hvor længe kan /må man gemme lønsedler og div. dokumentation? Så længe der er en saglig grund til at opbevare dem. Fagretlige sager har fx en forældelse på 5 år. Så ansættelsesbreve, afskedigelsesbreve, sager om bortvisninger o.lign. kan man forsvare at gemme op til 5 år
  4. For at kunne skabe overblik over, hvor længe data bliver gemt, er det først og fremmest vigtigt at vide, hvilke data man ligger inde med. Netop det er HR-afdelingen hos SCT Transport i fuld gang med. - Vi har digitaliseret alle filer om vores 300 medarbejdere. Det er nemmere at søge rundt i, og det er nemt at rydde op, når noget skal slettes
  5. Når det derimod indeholder dokumenter, skal man bruge cirkulæreskrivelsen af 24. februar 2012 til at finde ud af, om dokumenterne skal bevares. Her er der tre muligheder. 1) Enten skal dokumenterne ikke bevares, og så kan hele it-systemet kasseres. 2) Alle dokumenterne skal bevares, og så skal også registerdelen i it-systemet bevares

Sidder lige og rydder op i gamle papirer og skal til at smide en masse ud, men det er alt fra bankoplysninger til lægejournaler og sådan noget. Så der er bl.a. en masse med mit CPR-nr, adresse osv. på. Hvad gør I i den situation? Og hvor længe gemmer I sådan nogle personlige papirer? Lønsedler, boligsikring, SU osv Du skal huske at gemme dine lønsedler, ansættelsesbrev og dokumentation for andre aftaler, der er indgået med din arbejdsgiver. De kan vise sig at være vigtige, fortæller Inger Stranddorf, formand for HK Privat MidtVest

Det skal du spørge din arbejdsgiver om. I Bluegarden opbevarer vi nemlig ikke lønmateriale, der handler om de enkelte medarbejdere hos vores kunder. Hvis du er tilmeldt e-boks via din arbejdsgiver, kan du finde din lønseddel der Hvorfor skal jeg gemme min lønseddel? Ikke nok med at din arbejdsgiver skal gemme dine lønsedler 5 år frem, så er det også en god idé selv at gøre det. Størstedelen af befolkningen i dag, modtager sin lønseddel elektronisk, men du bør også gemme dem, hvis du får dem i papirform Det kan med andre ord beskrives som din kvittering for at din arbejdsgiver, har betalt skat, AM-bidrag og ATP-bidrag af din bruttoløn. Der er ikke nogen lovkrav til lønmodtageren om at de skal gemme sine lønsedler. Det er dog en god ide at gemme dem, da det er dit bevis på du har fået udbetalt løn og at der er betalt skat af den 1) Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale. Stk. 2

Lønsedeler, hvor langt skal man gemme dem - dk

Lønseddel - Hvilke krav er der til en lønseddel? - Legal Des

Men du skal sikre dig, at din skatteprocent er beregnet korrekt i forhold til din årsindtægt og dine fradrag. Det kan du få svar på hos Skat. 4. Så meget får du udbetalt Under 'I alt' fortæller kommunen, hvor meget du får i løn, og hvor meget du samlet skal betale i ATP, arbejdsmarkedsbidrag og skat Aftaler du med din arbejdsgiver, at der skal ske indbetalinger til en pensionsordning, kan I oprette den i de fleste banker og forsikringsselskaber samt naturligvis diverse pensionsselskaber. Når du har en arbejdsmarkedspension. Har du en arbejdsmarkedspension, skal din arbejdsgiver hver måned trække pensionen af din løn 26. december 2011 kl. 10:44 #177513 Michael26-12-2011 10:44 Der bliver spurgt til hvor længe en privatperson skal gemme skattepapirer, lønsedler mv. og JET45 svarer på hvordan reglerne er for en virksomhed. Det er irrelevant her. For en privatperson er der ingen krav overhovedet til hvor længe man skal gemme diverse papirer Du skal søge på ny, når du skal holde udskudt orlov for barn nr. 2. Det vil sige, at du skal bede din arbejdsgiver lave en ny indberetning. Se, hvor meget orlov du endnu ikke har holdt på Min barsel: Gå til Min barsel; Læs mere om dine muligheder for at udskyde orloven i pjecen: Det skal I vide, når I planlægger jeres barse

Du skal blandt andet sørge for at indgå en databehandleraftale med bureauet. Mens medarbejderen er ansat Som arbejdsgiver må du gerne - på sikker og fortrolig vis - behandle personoplysninger, som medarbejderen selv har afgivet. Der er dog flere steder, hvor du skal være ekstra opmærksom Du skal dog være opmærksom på, at du som dataansvarlig får en selvstændig oplysningspligt over for de registrerede pårørende, da du behandler personoplysninger om disse personer. • Hvor længe kan/må man gemme lønsedler og div. dokumentation? o Svar: Så længe der er en saglig grund til at opbevare dem. Fagretlige sager har fx e #1 25. okt 2011 Hvis man er ansat i et godkendt chauffør-vikar bureau, som iøvrigt skal opfylde kravende til vognmandstilladelser, så mener jeg ikke der er nogen begrænsning for hvor længe man kan være lejet ud, til den samme vognmand Gør din arbejdsgiver opmærksom på fejlen med det samme. Det er bedre for både dig og din arbejdsgiver, at I får rettet fejlen hurtigst muligt. Husk at gemme dine lønsedler, kontrakter og andre vigtige dokumenter et sted, hvor du kan finde dem de næste fem år Din arbejdsgiver kan under rekonstruktionsbehandlingen højst modtage netto kr. 80.000,00 pr. lønmodtager og maksimalt for en samlet periode på 3 måneder. Så længe en begæring om rekonstruktion af din arbejdsplads er under behandling, og så længe en rekonstruktionssag verserer, kan virksomheden ikke erklæres konkurs

Regler og krav til lønseddel - Udlevering af lønseddel på

Lønsedler skal gemmes. Som arbejdsgiver har du pligt til at gemme medarbejdernes lønoplysninger i fem år og samtidig sikre, at andre ikke har adgang til disse. Det anbefales også, at medarbejderen gemmer sine lønsedler, så vedkommende altid kan dokumentere, at lønnen er blevet udbetalt, og at der samtidig er blevet betalt SKAT Hvornår skal man give en advarsel (i hvilke situationer) Inden man afgiver en advarsel, er det vigtigt, at man nøje har overvejet, om en advarsel er den rette ansættelsesretlige sanktion i forhold til den af medarbejderen udviste adfærd. Alternativerne til en advarsel kan være mange, herunder påtale, opsigelse, bortvisning m.v Du kan højest få 90% procent af den løn du tjente tidligere før, at du blev ramt af ledighed. Dine dagpenge beregnes nemlig på baggrund af de sidste 3 lønsedler fra din arbejdsgiver. Så deraf er det vigtigt, at du altid får dine lønsedler fra din arbejdsgiver, det er desuden et krav at du får udleveret dem hver gang

Det gælder, uanset hvor længe de har været ansat i virksomheden, og uanset hvor lang tid de er syge. Timelønnede medarbejdere. Timelønnede medarbejdere har ret til løn under sygdom efter reglerne i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af. Som oftest skal medarbejdere have en bestemt anciennitet, før de har ret til løn fra. Løn eller barselsdagpenge. Om du får løn eller barselsdagpenge under barslen er forskelligt. Alle lønmodtagere har ret til 14 uger med løn efter fødslen og nogle er endda så heldige, at deres overenskomst gør, at de får løn i helt op til 26 uger Du skal kunne dokumentere arbejdstimerne, og dokumentationen skal du sende til a-kassen efter de tre måneder; Indsend dokumentation til a-kassen; Når a-kassen har modtaget først din PD U1 og herefter din dokumentation for arbejdstimer, vil din anciennitet blive overført. Husk også at gemme alle dine lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver

Det er, når du har et arbejde, hvor din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere din arbejdstid. Så skal din indtægt omregnes til timer med en omregningssats, som er på 241,73 kr. i 2019. Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter dine timer til SKAT's indkomstregister, skal din indtægt omregnes med omregningssatsen til timer Se, hvornår din arbejdsgiver kan ændre i din ferie, og hvordan du skal kompenseres. Ferie som nyuddannet Du har ret, men ikke pligt til at afholde 5 ugers ferie En advarsel skal være klar og tydelig omkring, hvilken adfærd, du skal ændre. Du skal have at vide, hvad konsekvensen er, hvis du ikke gør det, og du skal have et passende tidsrum til at rette op på den adfærd. Tidsrummet er typisk en periode på 1-2 måneder, og længden bestemmes af, hvor grov en adfærd, du har udvist Hvorfor skal lønsedler kræve en længere regnskabsuddannelse at afkode? Vores lønsystem tilbyder intuitive lønsedler, der giver medarbejderen den information, der er mest relevant, præsenteret på en måde der er til at forstå: Hvad er min løn? Hvor meget skal jeg betale i skat? Hvad får jeg udbetalt Ferieåret slutter 1. maj. Men hvad gør du, hvis du ikke har brugt al din ferie? »Husk, at du kan have flere rettigheder i overenskomsten eller den individuelle kontrakt,« siger Klara Hoffritz, advokat i HK/Privat, der her forklarer, hvad ferieloven giver ret til, og hvad du selv skal aftale med din arbejdsgiver

Arbejdsgiver kan ikke sætte loft på, hvor mange gange i løbet af et år en medarbejder kan tage barnets første sygedag. Det viser en sag fra Midtjylland, hvor en arbejdsgiver prøvede at. Hvor længe skal medarbejderen have været ansat i virksomheden for at få ret til betalte feriefridage? Hvor mange feriefridage kan optjenes årligt - og optjeningsperioden? Optjenes feriefridagene efter en bestemt anciennitet eller bruges samme optjeningsprincip som i Ferieloven? Hvordan skal feriefridagene afholdes (som timer eller hele dage) Da udbetalingen som udgangspunkt afhænger af din sygemelding er det vigtigt, at du noterer hvor længe du er sygemeldt og fremskaffer dokumentation herfor, f.eks. ved notering i læge-journal og ved at gemme sygedagpengemeddelelser og lønsedler. Varigt mé På din lønseddel kan du se, hvor meget du har tjent, og hvor meget der er trukket i skat og AM-bidrag. Husk at gemme dine lønsedler - de er bevis på, at skatten er betalt! Hvis dine indtægter eller fradrag ændrer sig væsentligt i løbet af året, skal du ændre din forskudsopgørelse på TastSelv

Tjekliste - Hvad skal du huske ved ansættelse? Lønguide

For alle udbetalingerne gælder, at uddannelsesaftalen fortsat skal være i kraft på det tidspunkt, hvor bonus kan udbetales. Stk. 3. Ved kombinationsaftaler udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bonus til den arbejdsgiver, der har uddannelsesansvaret for eleven på tidspunktet for udbetalingen af bonus. § 7 Fint nok, så længe man er ansat. Men hvad så bagefter? Hvor længe skal vi gemme mails? Jeg har selv som informationssikkerhedschef været involveret i en sag, hvor en fratrådt medarbejder bad om at få adgang til sine gamle mails. Men det kunne vi ikke hjælpe med, da de var slettet. Havde vi slettet dem for hurtigt Det er dog dig som arbejdsgiver, der har det sidste ord i forbindelse med afholdelse af lønmodtagerens ferie. Hvis du som arbejdsgiver bestemmer, hvornår medarbejderen skal afholde sin ferie, skal du informere vedkommende om dette senest 3 måneder før hovedferien begynder have haft en indkomst, som skal opfylde særlige krav. Hvordan søger jeg igen? Du skal selv dokumentere, at beskæftigelsesgraden var forkert opgjort, da du fik afslag. Som dokumentation kan du for eksempel bruge din ansættelseskontrakt, lønsedler, vagtplaner, udtalelse fra din arbejdsgiver

Persondataloven Personoplysninger på medarbejder

Uddannelsesaftaler skal indgås på en særlig aftaleformular, der kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor det også er muligt at underskrive den digitalt. Skolerne kan også kontaktes. Uddannelsesaftalen skal være oprettet og underskrevet af både virksomhed og elev, før aftaleperioden begynder Dette gælder, hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat i minimum et år. Hvor stor kompensationen skal være bliver fastlagt ud fra en kombination af: hvor længe, du har været ansat, din alder og andre relevante elementer i opsigelsen. Du har til gengæld ikke krav på at blive genansat, selvom du er blevet usagligt opsagt

Du skal lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om nedsat tid. Dagpengekontoret i din kommune vil have dokumentation for aftalen mellem dig og din arbejdsgiver. Udskudt orlov Du eller din partner har ret til at gemme mellem 8 og 13 uger af forældreorloven og holde dem på et senere tidspunkt Som ved en almindelig ansættelse kræver et fleksjob også en ansættelseskontrakt, hvor arbejdsforholdene er beskrevet. Arbejdsforholdene skal være tilpasset den enkelte fleksjobansattes arbejdsevne og behov. Hvad skal arbejdsgiveren gøre? Jobcentret skal godkende fleksjobbet før, at du kan begynde i dit fleksjob Hvor længe skal jeg gemme mine kvitteringer, udtalelser og angreb? Administrationen af en husstand kan undertiden mange meter reol beslaglagt nemen.Het er godt at vide, at det ikke giver mening at gemme alt. Nogle stykker ud af regnskaber skal imidlertid holdes for evigt Arbejdsgiver udbetaler IKKE løn under fraværet - anmod senest 1 uge efter 1. fraværsdag Arbejdsgiver har udbetalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden (eller dele heraf) - fristen er senest 1 uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Arbejdsgiver er berettiget til dagpengerefusion, og har anmeldt sygefraværet rettidigt Hvor længe kan jeg få dagpenge? Som udgangspunkt kan du være på dagpenge i op til 2 år, inden for en periode på 3 år. Hvor længe du kan få dagpenge er også afhængig af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Er du i tvivl, om hvor længe du er berettiget til at få dagpenge, kan du kontakte din A-kasse for flere informationer

I visse tilfælde er det dog svært at vurdere hvilke oplysninger du som arbejdsgiver har en legitim interesse i. Grundlæggende kan du følge reglen, at oplysningerne skal være need to know, ikke nice to know. Som arbejdsgiver skal du derfor være helt klar på, hvad du skal bruge oplysningerne til, samt hvor længe du har brug for at gemme dem Uopfordrede ansøgninger virker kun sjældent lige med det samme. Normalt ligger de noget tid - som regel flere måneder - før de bliver relevante. Derfor er det en god ide at skrive i ansøgningen, at virksomheden gerne må gemme den, så længe den vil. Og husk: Uopfordrede ansøgninger skal stadig være motiverede og gennemresearchede Præsentation Go'morgen møde om HR data 1. PERSONDATA I MEDARBEJDERFORHOLD Marianne Lage og Egil Husum 23. november 2016 2. side 2 Ulige styrkeforhold − Ledelsesretten og dens begrænsninger − Persondatalovens hovedprincip: Individet har ret til indsigt og kontrol med oplysninger om den pågældende Heldigvis har vi en god kontakt med en arbejdsgiver hvor han kan få arb. allerede nu hvis han har lyst. Men nu vælger vi at han prioterer dansk. Så det kommer sikkert til at gå alt sammen. Hvis du skal føde 1-2 uger før termin, må du vel på et tidspunkt få en fast dato, for kejsersnit. Det må vel så være din terminsdato Du skal senest tre måneder før din forventede termin give din arbejdsgiver besked om, hvornår du begynder på din graviditetsorlov. Med andre ord har du lov til at vente med at gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du er gravid, til du er 6 måneder henne. Hvor lang er barselsorlove

-Vi skal have ryddet op i private papirer - juraeksperten

I forbindelse med en advarsel, skal din arbejdsgiver også give dig en passende frist i forhold til den adfærd, du skal ændre. Hos Lederne er vores erfaring, at det er rimeligt at forvente, at fristen skal være længere, hvis virksomheden kræver en større ændring - for eksempel hvis du skal forbedre kvaliteten i dit arbejde Når den er fuld, tager jeg de nederste 2/3 af stakken og lægger dem over i en pæn papkasse med låg. Bare ned med det hele, uden at rode i det. Når jeg skal bruge noget, så ved jeg hvor det er. Afhængig af hvor længe siden det er jeg modtog det. Enten er det i brevbakken, eller også i kassen Ved overgang til digitale lønsedler skal arbejdsgiver derfor give lønmodtager meddelelse om, at denne med virkning fra et givet tidspunkt vil modtage underretningen om indeholdt A-skat på andet læsbart medie end det hidtidige papirformat Feriekontoret vil gerne tage sagen, jeg skal bare sende mine lønsedler og de emails jeg har skrevet til ejerne ind så de har noget dokumentation for hvad jeg har gjort. Jeg mangler 5 lønsedler fra sidste år og i år men dem håber jeg på at få i næste uge af vores bogholder som heldigvis var ekstern så hende kan man tale me Hos Zenegy får lønmodtagere lønsedlen på en helt ny måde. Vi opererer med det mantra, at løn ikke kun skal være sjovt at bruge, men også sjovt at få. Derfor har vi pillet ved den klassiske lønseddel, og skabt en ny, interaktiv lønseddel, hvor lønmodtagere nemt kan danne sig et overblik over lønsedlens indhold

Hvor lang tid gemmer i papirer - Trendsales Magazin

I 2005 gennemførte Økonomistyrelsen, der driver statens lønsystem, projektet Digitale lønsedler i staten, hvorefter 215.000 statsansatte udelukkende modtog deres lønsedler i e-Boks. Projektet fordrede en ændring af reglerne på området, så arbejdsgivere blev fritaget for ansvaret for at levere en papirlønseddel, når lønsedlen i. Du skal være i arbejde for at udskyde orloven, og kun én af jer forældre kan gøre det. 8-13 uger kan udskydes. Det skal du melde til din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen. Derudover skal du melde, hvornår du vil holde den udskudte orlov, senest 16 uger før Her skal du som minimum vedlægge en kopi af den rykker, som du har sendt til din arbejdsgiver, samt en kopi af dine lønsedler eller din årsopgørelse fra SKAT. Dog skal du være opmærksom på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på ingen måde har pligt til at behandle din sag, hvorfor du kan risikere at blive afvist Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Normalt er slettefristen 5 år efter, at en sag er afsluttet, men det varierer en smule mellem sagsområder Ophold i Danmark er en betingelse for at få dagpenge. Men under visse betingelser kan du modtage dagpenge, mens du har ophold i udlandet. Du skal også være opmærksom på konsekvenserne af evt. a-kasseskift, hvis du får job i udlandet og ikke mindst på reglerne omkring opholdskrav

I andre tilfælde indgår du og 3F et forlig med din arbejdsgiver, hvor I bliver enige om en aftale. Hvis sagen ikke kan løses på den måde, kan 3F køre en sag i det fagretslige system. Uanset, hvad der sker, og hvor længe sagen kører, skal du ikke betale nogen af sagens omkostninger Den afgørende faktor i spørgsmålet om, hvor skatten skal betales, er først og fremmest, om der arbejdes for en dansk eller norsk arbejdsgiver. Du skal betale norsk skat, hvis du arbejder i Norge for en: norsk arbejdsgiver; dansk arbejdsgiver i mere end 6 måneder og kun er i Danmark hver 2. eller 3. weekend (i dette tilfælde kan du i nogle. Dine betalinger af skat vedrørende virksomheden, vil blive opdelt i 10 rater i løbet af året. Denne skat kalder man for B-skat. Betalingerne skal foretages den 20. i hver måned fra januar til maj, der betales ikke skat i juni, og derefter betaler man igen fra juli til november, men ingen skat i december heller

Arkiveringsregler - Efterskoleforeninge

Jeg sidder nu og skal til at beslutte mig for hvor længe jeg skal holde barsel. Når jeg tænker på Økonomien, er det ikke det længste barsel jeg kan tillade mig at holde, da jeg ikke kommer til at få så meget. Jeg kommer til at få det minimale, da jeg ikke har været ansat så længe iflg. min arbejdsgivers regler -Hvornår, hvordan og hvor længe? Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse. For at være dagpengeberettiget skal du: Være ledig. Have en dagpengeret, det vil sige. opfylde opholdskravet; have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og opfylde et indkomst- eller beskæftigelskrav, elle

Flemmings kone er sygeplejerske: Udvist pga af manglende lønsedler. Kan det virkeligt være rigtigt, at man som dansk statsborger efter 10 års ægteskab, med en fælles datter på 10, der er. Så siger arbejdsgiveren typisk nej, og så kan vi konkludere, at arbejdsgiveren har en interesse i, at folk foretager et fagligt skøn af, hvor længe de skal blive der, og at der derfor er tale om overarbejde, siger Jacob Fage Sørensen, som har et budskab til sygeplejersker, som handler om at dokumentere Der er især to ting, du skal huske på: UDDANNELSESAFTALE Du skal have en skriftlig uddannelsesaftale, før du begynder som elev på din praktikvirk-somhed. Uddannelsesaftalen er din garanti for, at du får den rigtige uddannelse, og at dine løn-og arbejdsforhold er i orden. Din arbejdsgiver kan ikke ansætte dig som elev uden e Husker du at tjekke dine lønsedler? Mange gider ikke at tjekke deres lønsedler efter, så længe udbetalingen kommer regelmæssigt op til den 1. og ser ud til at være det samme som sidste måned. Men det kan faktisk være en god idé at tjekke din lønseddel, for der er ofte fejl i lønadministrationen hos de danske virksomheder

Gemme lønsedler i 5 år hvis man ikke har fast arbejd

LG kan udbetale løn, feriepenge mv. til lønmodtagere, hvis deres arbejdsgiver er gået konkurs, er ophørt og insolvent eller er død. Det gælder både, hvor arbejdsgiver er hjemmehørende i Danmark og i andre lande indenfor EU og EØS, hvis arbejdet er udført i Danmark, se mere i afsnit 9 Ansøgningen Blanket I-129 skal være godkendt, før du kan søge om arbejdsvisum på den amerikanske ambassade eller på konsulatet. Når din arbejdstilladelse er godkendt, vil din arbejdsgiver eller repræsentant modtager en handlingsmeddelelse, en I-797-blanket, der fungerer som en godkendelse af din arbejdstilladelse

Gemme vigtige papirer hvor længe?? - Baby

Aftalt orlov skal du give din arbejdsgiver besked om mindst 8 uger, inden du vil holde orloven. Din arbejdsgiver skal nemlig give Udbetaling Danmark besked senest 8 uger, inden du holder orlov. Du får brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse, når din arbejdsgiver har givet besked om udskudt barsel Din arbejdsgiver sender skatten videre til SKAT. På din lønseddel kan du se, hvor meget du har tjent, og hvor meget der er trukket i skat og arbejdsmarkedsbidrag. Husk, at gemme dine lønsedler - de er bevis på, at skatten er betalt Du skal være i et tjenesteforhold. Det vil sige, at du har en arbejdsgiver, som overordnet bestemmer dit beskæftigelsesindhold og arbejdsrutiner, ligesom du skal modtage lønsedler fra din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver skal indberette løn via e-indkomstregistret Det skal gøres senest den 7. i den anden måned efter, du er stoppet på jobbet. Efter ca. 5 hverdage derefter, vil du kunne se de indbetalte feriepenge på www.feriepenge.dk. Din arbejdsgiver skal indbetale 12,5 % af din ferieberettigede løn (inkl. værdien af f.eks. fri telefon) til FerieKonto. Ferietillægget er inkluderet i de 12,5 % På det tidspunkt, hvor du skal have udstedt et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, skal du inden for de seneste 3 år opfylde ét af disse to krav: Beskæftigelseskravet: Du skal have arbejdet mindst 1.924 timer indenfor de seneste 3 år. OBS: Mindst 962 arbejdstimer skal være optjent ved arbejde i Danmark

populær: