Home

Liberalisme skat

Hermed siges, at det er vigtigere, at verdens højeste skat sænkes, end at verdens højeste sociale satser vokser. Baggrunden er i sagens natur, at mindre skat skaber mere frihed, hvorimod større offentlige overførsler skaber stigende afhængighed og dermed mindre frihed for den enkelte Liberalisme går kort sagt ud på, at man skal have frihed til at skabe et godt liv for sig selv. Omvendt lægger man også op til, at får man ikke et godt liv, er det lidt ens egen skyld. 'Man er sin egen lykkes smed', siger liberalisterne. Man er selv ansvarlig for sit eget liv

Til forskel fra liberalismen vil socialliberalismen gerne blande sig i økonomien. Socialliberalismen går ind for den tankegang, at staten skal gribe ind i samfundet med love og skatter, og sørge for økonomomisk støtte til dem, som ikke kan klare sig selv. Ved at opkræve skat kan staten omfordele samfundets goder Hvad er liberalisme! Liberalisme artikler. I Danmark er den slags bare for dyrt, på grund af skat, moms, regler, regler og atter reglerLæs mere 2008-03-14 Vi ønsker mindre stat og mere privat. En begrænset statsmagt, lav skat, en robust grundlov, uafhængige domstole og klare individuelle rettigheder er en forudsætning for et frit samfund. Vi tror på medborgerskab, hvor respekten for menneskenes ligeværd og de demokratiske spilleregler er grundlaget for samfundets organisering Liberalism is a political and moral philosophy based on liberty, consent of the governed, and equality before the law. Liberals espouse a wide array of views depending on their understanding of these principles, but they generally support limited government, individual rights (including civil rights and human rights), capitalism (free markets), democracy, secularism, gender equality, racial.

Lavere skat er en konservativ mærkesag. Skatten i Danmark er for høj og udgør en barriere for vækst, velstand og nye arbejdspladser. Vi har derfor lagt en ny plan for lavere skatter, der vil give danskerne langt flere penge til dem selv og gøre Danmark til et dynamisk samfund med fornyet vækst, mere innovation og flere job Socialismens oprindelse. Socialismen opstod som en reaktion på arbejdernes elendige vilkår i 1800-tallet. Industrialiseringen var i fuld gang, og rigtig mange mennesker arbejdede i fabrikker under sundhedsskadelige forhold og til en dårlig løn Begrebet 'kapitalisme' er ikke en marxistisk opfindelse. Termen 'kapital', brugt om en ophobning af værdi, går tilbage til i hvert fald det 16. århundrede, imens 'kapitalist' i noget der minder om dets moderne brug blev brugt i det 18. århundrede af franske økonomer Den store forskel på liberalister og socialister er deres holdning til samfundsøkonomien. Socialisterne mener, at staten skal gribe ind og styre økonomien. . Liberalisterne mener, at staten skal blande sig uden om og overlade det hele til det private initiativ, dvs. det priv

Liberalisme - G

Vi er så klar til et godt valg. Vi er klar til at tage ansvar, vi er klar til at gå hele vejen, og vi glæder os, siger Anders Samuelsen. Han har været partiformand for Liberal Alliance siden 2009. Foto: Thomas Lekfeldt 6. maj 2015, kl. 17:58 En lavere skat er forudsætningen for mere frihed, en. Hvis Liberalisme reduceres til, at de magtfulde private virksomheder, de alene skal have friheder i anliggender som skat, overvågning, behandling af lønmodtagerne. Så erstattes det liberale samfunds syn med forskelsbehandling og diskrimination Socialliberalisme, også kaldet radikalliberalisme, moderne liberalisme (i Nordamerika og Storbritannien blot kaldet liberalism), er en politisk ideologi, som betoner individuelle rettigheder såvel som lige muligheder for alle et lands borgere ideologi: liberalisme. lav skat vi i Danmark har et progressivt skattesystem, dvs. man skal betale mere i skat, hvis du tjener mere end andre Med Reagan og Thatcher i spidsen fik klassisk liberalisme sin genoplivning i form af neoliberalismen i starten af 1980'erne. World Economic Forum i Davos blev hjemstedet for genoplivningen af denne økonomiske teori, som siden er blevet implementeret som politik under navnet the Washington consensus

Liberalisme Samfundsfag C (iBog

1. Betale beskatning af høje indtægter, mere lighed. 2. Økonomisk lighed & Fælleseje af virksomhederne. 3. Staten skal hjælpe de svage i samfundet. 1. Venstre - Liberalisme 2 Den amerikanske liberalisme, som det måske lidt misvisende hedder på dansk, har fået sit navn, fordi grundstenene er lagt af tidligere amerikanske præsidenter. Disse præsidenter var hovedsageligt demokrater, og med folk som Theodor Roosevelt og John F. Kennedy som fortalere har den amerikanske liberalisme historisk opbakning Mindre skat gør en forskel. Tænk, hvis du ikke skulle betale skat af de første 7.000 kr., du tjener hver måned. Det ville give ca. 20.000 kr. mere til dig selv om året. Og tænk på, hvor.

Socialliberalisme og ideologier - Samfundsfag - Studieportalen

 1. Når man undersøger, hvordan liberalisme er blevet beskrevet og præsenteret i den politiske debat i forskellige nationale og historiske sammenhænge, kan man få en bedre forståelse af, hvorfor liberal ideologi er et flertydigt fænomen, som politiske aktører kæmper om
 2. dre bureaukrati (f.eks. kontorfolk/embedsmænd, der styrer en stat). Liberalisme betyder frihed og kommer fra det latinske ord 'liber'. Formand: Anders Samuelse
 3. Enhver er sin egen lykkes smed, Solidaritet med de svageste eller Gud, konge og fædreland. De politiske ideologier har forskellige bud på, hvordan samfundet skal se ud. Bliv klogere på liberalisme, socialisme og konservatisme her. Se Tem
 4. Progressiv skat er et skatteprincip, der går ud på, at skatteprocenten øges ved et højere skattegrundlag. Der betales altså mere i skat af den sidste krone, der skal beskattes, end af den første. Skatten af den sidst tjente krone betegnes marginalskat
 5. 40 procent skat. En lavere skat gør det mere attraktivt at tage en uddannelse eller starte sin egen virksomhed. En lavere skat giver plads til en større velstand og det gavner alle. Liberal Alliance vil sænke skatten til 40 procent, og helt afskaffe topskatten

Hjemmeside for Liberalisme

 1. delig LO-familie vil det betyde ca. 40.000 kroner mere til sig selv om året
 2. Enhedslisten vil øge skat og gøre Danmark helt økologisk Dansk landbrug skal være 100 procent økologisk i 2050, mener EL. Partiet vil fjerne momsen på økologi
 3. Skat (German pronunciation: ) is a 3-player trick-taking card game of the Ace-Ten family, devised around 1810 in Altenburg in the Duchy of Saxe-Gotha-Altenburg.It is the national game of Germany and, along with Doppelkopf, it is the most popular card game in Germany and Silesia
 4. dre i SKAT, om dagpengene skal sættes ned, og om hvor meget staten skal tage sig af at passe de ældre, så handler det om ideologi
 5. Frisind - det modsatte af holdningsløshed Liberalisme er frisind. Frisind er den holdning, at hvert enkelt menneske anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform. Men frisind betyder ikke, at den enkelte skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som ligeværdige
 6. Den britiske liberalisme, som med nogen ret kan kaldes hovedstammen i den liberale idehistorie, opstod i 1600-tallets England, som et led i tidens magtkampe mellem kongehuset og parlamentet. Men set som et sammenhængende idesæt er liberalismen først og fremmest et produkt af oplysningstiden, dvs. af 1700-tallet og dets filosofiske strømninger

Principprogram & arbejdsprogram - Liberal Allianc

Stod det til dem skulle der ikke være privat ejendomsret, SKAT skulle have 100% af dine indtægter og i øvrigt ikke have nogle begrænsninger ift. at overvåge alt hvad du foretager dig. Du skulle heller ikke have lov til at betale for at gå på privathospital og du må ikke selv vælge hvor dine børn skal gå i skole Der findes mange definitioner på liberalisme, og allesammen er de med til at give et bud på hvad liberalisme er. Nogle definitioner er gode men hver især har de også deres svagheder med risiko for at blive misforstået! Her er en række definitioner som simpelthen er et must at kende til Keynes skriver at en af de store fejl ved datidens samfund, som generelt var styret af liberale tanker, var at det ikke kunne skaffe beskæftigelse nok at hele befolkningen. Han skitserer problemet med en højere skat og omfordeling af goderne med at folk ikke vil have incitament til at tage en økonomisk risiko

Navnet snyder lidt, for i virkeligheden er neoliberalismen en tilbagevenden til den klassiske liberalisme. Neoliberalismen formulerer bare den klassiske liberalisme i en ny sammenhæng. Den klassiske liberalisme fokuserede på at kritisere adelens privilegier og samtidens merkantilistiske økonomiske politik Anders Samuelsen mener, at de politiske løsninger, Socialdemokratiet vil iværksætte for at sikre velfærdssamfundet, modarbejder deres eget formål. At sætte erhvervslivet og de veluddannede fri med en lav skat sikrer angiveligt i sidste ende en større samfundskage at dele ud af, end hvis disse bebyrdes med højere skattekrav

Liberalism - Wikipedi

 1. Som politisk ideologi blev den moderne konservatisme første gang formuleret sammenhængende af Edmund Burke i Reflections on the Revolution in France (1790) som en reaktion på oplysningstidens, liberalismens og revolutionens optimistiske syn på det enkelte individs evne til alene ad fornuftens vej at udvikle sig og konstruere et nyt samfund
 2. DR Ligetil har spurgt Liberal Alliance, hvad partiets vigtigste mærkesager er. - Den skat, som folk i arbejde betaler, skal ned. Og man skal have mulighed for at køre i billigere, bedre og mere sikre biler, lyder svaret
 3. Neo-liberalisme er så det moderne mundrette ord for, hvad de politiske filosoffer i de sidste halvtreds år med sædvanlig sans for knudrede formuleringer har kaldt libertarianisme - som netop er den særlige form for liberalisme, som betragter staten som hovedtruslen mod den individuelle frihed
 4. Eksempler på socialisme og liberalisme i DK. Socialisme. Stor offentlig sektor=gratis sygehuse, staten sikrer understøttelse i tilfælde af sygdom/arbejdsløshed, gratis skoler og generelt hjælp til dem der har brug for det. Progressiv skat:jo mere, du tjener, jo større procent skat betaler du af din indkomst
 5. betaler 50% i skat, så arbejder vedkommende kun 20 timer om ugen til gavn for for sig selv - de resterende 20 timer tvinges han til at arbejde for andre. Vil man beskatte andres arbejde, skal man ifølge Nozick derfor have en overordentlig god grund ti
 6. Liberal Alliances organisation, folketingsgruppe og ordførere. www.ft.dk bruger cookies, for at sitet virker, og for at samle statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse

Video: Skattepolitik - Det Konservative Folkepart

At gennem menneskets flid og evner klare dig sig bedre, at vi er ansvarlige for vores liv, (tager man ikke på arbejde --> ingen løn), skat var en naturlig del af ideologien. Man skal være med til at bestemme hvad skattekronerne går til Tjener man som enlig mindre end 103.200 kr. årligt efter skat, betegnes man som fattig, hvor indkomstgrænsen for en familie på fire ligger på 237.000 kr. årligt efter skat. Men det har ingenting med fattigdom at gøre, siger Joachim B. Olsen. - Fordi det er efter skat, har man betalt for adgang til både sundhedsvæsenet og.

Liberalisme. Liberalismen opstod helt tilbage i 1700-tallet i Vesteuropa, som dengang var styret af enevældige konger, der havde stor magt over befolkningerne. Ofte var det kun kongen og adelen, der måtte eje jord. Der var ingen frihed til at tro eller skrive, hvad man ville Liberal Fredagsbar Alex Vanopslagh vs Rasmus Brygger liberalisme og Lib Fredagsbar Simon Emil Ammitzbøll vs Peter Hummelgaard Velfærdsstatens fremtid Skat Liberal Fredagsbar i Københav Den politiske liberalisme - det fornuftige menneske På grund af ønsket om frihed handler den politiske liberalisme om, at alle mennesker skal sikres nogle rettigheder. Disse personlige frihedsrettigheder er helt afgørende. De skal beskytte den enkelte mod overgreb. Frihedsrettigheder kan findes direkte i Grundlovens kapitel 8, §71 Learn samfundsfag with free interactive flashcards. Choose from 367 different sets of samfundsfag flashcards on Quizlet

Argumentet ganske kort: Liberalisme er i sin grundessens et forsvar af individets rettigheder til at være fri for ting de ikke selv har valgt. Min forurening er ikke noget du har valgt og vice versa og vi har derfor hver især, ifølge liberal tankegang, ret til at være frie for den. To slags rettighede Der har været alt for mange dårlige sager i SKAT - og derfor er SKAT endt i en alvorlig tillidskrise. Det er en hovedprioritet for Venstre at genopbygge skattevæsenet. Det er vi godt i gang med. Vi investerer 13 mia. kr. i genopbygningen af skattevæsenet, og ansætter 2.000 nye medarbejdere Ifølge analysen skulle produktet koges ned til fire forhold: Vi valgte lavere skat, mere vækst, mindre offentlig sektor og mere frihed. Og så valgte vi, at vi ikke ville tale om andet. Vi ville ikke tale om omskæring eller om Afghanistan, for så ville vi ikke komme nogen steder

Få The Once and Future Liberal af Mark Lilla som bog på engelsk - 9780062697431 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Den klassiske liberalisme var et populært modsvar til den enevældige konges herredømme over samfundet, hans privilegier og undertrykkende lovgivning. Den klassiske liberalisme fastholdt at samfundet kan klare sig selv uden en diktator der dirigerer dem omkring 5. Shell og McDonalds skal betale mindre i SKAT Vi ønsker at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, så både danske og udenlandske virksomheder finder det attraktivt at investere i Danmark. Derfor skal selskabsskatten sættes ned til 12,5 procent - et niveau svarende til de laveste blandt de vestlige EU-lande Meget mere end Danmarks førende erhvervsavis. Børsen sætter dagsordenen for erhvervslivet. Vi skriver interessant og med kant. På alle platforme Vi betaler skat for at sikre et velfungerende velfærdssamfund. Men lige så afgørende for velfærdssamfundet er det at sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at vor konkurrenceevne sikres i fremtiden. De offentlige ydelser til arbejdsduelige mennesker skal være indrettet, så det kan betale sig at arbejde

, Kernværdierne er mod, gennemsigtighed, ydmyghed, generøsitet, empati og humor. , Et parti der tager udgangspunkt i liberalismen, hvor der bliver lagt stor vægt på lige rettigheder og lav skat. , Lægger især vægt på personlig frihed, privatlivets ukrænkelighed, privat ejendomsret, trosfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed. Pourya Nejaj Boushehri is on Facebook. Join Facebook to connect with Pourya Nejaj Boushehri and others you may know. Facebook gives people the power to.. Cille Munksgaard is on Facebook. Join Facebook to connect with Cille Munksgaard and others you may know. Facebook gives people the power to share and..

Socialisme - studienet

Velfærdssamfundet i Danmark bygger på en slags gensidig aftale mellem borgerne og staten. På den ene side bidrager borgerne ved, at de borgere, der kan, arbejder og betaler skat. På den anden side spænder det offentlige et sikkerhedsnet ud under borgerne, som sikrer hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv Artikler om ideologier: Liberalisme, socialisme, konservatisme I skemaet nedenfor står forskellige sætninger, som hver især passer på en af de tre ideologier. Sæt kryds ud for enten liberalisten, socialisten eller den konservative. Liberalisten Staten skal bestemme så lidt som muligt. Hvis man tjener mange penge, skal man betale mere i skat Liberalisme . Til liberalistens religion hører, at den der opfører sig med et højdepunkt af egoisme og alene tænker på at tjene fedest muligt til sig selv, herved i virkeligheden handler mest samfundsgavnligt

Liberalisme Civilsamfundet bør give normer Konservatisme Civilsamfundet bør give solidaritet Socialisme Private skal eje virksomhederne, ikke staten Liberalisme Staten bør opkræve høj skat fra de rige, så den kan hjælpe de fattige Socialisme Den almindelige arbejder har kun sin arbejdskraft at sælge Uetisk Råd lægger heller ikke skjul på vore ønsker om en effektiv (dvs. bremsende) planøkonomi, som kan komme vore ønsker til gavn. Vi opfordrer til radikal liberalisme såvel som en fast socialistisk stat, hvor ingen kan udfolde sig Det er et princip, som også genfindes i amerikansk ret, derved at en skat ikke kan anfægtes, førend den er betalt, og dermed en lidt strengere anvendelse af princippet end den danske grundlovs. Det bliver først i 2014, der opkræves de første strafafgifter af de borgere, som ikke har meldt sig til en sygekasse Det handler primært om, at Uber-chauffører ikke betaler skat og begår socialt bedrageri. Da jeg i mit indlæg skrev, at skatteunddragelse naturligvis måtte have de sædvanlige konsekvenser for snyderne, så er det overraskende, at argumentet fremføres med den styrke. Men det er givetvis en vinder Liberalismen deles ofte op i politisk og økonomisk liberalisme. Den politiske liberalisme handler om individuelle rettigheder og pligter, demokrati og indflydelse, mens den økonomiske liberalisme handler om markedet og kapitalismen. Det grundlæggende for begge dele af det liberale tankegods er, at myndigheder skal regulere så lidt som muligt

Mens mange af de ældre partier baserer deres politik på klassiske ideologier som liberalisme eller socialisme, baserer Alternativet deres politik på det, der kaldes grøn ideologi. Tilhængere af grøn ideologi mener ikke, at et samfund skal være baseret på økonomisk vækst i forhold til fx borgernes forbrug af varer og ressourcer Hvad er økonomisk liberalisme? I vore dage handler den væsentligste samfundsøkonomiske diskussion ikke om, hvorvidt man er for eller imod kapitalisme, men om hvilken og hvor stor en rolle staten skal spille i forhold til at regulere kapitalismen Liberalisme er blevet newspeak for feudalisme. Når CEPOS og Liberal Alliance reducerer ulighedsdebatten til at handle om arbejdsudbud og vækst i stedet for fordelingen af de samfunds- og naturskabte privilegier, forsvarer de en neo-feudal verdensorden, hvor virksomheder og monopolister er hævet over individet og tjener penge på fællesskabets bekostning Det offentlige spiller også en større rolle i samfundet og folk skal derfor betale skat for at finansiere det offentlige velfærdssystem. Men i forhold til dansk politik og velfærd, er der en væsentlig forskel, da de bla. betaler mindre i skat end selv liberale og konservative partier i Danmark ville indfører Liberalisme > Penghargaan atas HAM, Demokrasi, Negara hokum, Menolak dogmatis. Berdasarkan sifatnya ideologi Pancasila bersifat terbuka yang berarti senantiasa mengantisipasi perkembangan aspirasi rakyat sebagai pendukung ideologi serta menyesuaikan dengan perkembangan jaman

Der er ingen forskning, der dokumenterer, at heldagsskolen har en gavnlig virkning. Derfor har Liberal Alliance indkaldt Antorini til åbent samråd om skolereformen i morgen. Liberal Alliance vil give mere frihed til skolens professionelle.. Forhandlingerne om folkeskolereformen er skudt i gang, og. EU-skat på finansielle transaktioner og forslag om en fælles selskabsskattesats skal skrinlægges. Europæiske virksomheder har ikke brug for flere skatter og afgifter. Desuden bør arbejdet med at indgå frihandelsaftaler opprioriteres Personligt betaler jeg gerne mange penge i skat til vort samfund og da jeg har lidt bredere skuldre rent økonomisk set end gennemsnitsdanskeren, betaler jeg også gerne mere i skat end folk, der ikke tjener så mange penge som mig Posts about Liberalisme written by polyb. Dette indlæg er også bragt på 180grader.dk.. Nu har jeg efterhånden i mange år deltaget i den politiske debat på nettet, og der er især en ting der altid har undret mig: Den manglende villighed hos højrefløjen til at accepterer at der også på deres side af midten i det politiske spektrum eksisterer og har eksisteret mennesker der begår.

Ordsprog om Skat og citater om Skat - Nordens største samling ordsprog og citater! 4 ordspråk i kategorin. Skat. Den vanskeligste ting at forstå i denne verden, er. Liberalisme Mennesket er fornuftigt og kan godt klare sig selv, hvis det har friheden til det. Individet kan selv skal tage ansvar for sin egen fremtid, fordi man er sin egen lykkes smed . I den simpleste form for liberalisme betyder det, at hvis man ikke har et godt liv, så er det ens eget ansvar Dagpengesystemet finansieres i dag i høj grad af arbejdsmarkedsbidraget, som er en skat der tager 8pct af din indtægt, og har intet at gøre med din personlige risiko for arbejdsløshed. Da det er en skat, er den heller ikke en frivillig betaling

Kapitalisme - Baggrun

{ad_unit_id:App_Resource_Sidebar_Upper,width:300,height:250,rtype:FlashCardDeck,rmode:view,sizes:[[[0, 0], [[300, 250]]]],custom:[{key:env. De, der ret beset ikke kan klare sig selv, altså ikke middelklassefamilierne på børnecheck og de velbjergede pensionister, men f.eks. psykisk syge, handicappede, folk med kroniske lidelser o. lign., samfundets sande svageste, skal derimod heller ikke i liberal optik lades i stikken. Myten om den asociale liberalisme er altså stærkt overdrevet Få betaler så meget i skat som danskerne. Men skat er ikke én ting: Der er mange forskellige skatter, og skat påvirker både privat- og samfundsøkonomien på flere forskellige måder. På denne sider samler vi materiale om skat, og hvordan effekterne af skat slår igennem i danske økonomi

Socialisme Samfundsfag C (iBog

Politiske liberalisme blev blandt andet grundlagt af en engelsk filosof, John Locke (1632-1704). Han mente, at mennesket var fornuftigt nok til selv at være ansvarlig for sit eget liv. Man skulle altså have friheden til at klare sig bedst muligt med de evner, man havde og den arbejdsomhed, man lagde for dagen Med merkantilismen opstod for første gang en egentlig nationaløkonomisk betragtning til afløsning af en primitiv fiskalisme, hvor staten blot pålagde told og skat uden at bekymre sig om undersåtternes skatteevne. Men merkantilismen er ikke at opfatte som en sammenhængende systematisk økonomisk teori Damerne har aftalt, at de skal skrive et indlæg hver om, hvorfor de kalder sig selv liberale, og hvad de lægger i det. Jeg fornemmer en større smøre presse sig på, men i mellemtiden kommer der nok nogle indlæg drypvist. Miljøpolitik handler om at beskytte naturværdierne. Energipolitik handler om at skaffe tryghed for levering af rigelig energi til konkurrencedygtig pris , Det som alle betaler, og som finansierer vores velfærdssamfund, Den danske stats budget, En model som beskriver hvordan en vare prissættes, Økonomisk system, som er baseret på privat ejendomsre

Socialliberalisme - i Danmark? Ole Olesen: Vi står ved et afgørende valg mellem formynderstaten og det socialliberale samfund. Det rejser spørgs-målet om, hvad det er for mangler, vi skal gøre op med, hvis vi skal tilnærme os det socialliberale samfund Men der er også en anden sammenhæng mellem skat og frihed, for i den engelske friheds historie blev friheden ofte købt med skatter. Den engelske frihedstradition går tilbage til Magna Carta fra 1215, der var en fredsaftale mellem King John og en gruppe oprørske baroner Dagens citat. Tech-giganterne har mere data end nogen stat. Men jeg går ud fra, at staterne suger noget af den data ind. Og jeg vil tro, at stater står bag nogle af alle de breaches (indbrud, red.), vi ser. Det er disse data, der for alvor kan misbruges ELEKTRONISK NYHEDSBREV. Her kan du skrive dig op til vores elektroniske nyhedsbrev, der bliver sendt ud cirka en gang om måneden. Nyhedsbrevet indeholder en samling af nyheder om EU og nyheder fra os, og du får det i din mail-indbakke

Kender du Liberal Alliances mærkesager? - Kristeligt Dagbla

- Og nu inviterer Berlingske Tidende til, at man indstiller årets dansker, og der er Caroline Wozniacki jo et oplagt emne, men fordi hun ikke betaler skat i Danmark, så kunne jeg ikke drømme om at indstille hende, fortæller Bertel Haarder med henvisning til, at den berømte tennisspiller har boet i Monaco siden 2008 Liberalisme uden konservativt mådehold bliver alt for let til en parodi på sig selv, en slags 'Enhedslisten i blåt', hvor man ønsker at ophæve landegrænser, politi, militær og skat. Et fatamorgana, der - ligesom kommunisme - nok ser godt ud på papiret, men som med garanti vil føre til død og ødelæggelse, hvis det blev ført. Både liberalisme og socialisme udviklede sig i flere varianter. Den del af socialismen, der opgav revolutionen som middel til at opnå magten, kaldtes reformsocialismen. Det var denne type demokratiske socialisme, der var kernen i de socialdemokratiske partier, som opstod i denne periode

Vores vej er rød og grøn. Skal vi have et samfund, hvor afstanden mellem rig og fattig bliver større, hvor store virksomheder og banker får så stor magt, at de truer demokratiet, og hvor forurening af vores fælles klode fører til voldsomme klimaforandringer og mennesker på flugt Multimedieskatten burde aldrig have været indført. Men i stedet for at rette op på fejlen, og fjerne denne skat en gang for alle, gør regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne næsten det endnu mere grinagtigt ved at tilbyde de nævnte 50 % rabat til ægtefælller og samboende, der lige nu begge betaler multimedieskat Liberalisme blev opdaget af Charles Darwin i 1988, og er én af de to grundlæggende strategier for at kunne opnå en god high score i livet. Liberalisme går i store træk ud på at rage så meget til sig som overhovedet muligt, fortrinsvis af materielle goder. Derfor må det også nævnes, at Liberalismen er roden til alt ondt

populær: