Home

Apa bronvermelding in tekst

Deze APA-richtlijnen worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd, waaronder diverse opleidingen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op deze pagina worden de belangrijkste richtlijnen voor citeren en parafraseren beschreven, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, hoofdstuk 1: Verwijzingen in de tekst APA staat voor American Psychological Association, een organisatie voor academici in de V.S. die een stijl heeft ontwikkeld voor bronvermelding, voetnoten en literatuurlijst. Tegenwoordig hanteren veel onderwijsinstellingen de APA-methode, vanwege haar duidelijke richtlijnen. De bronverwijzing volgens de APA-methode in twee stappen

Een regelmatig terugkerende vraag aan het Auteursrecht Informatiepunt is: Waar moet volgens de APA-richtlijnen de bronvermelding in de tekst staan? Hier is niet een eenduidig antwoord op te geven. De bronvermelding kan zowel aan het begin, in het midden als aan het einde van een regel of alinea staan Bijlage 1: Voorbeelden referenties volgens APA Universiteit Twente, 2014 11. Wanneer je citeert een stukje tekst woord voor woord kopieert of 2 april 2015. De APA-regels Een korte introductie bronvermelding op basis van de. Het vermelden van bronnen onder een stukje tekst of juist middenin Lees hier verder hoe je de tussenvoegsels volgens de APA -methode verwerkt. 1. Tussenvoegsels van achternamen in de tekst. De bronvermelding in de tekst kan je op twee manieren weergeven: 1. De auteur wordt niet in de lopende tekst geplaatst, maar komt samen met het jaar van publicatie aan het einde van de zin te staan Deze cursusinhoud wordt aangeboden onder een CC bijdrage, niet-commercieel, gelijke delen-licentie.De inhoud van deze cursus valt onder deze licentie, tenzij anders vermeld

Richtlijnen APA, Mediatheek FE, 2012 1 APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. Algemeen Bij je PGO en bij elke paper die je in je bachelor- of masteropleiding schrijft, zul je literatuur raadplegen Contact: auteursrecht@han.nl The APA-Team is an initiative of the study centres of the HAN University, The Netherlands, and by no means authorized by or affiliated with The American Psychological Association (APA) or The APA Style Blog. Contact: auteursrecht@han.nl. Lees ook/Read also: American Psychological Association. (2010) Summary: APA (American Psychological Association) style is most commonly used to cite sources within the social sciences. This resource, revised according to the 6 th edition, second printing of the APA manual, offers examples for the general format of APA research papers, in-text citations, endnotes/footnotes, and the reference page Bronvermelding. Bij elk onderzoeksverslag hoort een bronvermelding. Als je gebruik maakt van citaten of als je in je tekst verwijst naar opvattingen van een andere auteur maak je gebruik van noten. Op het eind van je verslag geef je een overzicht van gebruikte bronnen. Note

Plaats van bronvermelding in de tekst volgens de APA-stijl. Gepubliceerd op 22 maart 2016 door Bas Swaen. Laatste update op: 3 juli 2018 . Als je veel gebruikmaakt van bronnen, moet je hiernaar vaak verwijzen in je tekst. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan. APA Citation Guide. APA style is one of the most common formats for citing sources Other well known citation styles include MLA and Chicago. This citation guide will help you cite sources flawlessly and efficiently in APA format. APA citations consist of two parts: In-text citation: brief citation included in the sentence where the information. Leer binnen 2 minuten hoe je een bronvermelding en bronnenlijst via de APA stijl maakt in Microsoft Word Rectificatie Op 3:30 staat een foutief voorbeeld van een bronnenlijst. De bronnenlijst moet op alfabetische volgorde worden opgemaakt. Voor meer informatie w..

HAN Studiecentra - APA: In de tekst

Bronvermelding volgens APA-richtlijnen Toelichting De American Psychological Association (APA) heeft richtlijnen opgesteld voor de wijze waarop literatuurverwijzingen opgenomen worden in de tijdschriften die zij uitgeeft. Deze richtlijnen worden inmiddels door vele auteurs, in allerlei vakgebieden, gebruikt. Bronvermelding in de tekst Bronvermelding APA. Een bronvermeldingssysteem dat veel wordt gebruikt is dat van de American Psychological Association (APA). Volgens dit systeem verwijs je in de tekst naar een bron door auteur en jaartal te noemen. Aan het eind van je verslag voeg je een literatuurlijst toe waarin je de gebruikte bronnen vermeldt APA is a publishing style developed by the American Psychological Association to help writers prepare manuscripts for editing and publication. One aspect of this style is referencing - APA referencing is most commonly used in the social sciences, in education, and in business, as well as other disciplines 1. een korte bronvermelding in de tekst 2. een volledige bronvermelding in een bronnenlijst op het einde van de tekst 3.3 VERWIJZINGEN IN DE TEKST Volgens het APA systeem verwijs je via een korte verwijzing in de tekst naar de volledige referentie in de bronnenlijst. Deze korte verwijzing in de tekst bestaat uit de familienaam van de auteur(s.

Bronvermelding volgens de APA-methode - 24edito

Het maken van een bronvermelding Hoe wordt een bronvermelding gemaakt? Je ordent de bronnen op alfabetische volgorde op de achternaam van de (eerste) auteur. Daarnaast vermeld je ook in de tekst welke bron je voor het desbetreffende stuk tekst hebt gebruikt. Voor het verwijzen naar bronnen zijn allemaal regels bronvermelding (APA) Je moet je bronnen niet alleen vermelden in je bronnenlijst, maar je moet ook in de tekst laten zien waar je die informatie vandaan hebt. Voor de manier waarop je dit moet doen en de opmaak van je bronnenlijst, maak je gebruik de regels van APA.. In de tekst, op de plaats waar je de informatie bespreekt. De Publication Manual of the American Psychological Association (6e ed., 2010) bevat de officiële voorschriften voor bronvermelding in APA-stijl. In de bibliotheek zijn meerdere exemplaren van deze stijlgids aanwezig niet opgenomen in de literatuurlijst. In de tekst geef je wel je bron aan. Bijvoorbeeld: Volgens C. van Beuningen (persoonlijke communicatie, 29 november 2013) wordt het correct toepassen van APA‐richtlijnen meegewogen in de beoordeling van het schrijfdossier. Indirecte verwijzinge

Video: The APA Team: Plaats bronvermelding in tekst

Citeren en refereren volgens de APA-norm Hoe citeer en refereer ik? - Letterlijke citaten neem je correct over tussen aanhalingsteken en daar duid je het begin en het einde van aan - Correct refereren in beoordelingstaken is noodzakelijk o Refereer naar elk van je bronnen in je tekst Forms/downloads/links master thesis . On this website you can find the forms and relevant links regarding the master thesis. Samenvatting APA (Word) (dutch) Forms finalising master's examination. Psychology Master's examination registration form Je kunt geen losse zin aan de bronnenlijst toevoegen. APA werkt voor bronvermelding niet met voet- of eindnoten. De online Bijbel is ook een internetbron, hierbij een voorbeeld hoe je ernaar zou kunnen verwijzen: In de tekst: De passage uit de Bijbel die in deze tekst genoemd staat, is afkomstig uit de Statenbijbel (Leviticus 8, z.d.)

Bronnen Vermelden In Tekst Apa - betweenspeak

Bronvermelding in APA-stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en jaar. Aan het eind van de tekst wordt een literatuurlijst met gedetailleerde beschrijvingen (referenties) van alle in de tekst genoemde bronnen opgenomen. In deze beknopte handleiding wordt uitgelegd hoe je verwijzingen en. by Timothy McAdoo Dear APA Style Experts, How should I cite a TED Talk? Is the author TED or TED Talks or the speaker giving the talk? Thanks! —TED Listener Thanks for asking bronvermelding (APA) Je moet je bronnen niet alleen vermelden in je bronnenlijst, maar je moet ook in de tekst laten zien waar je die informatie vandaan hebt. Voor de manier waarop je dit moet doen en de opmaak van je bronnenlijst, maak je gebruik de regels van APA Citing Sources According to APA Guidelines Tilburg University, Netherlands Version 2014 3 1 IN-TEXT CITATIONS Within the Social Sciences, the American Psychological Association (APA) guidelines for citing sources are commonly used. The APA requires brief citations in the body of the text, using an author-date system

Tussenvoegsels volgens de APA - 24edito

APA-stijl richtlijnen voor bronvermelding Introductie. De APA-stijl is een van de meestgebruikte referentiestijlen. Deze korte handleiding zal je helpen meer vertrouwd te raken met de bronvermelding- en opmaakrichtlijnen van de APA-stijl. Wanneer je in je scriptie naar een bron verwijst, voeg dan een bronvermelding toe in de tekst. Dit betekent. APA-richtlijnen Bronvermelding is een belangrijk onderdeel van uw verslagen. U kunt niet zomaar een afbeelding, tekst of video kopiëren die u op internet vindt. Vanaf het begin af aan is het dus belangrijk dat u zich verdiept in de enige juiste manier van bronvermelding Het maken van een bronvermelding. Hoe wordt een bronvermelding gemaakt? Je ordent de bronnen op alfabetische volgorde op de achternaam van de (eerste) auteur. Daarnaast vermeld je ook in de tekst welke bron je voor het desbetreffende stuk tekst hebt gebruikt. Voor het verwijzen naar bronnen zijn allemaal regels

Refereren volgens APA - Arteveldehogeschool mediatheken 2 BASISREGEL Correct refereren volgens de APA-norm is tweeledig: -In een eerste stap vermeld je de referentie (familienaam van de auteur en publicatiejaar) in de tekst zelf. -Vervolgens neem je de volledige bron op in een referentielijst achter in je tekst. REFEREREN IN DE TEKST Basisrege Geen enkele tekst (inclusief figuren, tabellen, cijfers, grafieken en figuren) mag uit een andere bron overgenomen worden zonder dat deze bron wordt vermeld. Zorg er altijd allereerst voor dat de volledige bron in de bronvermelding terug te vinden is. Om dit op de juiste manier te doen, maak je gebruik van een opmaak die altijd hetzelfde is

De richtlijnen voor bronvermelding die de American Psychological Association (APA) gepubliceerdheeft zijn binnen de sociale wetenschappen algemeen gangbaar. Volgens de APA-richtlijnen moet in de tekst kort naar een bron worden verwezen door de auteur en het jaar van publicatie te vermelden. Iedere bro Deze APA-richtlijnen worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd, waaronder diverse opleidingen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen._ In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste richtlijnen beschreven, gebaseerd op de Nederlandse vertaling van de NVB, Richtlijnen bronvermelding IMPORTANT NOTE: The APA has introduced a sixth edition of its publication manual. We will be updating those changes on our website. You should also visit.

For more specific information, consult the Publication Manual of the American Psychological Association (Fifth Edition) or see the APA style website. Navigation: Quick Links Hom by Jeff Hume-Pratuch If you are working in any field that involves human behavior, sooner or later you will need to cite the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Published by the American Psychiatric Association (a.k.a. the other.. Please note that APA formatting rules require that references be double spaced in the References list (see rule 6.22 in the Publication Manual). Due to space limitations, examples of APA references provided below are single spaced

Informatievaardighede

 1. opgenomen in een bronvermelding omdat de lezer geen mogelijkheid_heeft het interview terug te lezen of te horen. Naast een bronnenlijst kan in een bijlage wel een lijst met namen en data van interviews worden opgenomen.In de tekst kan naar een gesprek of interview verwezen worden met de toevoeging persoonlijke mededeling en de datum
 2. Ik dit artikel leg ik uit wat bronvermelding is, geef ik je regels voor correcte bronvermelding en leg ik de bekendste methodes: Harvard, Vancouver en APA uit. Bronvermelding kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, websites en internet, krantenartikelen en interviews. Wat is een bronvermelding
 3. Een bronvermelding in de tekst voor een woordenboek in de stijl van de American Psychological Association is enigszins afhankelijk van of u bent onder vermelding van het woordenboek rechtstreeks of niet. Elke in-text woordenboek bronvermelding in APA
 4. Er bestaan diverse systemen om noten aan te brengen in je tekst. Voor de meeste gebruikers biedt systeem 1, waarbij je noten onderaan het blad plaatst meest voordelen. De overige categorieën zijn gesorteerd van eenvoudig naar complex. 3.0 In tekst (APA) (Tekst komt nog) 3.1 Voetnoten, enkel voetnote
 5. De bronvermelding volgens APA kun je gemakkelijk in een Word document invoegen. Ga naar verwijzingen > citaat invoegen of nieuwe bron toevoegen. Kies welke soort bron je wilt invoegen en voer de gegevens in. Bij verwijzingen > bronnenbeheer kun je zien welke bronnen er al in het document op de achtergrond aanwezig zijn

The APA Team: Afbeelding van interne

In de Publication Manual of the American Psychological Association wordt in § 4.15 (pp. 101-102) uitleg gegeven waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het vermelden van een titel in de tekst en in de bronnenlijst. Of de publicatie waar naar verwezen wordt wel of geen hoofdletters gebruikt wordt genegeerd Inleiding bronvermelding (APA Richtlijnen bronvermelding) Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het vervolgens presenteren als je eigen werk. Voor bronvermelding zijn speciale richtlijnen, anders noemen we dat plagiaat Als hulpmiddel bij correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de American Psychological Association regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuurverwijzingen vermeld moeten worden. Deze APA-richtlijnen worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd

General Format // Purdue Writing La

 1. Over APA. De APA-stijl werd ontwikkeld door de American Psychological Association (APA). De regels zijn vastgelegd in The Publication Manual of the American Psychological Association. De zesde editie van deze stijlgids verscheen in 2009. Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van de basisregels
 2. Een systeem voor bronvermelding dat in de Psychologie en in de Sociale Wetenschappen veel wordt gebruikt is dat van de American sychological Association (APA). Volgens dit systeem wordt in de tekst verwezen naar een bron met auteur en jaartal
 3. g van de American Psychological Association (APA) zelf. Reden.

Bronvermelding - histoforum

Een juiste bronvermelding bij overgenomen afbeeldingen is dus altijd een vereiste, zowel direct bij de afbeelding zelf, als in de literatuurlijst. De APA richtlijnen zijn nogal beperkt als het gaat om hoe te refereren naar online afbeeldingen. De geraadpleegde bronnen kunnen soms niet eenduidig zijn Hierover vind je hier het volgende expliciete advies: Worden bij APA voet- en eindnoten gebruikt? APA maakt geen gebruik van voet- of eindnoten, hoewel het niet tegen de regels is. In de tekst wordt een korte verwijzing naar de gebruikte bron opgenomen (zie Citeren en parafraseren) en in de bronnenlijst de complete beschrijving (zie Bronnenlijst) In APA-formaat, in de tekst gebruik auteur-datumnotatie. Wanneer deze de gehele werk of een idee van de taxonomie van Bloom, heeft uw citaat niet een specifieke pagina nummer nodig. Als u rechtstreeks bent citeren of parafraseren moet je paginanummers bevatten. In-tekst citaten voor Bloom's Taxonomy eruit (Bloom, 1956) of (Bloom, 1956, blz. 200)

Plaats van bronvermelding in de tekst volgens de APA-stij

VERWIJZINGEN IN DE TEKST VAN JE WERKSTUK Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden weergeeft, kun je ook op die plaats de bron vermelden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in je bronnenlijst, daarom kun je hier volstaan met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase Hoe verwerk je digitale bronnen volgens APA? In de tekst Citaat van een Internetbron Gaat het om een citaat van een internetbron dan wordt in de tekst alleen de auteur en het jaartal genoemd Hier vind je een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs, samengesteld door negen informatiespecialisten van zeven hogescholen in samenwerking met SURF en met toestemming van de American Psychological Association (APA). De publicatie De APA-Richtlijnen uitgelegd is hier te downloaden Bronvermelding van afbeelding Algemene opbouw. Wanneer een afbeelding (foto, tabel, figuur, etc.) uit een boek, tijdschrift, internet, etc. wordt overgenomen kan dit gelden als een citaat. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd. In de tekst wordt hiernaar verwezen zoals bij een citaat, waarbij de afbeelding een volgnummer krijgt 2.2.1 Drie vormen van gebruik van bronnen en enkele manieren om dit in tekst in te bedden Citeren Citeren is een letterlijke tekst van een ander over nemen met de overgenomen tekst binnen jouw eigen tekst tussen aanhalingstekens, met bronvermelding inclusief paginanummer(s). Een (langer

APA Citation Generator - scribbr

APA bronvermelding in Word - YouTub

 1. Richtlijnen bronvermelding 1. RICHTLIJNEN BRONVERMELDING Hoe verwijs je naar verschillende soorten informatiebronnen in een bronnenlijst?INLEIDINGJe mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het vervolgenspresenteren als je eigen werk
 2. Publication manual of the American Psychological Association (6e druk). Washington: American Psychological Association. Correcte en consequente referenties naar bronnen. een korte bronvermelding . in de tekst. een volledige bronvermelding in een . bronnenlijst. op het einde van de tekst. APA.
 3. dat er bij elke bronvermelding binnen APA-stijl twee vormen zijn (tekst-lijst) . een verscheidenheid van informatie uit een tekst halen. verder, fijner zoeken, mede op basis van de info uit de tekst. een bronnenlijst begrijpen: om welk soort bron gaat het? letten op de context waarin een tekst is geschreven. zien waar een auteur zijn informatie.
 4. Voetnoten in een tekst vermelden. In dit artikel: Voetnoten gebruiken als bronvermelding Het gebruiken van voetnoten om informatie te verduidelijken Voetnoten zijn erg handig voor het vermelden van aanvullende informatie en bronnen onderaan een pagina van een tekst
 5. Het het gebruikelijk op de APA norm te hanteren bij je bronvermelding. In Microsoft Word zit deze functie ingebouwd, maar in Google Docs is Hoe ik het wil hebben: Ik wil graag een superscript cijfer achter een woord. Dan onder die pagina, als voetnoot de internetlink naar die bron

APA in de tekst - YouTub

The correct citation for this book is American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013. by judith on Feb 25, 2017. Add a public comment to this FAQ Entry Het maken van een goed opgebouwd en vormgegeven onderzoeksverslag is een van de vaardigheden die studenten onder de knie moeten krijgen. Om te voorkomen dat iedereen op geheel eigen wijze verslag doet van zijn onderzoek, bestaan er eenduidige regels over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage Het .html-bestand kan worden geopend met elke willekeurige webbrowser en gekopieerd en geplakt worden in uw originele document, waarna u al uw voetnoten kunt selecteren als elke gewone tekst. Dit is waarschijnlijk de standaard manier waarop u uw voetnoten wilt exporteren. Gebruik de volgende manier alleen als u iets meer specifieks nodig hebt

onderzoek: APA-richtlijnen voor literatuurverwijzinge

De tekst is foutloos geschreven Bronnen en Bronvermelding Staat de gebruikte literatuur in een aparte literatuurlijst welke opgesteld is volgens APA-richtlijnen? Zijn de bronnen zijn up-to-date? Zijn er zijn minimaal twee relevante bronnen gebruikt? n.v.t Naam: Cendy Lima Fortes Beoordeling door: Samar Helal INHOUD EN OPBOUW Alinea(s) Omschrijving Feedback Inleiding Wordt de aandacht van de. American Psychological Association (APA). Bronvermelding in APA-stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en jaar. Aan het eind van de tekst wordt een literatuurlijst met gedetailleerde beschrijvingen (referenties) van alle in de tekst genoemde bronnen opgenomen Je verwijst door referenties toe te voegen in de tekst en door achteraan de tekst een literatuurlijst te plaatsen. In deze handleiding worden beide stijlen besproken. 4. APA-stijl 1. Referenties in de tekst In de tekst plaatst men de familienaam van de auteur en het jaar van de publicatie tussen haakjes, gescheiden door een komma APA-richtlijnen Faculteit Taal & Letteren (editie 2010) pagina | 5 2 Verwijzen in de tekst: drie focuspunten De APA-manual (2010) schrijft voor dat je in de tekst altijd de auteur(s) en het publicatiejaar moet vermelden. Je kunt echter door je manier van verwijzen d

De tekst hieronder is gebaseerd op de Publication Manual of the American Psychological Association 6th edition. Verwijzingen in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuur terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst aan het einde van het artikel 7. Er is sprake van APA-bronvermelding en er is een APA-literatuurlijst aanwezig. Stijl, spelling en grammatica 8. Het document is doelgericht geschreven en in de schrijfstijl is rekening gehouden met de doelgroep. 9. Vervoegingen van werkwoorden zijn correct gespeld. Er staan maximaal drie fou-tief gespelde werkwoorden op een willekeurige. Een website citeren in APA stijl. In dit artikel: Algemene regels voor websites en online artikelen Website zonder auteur Online boek Online forum Blog Er zijn een aantal websites die je misschien nodig kunt hebben voor de citaten in je scriptie, waaronder webpagina's, online artikelen, online boeken, forumberichten en blogs Bij een werkstuk, artikel of scriptie hoort een bronnenlijst. Velen vinden het een lastig karweitje om die lijst te maken. Gelukkig kan het snel en simpel. Je kunt jezelf namelijk veel werk besparen door gebruikt te maken van de functie voor automatische bronnenlijsten in Word 2010. De werkwijze lijkt een beetje op die van d

Verwijzingen in de tekst. De Vancouver-stijl maakt gebruik van eindnoten. Volgens dit (nummer-verwijs)systeem verwijzen nummers in de tekst (bij voorkeur in superschrift, maar tussen haakjes mag ook) naar de lijst van aangehaalde werken aan het eind van de publicatie Wijze van noteren van de gebruikte bronnen volgens het APA-systeem In het artikel zelf wordt zo min mogelijk naar de gebruikte bron verwezen. Alleen als een mening wordt weergegeven, wordt in de tekst naar de bron verwezen. In de bronnenlijst worden alle gebruikte bronnen opgenomen, ook internetsites APA bronvermelding, de meesten van ons krijgen per direct hoofdpijn bij het horen van dit woord.Als je gebruik maakt van bronnen in een verslag of onderzoek dien je daarnaar te verwijzen. De bedoeling is dat er achteraan je verslag een bronnenlijst wordt opgenomen Bronvermelding Wat is bronvermelding? In de bronvermelding (ook literatuurverwijzing en referentie genoemd) geef je aan waar je de informatie gevonden hebt: in welk boek of tijdschriftartikel of op welke website. Hierbij gebruik je altijd een notatiestijl (citation style) zoals bijvoorbeeld APA Voet- en eindnoten worden in de APA-conventie niet gebruikt voor referenties. Wel kun je ze gebruiken om inhoudelijke toevoegingen aan de tekst te geven (bijvoorbeeld extra uitleg over een term die je voor je gemiddelde publiek bekend verondersteld, maar voor de volledigheid toch extra wil onderbouwen)

Bron vermelden in de tekst: voorbeelden - Verwijzen naar

Hoe maak je een tijdschrift in APA Format Cite Hoewel de lijst van referenties en in-text citaties hebben verschillende formaten, American Psychological Association stijl vereist beide soorten citaten om de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie bevatten. Pagina nummers moeten ook w Een bronvermelding wordt volgens bepaalde regels opgesteld. Er bestaan verschillende systemen om te refereren. Binnen de lerarenopleiding hebben we er voor gekozen om referentieregels van de American Psychological Association (APA) toe te passen. Deze stijl van refereren wordt immers in heel wat menswetenschappelijke publicaties toegepast

APA In-Text Citation regels - wikisailor

 1. Bronvermelding Training literatuuronderzoek BM
 2. bronvermelding Mevrouw Zu
 3. bronvermelding (APA) - havo4ak - Google Site

populær: