Home

Studieadministrationen ruc

Administration på Roskilde Universitet - ruc

Vi arbejder løbende på at forbedre medarbejderservice. Har du ris, ros eller gode forslag til medarbejderservice generelt, hører vi gerne fra dig For kandidater: Vær opmærksom på, at rent engelske kombinationsuddannelser kun kan findes via Master's Programmes. For at få oversigt over de studieaktiviteter, du kan vælge blandt, skal du gøre følgende Disse overlap opstår i følge administrationen på grund af den store mængde af fagkombinationer, der eksisterer på RUC, som gør det svært at skemalægge eksaminer, så de passer med hinanden. Det gør sig særligt gældende, hvis der er tale om eksaminer fra en fagkombination, der ikke er en af de anbefalede kombinationer

Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, et eller to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point På Campus Roskilde kan du læse seks forskellige uddannelser, Fysioterapeut , Sygeplejerske, Pædagog, Socialrådgiver, Lærer, Leisure Management På Campus Roskilde finder du et levende studiemiljø i gode fysiske rammer med engagerede studerende og undervisere, som brænder for deres fag og glæder sig til at videregive deres viden til dig For trykte medier, undtagen aviser og dagblade, gælder, at du må indscanne og uploade 20% af en publikation pr. semester, dog højst 50 sider. For elektroniske medier gælder, at du må linke til (lovlige) websider, e-bøger og e-artikler, samt embedde videoer, men ikke uploade materialet til Moodle RUC's nye sprogprofiler Styrk dit faglige projektarbejde ved at arbejde målrettet med dine fremmedsprog og med dine sproglige kompetencer. Læs mere via linket Bachelor med særlig sprogprofil. En International profil På RUC kan du også vælge at læse din bachelor som en international samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse. Her foregår. På denne side kan du finde vores postadresse, telefonnumre, e-mail, EAN, et kort over Fakultetets lokationer samt kontaktinfo til studievejledningen

Login - RUC SS

Gul er den farve, en e-mail bliver markeret med, hvis den handler om journalistik, når den tikker ind hos den centrale studieadministration på RUC. Indtil 1. februar var Merete Breilev med til at besvare dem. Men i december valgte hun at sige sit job gennem 21 år på RUC op og søge nye græsgange på VUC i København I forbindelse med en administrativ organisationsændring på RUC i efteråret 2016, er studieadministrationen på RUC blevet samlet i én afdeling i RUC administration. Afdelingen hedder; Uddannelse & Studerende og består af 6 enheder. Det har betydet en samling af størstedelen af de studieadministrative funktioner i RUC Administration 1. april starter Bo Gad Køhlert som ny studenterambassadør. Han har 15 års erfaring fra studieadministrationen på RUC og ITU. På KU skal han være med til at vejlede og rådgive de studerende i mødet med universitetets forvaltning Mens de studerende er centrum for reorganisering af studieadministrationen Partnerskabsmodeller RUC s størrelse, placering på ét campus og en organisering uden fakulteter skaber gode forudsætninger for overførsel af opgaver og ressourcer fra institutterne til FA og partnerskabsmodeller, men der er udfordringer undervejs i det kommende. Studie- og karrierevejledning Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitets uddannelser er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen

Lisbet Christoffersen — Roskilde Universitets forskningsporta

Københavns Universitet er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner Toggle navigation. Søg job; Guide til jobsøgning; Log ind/Opret bruge Studieadministrationen på KEA Kompetence løfter alle administrative opgaver, der er knyttet til videre- og efteruddannelse. Opgaverne spænder bredt fra koordinering af vores udbud af fag, til salgs- og vejledningssamtaler på telefonen, optagelse af studerende til afvikling af eksamener, fakturering og indberetning 6 Kompetenceprofil Generel RUC profil Kompetencebeskrivelse for en bacheloruddannelse fra RUC En bacheloruddannelse ved Roskilde Universitet er opbygget af et toårigt forløb på et basisstudium og af to fagligt specialiserede overbygningsfag, af hver et halvt års varighed. asis-studiet introducerer bredt til det valgte hovedområde og. En lille servicemeddelelse fra SU-kontoret . Hvis du færdiggør din bacheloruddannelse juni 2012, skal du huske at søge om SU til din kandidatuddannelse inden udgangen af juni måned

In case of emergency; Call (00) 112 when life, health or property are at immediate risk. In serious incidents, call the University's emergency number 018‑471 25 00.. Velkommen til bookingsiden. Har du tidligere booket en tid, så kan du logge ind i højre hjørne.. Kan du ikke finde tid til en samtale, så kom forbi vores quick-vejledning CBS ledes af rektor. Rektor refererer til CBS' bestyrelse, der igen er ansvarlig over for uddannelsesministeren. Ud over rektor indgår de to dekaner og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS' direktion Du kan heller ikke få SU under din orlov. Der gælder dog andre regler under barselsorlov, som ikke skal forveksles med anden orlov. Det er det enkelte uddannelsessted, der definerer orlovsmulighederne, og du skal ansøge uddannelsesstedet, hvis du ønsker orlov Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU's studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport

Studieadministration - medarbejdere

 1. RUC's Campus set fra luften 4. • Et samlet campus på 35 hektar svarende til ca. 50 fodboldbaner • 9.000 studerende (2.000 nye hvert år - heraf 500 udenlandske) • 1.000 ansatte (plus gæsteforskere) • 740 mio. kr. i årlig omsætning Roskilde Universitet i tal 5
 2. istrationen Nina Christensen. Hun siger: »Det svarer bare til vores al
 3. istrationen på Københavns Universitet. Forskning, uddannelse og formidling af viden er universitetets kerneaktiviteter. For at varetage fundamentet og faciliteterne, er en række ad
 4. istrationen - Roskilde. Inge Andrea Bjørnshave Uddannelsesleder . Tlf. 7248 2056. ibj@pha.dk Se profil på ucviden vCard. Pædagoguddannelsen - Roskilde

Det kan ikke være anderledes, siger kontorchef Jacob Lange kontorchef i studieadministrationen ved Københavns Universitet. Problemet kan være, at den RUC-studerende gerne vil læse noget stærkt specialiseret på Københavns Universitet, men har taget noget uendeligt bredt på RUC Semesterstart! Så er vi snart klar til forårssemesteret. Vi glæder os til at se jer! I den første uge vil der være 3 åbne oplæg, hvor.. Kontakt Studieadministrationen for at få tilmeldingerne 'afmeldt', hvis du ikke selv har muligheden for at gøre det. Herefter vil den studerende ikke længere fremgå i DE. OBS: Hvis den studerende har tilgået prøven, vil vedkommende desværre ikke kunne fjernes fra prøven Udfyld venligst antal besvarelser, cpr.nr. samt perioden ydelsen vedrører og send derefter blanketten til: ANVISNING af censorvederlag. Aarhus Universitet, Lønkontoret, Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus

Video: study.ruc.dk - Kursuskatalo

Administrativt arbejde - er det noget særligt? - et praksisperspektiv på arbejde og forandringer ErhvervsPhD-afhandling Rikke Thomsen Center for Arbejdslivsforskning DPU, Aarhus Universitet, er Danmarks største universitetsforskningsmiljø for grundforskning og anvendt forskning i uddannelse og pædagogik og udbyder bachelor-. kandidat- og masteruddannelser inden for pædagogik, uddannelse og ledelse Adresser og kontaktoplysninger for henvendelser vedrørende studievejledning, ph.d. uddannelser, udvekslingsstudier og ledige stillinger på CBS. Hovedadress Kerneaktiviteterne på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet er forskning, undervisning og formidling indtil det højeste niveau. Aktiviteterne er organiseret i 8 institutter, hvor der tilbydes en lang række uddannelser på både bachelor-, kandidat-, master-og ph.d.-niveau

Rod i administration betyder dobbelt op på eksamen - RUC Pape

• Studieadministrationen centraliseres i overensstemmelse med tankerne bag Struensees forslag, dog således at der allerede i fase 1 etableres en så RUC får. Herefter kan Studieadministrationen på vegne af Dekanen give udsættelse. En måned før afleveringsfristens udløb sendes der fra Studieadministrationen besked til studerende, vejleder og studieleder, om at afleveringsfristen nærmer sig. Der mindes o Roskilde Universitet (RUC), Fællesadministrationen november 2014 - oktober 2016 2 år. Roskilde. Projektmedarbejder for implementering og udvikling af studieadministrative systemer og processer; i afdelingen Uddannelse og Internationalisering, teamet Studieadministrationen Du vil få et tæt samarbejde med studieadministrationen og RUC's øvrige studievejledere. Som studenterstudievejleder skal du være god til at lytte og god til at spørge ind, da du vil skulle vejlede både ved personlige.. I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om alt fra uddannelsesvalg og optagelse til dine muligheder, mens du studerer. Der er åbent alle dage, hvor ældre studerende sidder klar til at hjælpe dig

Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse - study

• Roskilde Universitetscenter (RUC) • Aalborg Universitet (AAU) • Handels- og IngeniørHøjskolen (HIH) • Handelshøjskolecentret i Slagelse og Nykøbing Falster (HHC). Appendiks B indeholder en nærmere beskrivelse af HA-uddannelserne, en oversigt over instituti Om STADS . STADS-Selvbetjening er Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitets studieadministrative system til studerende. Som studerende på Aarhus Universitet kan du via https://mit.au.dk/ få adgang til STADS selvbetjening, hvor der er mulighed for at tilmelde dig undervisning og eksamen, samt at se hvilke eksaminer du har bestået Du er nu oprettet som låner v. Det Kgl. Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek. Du kan nu logge på med det 6-cifrede bruger-ID, som du netop har modtaget en mail med oplysning om, samt din selvvalgte adgangskode. Herefter kan du søge og bestille bøger og tidsskrifter via vores Hvad er Aarhus BSS? Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet. Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig.

Campus Roskilde - Professionshøjskolen Absalo

En lille servicemeddelelse fra SU-kontoret Hvis du færdiggør din bacheloruddannelse juni 2012, skal du huske at søge om SU til din kandidatuddannelse.. problemstillinger. En kandidat fra RUC er således kendetegnet ved sin erfaring med at bringe de kompetencer i anvendelse, som håndteringen af en konkret problemstilling kræver. Fælles for alle kandidater fra RUC er, at de opnår kompetencer til at kunne: frembringe ny videnskabelig baseret vide - Arrangør ved studiestart for bachelorerne på Kommunikation, i tæt samarbejde med studieadministrationen på RUC (sociale og faglige arrangementer) - Koordinator og producent af informationsmaterialer og nyheder ifm. aktiviteter, arrangementer m.m. for studerende på Kommunikationsfaget

Moodle RUC

Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse - typo3

Vil du have en kandidatuddannelse fra Københavns Universitet? Der er mere end 100 uddannelser. Få information om bl.a. uddannelsens opbygning, optagelse og undervisning Lyder da til at jeg lige skal ringe til de inkompetente personer hos studieadministrationen. Del dette indlæg. Link til indlæg Del på andre sites frivilligt arbejde eller direkte ansættelse på RUC. Jakob, der med sin rolle som ledelsesmedlem i RUCbar har gode relationer til de store dele af det aktive miljø og Andreas, der med sin ansættelse i studieadministrationen på RUC har en god relation til store dele af de administrative organer på RUC maj 2008 - december 2009: AC-Fuldmægtig, Studieadministrationen, IT-Universitetet i København. Blandt andet som international koordinator . april 2004 - december 2007: Studentermedhjælp, COWI Africa. august 2003 - marts 2007: Studievejleder, Internationale Udviklingsstudier, RUC. april - juni 2003: Medarbejder i Marks & Spencer, Lancaster. Læs din drømmeuddannelse på Niels Brock. Se hvordan du kommer videre uanset, hvilken uddannelse du ønsker. Find vores store udbud af både uddannelser og kurser indenfor handel her

Jura - Kontakt og find vej - Det Juridiske Fakultet

hjælp for studieadministrationen, men bestemt ikke for censor og nok heller ikke for eksaminator. Med 20 opgaver som her tager det et par timer at downloade (ingen udskrivning), ikke mindst når formatet varierer fra pdf til word og zip. Og opgaverne kommer i en rækkefølge der er en anden end rækkefølgen i protokollen - og ved mundtli Studieadministrationen ved dit fakultet indhenter de påkrævede godkendelser som en del af behandlingen af din ansøgning om optagelse på et sidefag. Ansøgningsfristen er den 1. april, hvis du vil påbegynde dit sidefag i det efterfølgende studieår. Du får svar på din ansøgning senest 15. maj. Er du studerende på HUM eller SAMF Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi handler om at forholde sig filosofisk til det pædagogiske felt. Du arbejder med grundlæggende spørgsmål om erkendelse, viden og læring, etik, normativitet og dannelse, ligesom du både kan arbejde historisk med pædagogik og filosofi og dykke ned i emner i moderne pædagogisk filosofi, f.eks. uddannelse og demokrati, undervisning, opdragelse og.

Side 2 af 14 1. Generelle krav Følgende retningslinjer gælder for alle skriftlige opgaver, der udarbejdes af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland, Professionshøjskolen UCC About Aarhus University Aarhus University is a leading international research university covering all scientific areas with a staff of 11.000 employees and 44.500 students, the majority are post-graduate students enrolled on Master's and PhD programmes

studerende af Studieadministrationen senest en uge efter afleveringsfristens udløb. Bedømmel-se sker på grundlag af en vurdering af den udtrukne del af porteføljen og den studerendes in-dividuelle mundtlige præstation ved eksaminationen. Der anvendes ekstern censur og bedøm-melsen følger 7-trinsskalaen Institutter. Oversigt over alle institutter ved Københavns Universitet (fordelt på fakulteter). Centre og skoler er ikke medtaget her. Se i stedet oversigten over forskningscentre og skoler Hvis du har en gymnasial uddannelse, kan du søge om optagelse på en bacheloruddannelse (BA) på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet

Hen til administrationen og tilbage igen - imens er

Studentermedhjælper søges til Uddannelse & Studerende

AAU Intern er et samlested for ansatte (AAU Inside) og studerende (AAU Studerende) med henblik på informationsrelevans Lisbeth , Lunde Frederiksen - cand. pæd. pæd.,Ph.d. i uddannelsesforskning, FoU leder , Center for profession og uddannelse, Lektorbedømmelsesformand. Via. Tillægsreferat: Ad pkt. 3. Dispensationer til studienævnets dagsorden den 19.02.2015 Afgørelser om dispensation truffet af studieadministrationen og Merit- og dispensationsudvalget siden den 20.01.201 Jeg er vicedirektør for Studieservice fra 1. august - lige nu er jeg chef for Studieadministrationen i UCL og har været det i over 5 år. Studieservice er et stort stabsområde med omkring 80 medarbejdere og en ledelse på 6 personer RUC har en eksamen, hvor eleven skriver to artik-ler. Man kan dumpe udelukkende på grammatik og kommatering. De studerende på RUC arrangerer hvert år et eks-ternt kommakursus for at kunne bestå kravene til den nævnte eksamen. Kilder: RUC, SDU, studieadministrationen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Solveig Schmid

Mercantec søger 2 elever til studieadministrationen og økonomi pr. 12. august 2019. Elevuddannelsen er toårig med speciale i offentlig administration. Du vil i løbet af de to år blive tilknyttet både studieadministrationen og økonomi og RUC at deltage i samarbejdet. Der skal nu arbejdes videre med pla-nerne om oprettelsen af en 'European Master in Baltic Studies' med forventet start i efteråret 2002. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Eva Bjerrum, e-mail: ebm@samf.ku.dk, tlf. 3532 3531. Høring om ny ph.d.-bekendtgørels View Christina Bech Winckler's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Christina Bech has 2 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Christina Bech's connections and jobs at similar companies

Her er KUs nye studenterambassadør - Uniavise

ROSKILDE UNIVERSITET Rektorsekretariatet - PD

 1. Søgningen kan virke på to måder. 1) Du kan bruge feltet Indtast navn eller telefonnummer. 2) Du kan vælge at bruge drop-down-menuerne oppe fra og ned, dvs. vælg først fakultet/område, dernæst institut/afdeling og til sidst evt. uddannelse/center
 2. istrationen at ryste posen for holdene på andet år så alle dem jeg var blevet venner med på første år pludselig gik på andre hold og jeg ikke længere kendte nogen af dem jeg var på hold med (på trods af at der ikke var noget med valgfag eller noget der kunne argumentere for at vi ikke bare fortsatte.
 3. View Jakob Elkjær's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Jakob has 7 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Jakob's.

hovedsageligt var tilknyttet Studieadministrationen som pædagogisk konsulent for prorektor for uddannelse (en del af perioden på halv tid). Arbejdsopgaven var pædagogisk støtte til institutionens 14 uddannelser, som skulle nytænkes ifm strukturel omlægning. Derudover indebar stillingen undervisning i kurser p Mode og Forretningssans. Moderapport udrbejdet af Danmarks Designskole i regi af Modekonsortiet (MOKO). Her præsenteres en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem modeuddannelser og. For at søge om optagelse på kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet skal du søge gennem det digitale ansøgningssystem. Det betyder, at hele ansøgningsproceduren foregår online, og at der ikke modtages ansøgninger i papirform Projektkoordinator, Studieadministrationen Ingeniørhøjskolen i København, IHK september 2008 - maj 2010 1 år 9 måneder. Københavnsområdet, Danmark. Roskilde Universitet, RUC VUC Lyngby, Kongens Lyngby, Denmark. 1.5K likes. De fleste kursister på VUC Lyngby er unge mellem 18-25 år der enten er ved at færdiggøre 9.-10. klasse..

Studie- og karrierevejlednin

 1. View Sofie Chalotte Siff Falkesgaard's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Sofie Chalotte Siff has 9 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Sofie Chalotte Siff's connections and jobs at similar companies
 2. View Kirsten Greve's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Kirsten has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Kirsten's.
 3. On 1st March 2018, the university colleges UCC and Metropolitan University College merged and became University College Copenhagen
 4. Du kan selv ændre dit telefonnummer og e-mailadresse i selvbetjeningen på KUnet. Vælg KUnet (intranet) Vælg Selvbetjening (øverste menu) Vælg Mine data (venstre menu) Vælg Vejviser/telefonbog (venstre menu) Klik på Opdater Vejviser Københavns Universitet er Danmarks største.

Velkommen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet! Her kan du læse mere om vores undervisning og forskning i forandringer, processer og tendenser på det sociale, kulturelle, økonomiske, politiske, juridiske og historiske område samt digital samfundsvidenskab Sammen gør vi studerende, erhvervsliv og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked. Kom tæt på baggrund og information om organisationen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

View Tina Juhl's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Tina has 15 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Tina's connections. I sagen om specialet i sociologi, som tilsyneladende blev censureret af Sociologiske Institut på Københavns Universitet efter pres fra Danmarks Radio, har studieadministrationen under rektor givet forfatteren Mille Buch-Andersen ret i en klage hvad angår proceduren, men KU vil ikke indrømme, at det, der var tale om, reelt var et udtryk for. chef ved Studieadministrationen, Københavns Universitet. Chili nr. 2, februar 2001 Ud af elfenbenstårnet Universitetet uddanner efter en romantisk opfattelse af den intellektuelle som én der sidder på sit loftskammer og tænker store tanker for sin egen skyld. Men samfundet ha

Da resultaterne ikke viste sig lovende i forhold til CBS, samtidig med at presset for e-aflevering blev større grundet den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, begyndte man i stedet at arbejde på et landsdækkende system på tværs af universiteterne (CBS, KU, RUC, AAU og AU) Erhvervserfaring. Jeg startede min karriere allerede under min studietid og har erfaring fra både det offentlige og det private. Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse af de stillinger jeg har haft og de opgaver det har ført med sig Det kræver en god portion viljestyrke og koordinering at læse en hel HF på bare 1 år - og gå op til i alt 13 eksamener Honoraret anvises ikke før Studieadministrationen har modtaget den udfyldte anvisningsblanket, en underskrevet eksamensprotokol samt et udfyldt evalueringsskema

Da resultaterne ikke viste sig lovende i forhold til CBS, samtidig med at presset for e-aflevering blev større grundet den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, begyndte man i stedet at arbejde på et landsdækkende system på tværs af universiteterne (CBS, KU, RUC, AAU og AU) Erhvervserfaring. Jeg startede min karriere allerede under min studietid og har erfaring fra både det offentlige og det private. Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse af de stillinger jeg har haft og de opgaver det har ført med sig Det kræver en god portion viljestyrke og koordinering at læse en hel HF på bare 1 år - og gå op til i alt 13 eksamener Honoraret anvises ikke før Studieadministrationen har modtaget den udfyldte anvisningsblanket, en underskrevet eksamensprotokol samt et udfyldt evalueringsskema

populær: