Home

Studieordning historie ku

Historie - Københavns Universite

Studieordninger på Det Teologiske Fakultet. Studieordninger og - retningslinjer samt regler for uddannelserne. Studerende og undervisere kan orientere sig om uddannelsernes regler på bachelor uddannelsessiderne på KUnet og kandidat uddannelsessiderne på KUne Studieordninger. Studieordningen for hver enkelt uddannelse består af to dele: Den fælles rammestudieordning og en fagstudieordning. Rammestudieordningen gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og den beskriver de overordnede rammer for uddannelserne, og de regler der er ens på tværs af fakultetets uddannelser Studieordninger. Til højre på denne side kan du finde alle de gældende studieordninger på Institut for Antropologi. Der er i øjeblikket en studieordning på bacheloruddannelsen - bachelorstudieordningen af 2011, samt en studieordninger på kandidatuddannelsen - kandidatstudieordningen af 2013 Reglerne for økonomistudiet er dels fastsat i love og bekendtgørelser og dels i de gældende studieordninger. Love og bekendtgørelser gældende for universitetsstuderende finder du via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

I tilgift til den europæiske kunsthistories perioder fra antikken til i dag og den æstetiske refleksions historie forsker vi inden for områderne arkitektur, design og visuel kultur, herunder digital visualitet Studieordning. Studieordningen er det lovmæssige grundlag for uddannelsen. Se studieordningen for friluftsvejlederuddannelsen Åbent Universitet på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet tilbyder efter- og videreuddannelse Studieordning. Ph.d.-skoleordning (pdf) Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet (pdf) Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) pr. 27. august 201

Studieordninger - Københavns Universitet - polsci

 1. Studieordning. Studieordningen beskriver, hvordan de studerende på naturvejlederuddannelsen kan tilegne sig kompetencer, der ruster dem til at udvikle og gennemføre naturvejledning, der lever op til formålet med naturvejledning i det 21. århundrede
 2. Studievejledning. Saxos studievejledning svarer på spørgsmål fra både nuværende og kommende studerende ved fagene Forhistorisk & Klassisk Arkæologi, Etnologi, Græsk & Latin og Historie
 3. Denne studieordning er baseret på ph.d.-bekendtgørelsen af januar 2008 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling , Københavns Universitets fælles ph.d.-regler og retningslinjer af 27. august 2013 , og de fælles regler vedtaget af ph.d.-skolen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet . Ordningen refererer ikke alle disse.
 4. Forudsætningen for at starte på en kandidatuddannelse i Historie er, at du har en bacheloruddannelse i Historie eller en anden relevant bacheloruddannelse. Se hvilke bacheloruddannelser på AAU, der giver adgang til kandidatuddannelsen i Historie på Uddannelsestjekkeren
 5. Vi bruger cookies på aau.dk. På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse. I AAU's cookie-politik kan du læse, hvad vi bruger dine data til, samt hvordan du afviser cookies
 6. This course will explore Europe's colorful landscape from antiquity to our present time with a focus on the religious ideas and traditions, which, throughout time, have been categorized as either 'esoteric', 'magical', 'occult', 'mystical' 'irrational' or as pure 'superstition', such as kabbalah, Hermeticism, alchemy, astrology, Platonism, Theosophy, occult philosophy.

Studieordninger - Københavns Universitet - sund

Studieordning for kandidatuddannelsen 2015, revideret september 2016 (pdf) Studieordning for kandidatuddannelsen 2005, revideret 2015 og september 2016 (pdf) Studieordningen for kandidatuddannelsen 2005, revideret 2007, 2008 og 2016 (pdf) Studieordningen for bacheloruddannelsen 2005 revideret 2007, 2009, 2010 og 2012 (pdf Når din studieordning lukker, bliver du flyttet til en nyere studieordning og får mulighed for at fortsætte din uddannelse på denne studieordning. Det er din maksimale studietid, der sætter fristen for, hvornår du skal have gennemført din uddannelse. Lukningen af din studieordning påvirker ikke din maksimale studietid Studieordning. Diplomuddannelsen i Parkvirksomhed er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse, der udbydes under Åben Uddannelse af Skov & Landskab på Københavns Universitet Oversigt over uddannelser på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet studieordning 2007 historie kandidatuddannelsen - revideret august 2008 uddannelsen er udbudt af studienÆvn for historie, som hØrer under det humanistiske fakulte

Studieordninger. Studieordningen er et fags grundlov. Det er her, studienævnet har fastlagt reglerne for uddannelsen. Her finder man for eksempel oplysninger om, hvor stort et pensum der kræves, og hvilken eksamensform et givet kursus har En studieordning er det regelsæt, der bestemmer hvordan den enkelte uddannelse er opbygget. Den indeholder blandt andet uddannelsens krav, regler for eksamen og studieprogression. Studieordningen er uddannelsens vigtigste dokument og bør læses grundigt. Her kan du hente studieordningen for Master i Cross-Media Communication

Undervisning og opbygning - Kandidat i historie - studier

Studieordninger - Københavns Universite

Denne studieordning gælder for studiet under Studienævnet for Historie ved Det hu-manistiske Fakultet, Københavns Universitet. 1.4 Ikrafttræden og hjemmel: Denne reviderede studieordning træder i kraft den 1. september 1999 under Humanist-bekendtgørelsen af 15. marts 1995. Studerende, der optages til bacheloruddannelse Studieordning Studieordningen består af en fælles del og en specifik del og beskriver regler og rammer for uddannelserne. I den fælles del beskrives blandt andet undervisningens tilrette-læggelse samt regler for prøver og eksamen. I de specifikke dele kan læses om indholdet på uddannelserne

Farmaci - Københavns Universitet - sund

 1. Fra sommeren 2019 træder en ny studieordning for KP's læreruddannelse i kraft. Denne studieordning vil gælde for nye studerende. Studerende, som er optaget på uddannelsen før august 2019, læser fortsat efter studieordningerne for Læreruddannelsen Campus Carlsberg/Bornholm og læreruddannelsen på Nyelandsvej (Frederiksberg)
 2. Danmark spiller central rolle i stort europæisk projekt om ansvarlig studie- og forskningspraksi
 3. dre.
 4. istration den nye ordning på uddannelsens.
 5. 2018-studieordning, revideret 2019. Denne gælder for alle studerende optaget fra og med 1. september 2018. I 2018-studieordningen består uddannelsen af obligatoriske kurser og valgfag. I den reviderede studieordning er valgfagene ikke længere anført specifikt
 6. This course addresses the questions of globalization and development in South Asia. We will explore intersecting themes of capitalism, labour and migratory flows in order to understand the logics of economic growth, global development regimes and how poverty and wealth is produced in the contemporary world

Bachelor i historie - Københavns Universitet - studier

Studieordning. Studieordningen for Masteruddannelsen i Aarhus. Se den gældende studieordning her. Studieordningen for Masteruddannelsen i København. Se den gældende studieordning her. Tidligere version af studieordning (ikke længere gældende) Studieordning for Master i sundhedsantropologi 2007, revideret 2013 21. maj. 2019 Europa parlamentsvalget 2019. Åbent seminar på Københavns Universitet. Hvad er Europas fremtid? I en tid af konstant forandring og store samfundsmæssige udfordringer er det kommende Europa-parlamentsvalg d

Studieordninger - Københavns Universitet - teol

How was my KU Username created? Your KU username is generated automatically without any connection to your name and without any relation to the University of Copenhagen. Where can I use my KU Username? The KU username is your digital identity at the University of Copenhagen Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen. Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen. Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordninge Der afholdes ikke noget særskilt introarrangement for tilvalgsstuderende på IKK, men du er velkommen til at deltage i det introarrangement for nye bachelor- eller kandidatstuderende, som du evt. skal følge undervisning sammen med. På dette arrangement vil fagets studieordning, undervisning mm. blive præsenteret Undervisning. Fælles for alle modulforløb i uddannelsen er, at de er handlingsorienterede, og at der er samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold Oldtidskundskab interesserer sig for den antikke kultur, dvs. den græsk-romerske verdens historie, litteratur og kunst. Faget hører til under SAXO-Instituttet. → Læs om forskningen på instituttet. → Find kontaktoplysninger på alle ansatte, ledelsen, studievejledningen, studienævnet og pressekontakt

Video: Studieordning - Københavns Universitet - psy

Studieordninger - Københavns Universitet - antropologi

Studieordning og uddannelsesregler. Studieordningen indeholder de formelle retningslinier for gennemførelsen af Master i Fødevarekvalitet og sikkerhed. Studieordning for Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed (Rev. 2018) Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser. Andre relevante regelsæ Moderne kultur og kulturformidling. På moderne kultur og kulturformidling beskæftiger vi os med en vifte af kulturelle og kulturvidenskabelige problemstillinger, aktuelle som historiske

Studieordninger og regler på økonomistudiet - econ

 1. Arkæologien står med det ene ben i humaniora, herunder historie i bredeste forstand, det andet i naturvidenskaben. Arkæologien beskæftiger sig med menneskets kulturelle og samfundsmæssige udvikling fra de ældste tider til nutiden og overalt på kloden
 2. Studieordning. I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav. SE STUDIEORDNING FOR HISTORIE; Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning
 3. @hum.ku.dk. Medlemmer. For at sikre en faglige forankring er alle instituttets fagområder repræsenteret med hver en lærer- og en studenterrepræsentant i Studienævnet. Studieleder. Henrik Søndergaard. Repræsentanter for det videnskabelige personal
 4. Curriculum for The Master's Programme in Techno-Anthropology - 2018 - Copenhagen 1: Preface. Pursuant to Act 261 of March 18, 2015 on Universities (the University Act) with subsequent changes, the following curriculum is established
 5. Ansatte v. Det Teologiske Fakultet. Teologen H. N. Clausen, 1793-1877. Der er omkring 130 ansatte på Det Teologiske Fakultet. De er fordelt på tre afdelinger og flere centre, som alle har til huse på Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 på Amager
 6. Historie Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen
 7. Offentlige arrangementer. Kalenderen viser et udvalg af offentlige arrangementer på Københavns Universitet et halvt år frem. Du kan finde flere arrangementer på fakulteternes hjemmesider (se links i højre side)

Curriculum for the Master's programme in Techno-Anthropology, 2019, Aalborg 1: Preface. Pursuant to consolidation Act 172 of February 27, 2018 on Universities (the University Act) with subsequent changes, the following curriculum is established Studieordning for Skandinaviske manuskriptstudier. Årets sommerskole begynder den 9. august 2008, og her vil der blive tilbudt et kursus i Skandinaviske manuskriptstudier som er normeret til 7,5 ECTS-point. På kurset vil man lære at læse og transskribere ældre nordiske kildetekster

Inden for området tysk historie og kulturhistorie bliver der primært arbejdet med nyere kulturhistorie og samtidshistorie, ofte i et europæisk perspektiv og ud fra forskellige vinkler: politisk historie, kulturhistorie, teknikhistorie osv. Desuden forskes i nutidens samfundsforhold Musikvidenskab. På musikvidenskab forsker vi i musikkens forskellige historiske og samtidige roller og betydninger. Med udgangspunkt i en musikvidenskabelig tradition og dens forskellige historiske forgreninger har afdelingen valgt at fokusere på tre hovedområder: musikhistorie, musikalsk antropologi og populærmusikstudier Forskningen i engelsk litteratur er især fokuseret på det 18., 19. og 20. århundrede med studier af perioder, genrer og enkeltforfatterskaber, bredt kontekstualiseret og med tværfaglig interesse i forholdet mellem litteratur, historie, religion, politik og kunsthistorie Studerende, der har påbegyndt en prøve tilrettelagt som gruppeprøve efter reglerne i en tidligere studieordning, hvor højst 1 gruppeprøve med fælles bedømmelse var tilladt under forudsætning af, at prøven havde ekstern censur, har ret til at færdiggøre prøven efter den tidligere studieordning, forudsat at prøven er afsluttet senest. Teater- og performancestudier. Forskningen i teater- og performancestudier er centreret omkring, hvordan teaterforestillinger, dramatekster, scenisk visualitet, performancekunst og en lang række andre beslægtede elementer, på en ganske særlig måde, på én gang reflekterer og former deres tid

Litteraturvidenskab. På litteraturvidenskab forsker vi i litteratur som noget, der både spejler verden og er med til at forme og forandre vores verdensbilleder, historisk såvel som aktuelt Naturforvaltning (Nature Management) - studieordning Skovbrugsvidenskab (Forest and Nature Management) - studieordning Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR) - studieordning

Masterprojekt. Masterprojektet skal demonstrere, at den studerende kan håndtere sammensatte problemstillinger, som kræver integration af empiri, teori og metode i folkesundhedsvidenskab Kønsstudier. Kønsstudier og -forskning lægger et tværfagligt fokus på kønnets betydning inden for det humanistiske forskningsfelt. Faget hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) I KU Studentercenter finder du Vejledning & Optagelse, SU samt International Uddannelse. Mød os personligt KU Studentercenter Fiolstræde 1 1171 København K Se på kort. Onsdag og fredag: kl. 12 - 15. De 3 vejledningsområder har forskellige træffetider. Du finder flere oplysninger på kontorernes egne hjemmesider Skema. Her finder du skemaoplysninger for kurser og aktiviteter, lokaler, undervisere m.m. på Københavns Universitet. Da der kan ske ændringer i skemaoplysningerne i forhold til både tidspunkt og lokale, anbefales det, at du jævnligt holder øje med eventuelle ændringer

Hjemmeside for uddannelsen Klassisk Arkæologi, som hører under SAXO-Instituttet på Københavns Universitet Intranettet KUnet. Københavns Universitets intranet hedder KUnet, og det er dit vigtigste hjælpeværktøj og redskab gennem din studietid. Der kræves KU-Brugernavn og adgangskode for at logge på KUnet

Kunsthistorie - Københavns Universite

Kurser.ku.dk, undervisningstilmelding og undervisningsudbud. Ved spørgsmål om undervisnings- og eksamenstilmelding, kurser.ku.dk og undervisningsudbud kan du kontakte: Vibeke Bach Andersen, vbacha@hum.ku.dk - mail foretrækkes med dit spørgsmål. Skriv altid fra din Alumni mail ved henvendelse til administration og vejledning Den Humanistiske Bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS point. Uddannelsen består af en basisdel på 85 ECTS point, to fagmoduler på i alt 70 ECTS point, to valgfrie kurser på i alt 10 ECTS point samt et bachelorprojekt på 15 ECTS point On the bachelor subject International Studies you will learn about global norms, politics and economy and acquire knowledge about the consequences of globalisation and possible responses. You will adopt an interdisciplinary approach to focus on structural inequalities between rich and poor parts of the world Reglerne fremgår blandt andet i din studieordning, som derfor er et godt sted at starte. Regler som har betydning for din uddannelse og dit møde med universitetet er der nok af. Udover din studieordning og andre regler bestemt af Københavns Universitet, er der en række lovbestemmelser, som er gode at kende. Generelle regler for uddannelsern Vi tænker fremad Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på

2005 STUDIEORDNING FOR. KANDIDATUDDANNELSEN I. MATEMATIK. VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (version 1/9 200 6). De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt i lov nr. 403 af 28/05/2003 om universiteter (universitetsloven) samt følgende bekendtgørelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling helgerp@bio.ku.dk. Biologi-bioteknologi Meike Burow, Institut for Plante- og Miljøvidenskab mbu@plen.ku.dk Datalogi Torben Æ. Mogensen, Datalogisk Institut torbenm@di.ku.dk . Datalogi-økonomi Martin Elsman, Datalogisk Institut mael@di.ku.dk. Fysiske fag Christine Schøtt Hvidberg, Niels Bohr Institutet ch@nbi.ku.dk. Fødevarer og Ernærin

Studieordning - Københavns Universite

 1. Ude i verden. Studenterrådgivningen - www.srg.dk Hjælper med personlige og økonomiske problemer Har både individuelle forløb og gruppeforlø
 2. studieordning 2005 historie kolding www.sdu.dk bacheloruddannelsen revideret august 2008. studieordning 2005 historie bacheloruddannelsen revideret august 2008 uddannelsen er udbudt af studienÆvn for historie, som hØrer under det humanistiske fakultet kolding www.sdu.dk forord det er gængs . læs mer
 3. Historie er et fag i skolen fra 3. til 9. og 10. klasse. Det betyder, at vi arbejder med en bred vifte af didaktiske tilgangsvinkler til faget, som er anvendelige i indskoling, på mellemtrin og i udskoling
 4. Studievejledningen tilbyder også muligheden for en individuel samtale om job/karriere, tvivl, valg, trivsel eller andet med studie- og karrierevejleder Luise Mandrup Andersen. Skriv en mail og book en tid: la@samf.ku.dk. Hvad kan du bruge Studievejledningen til? Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt til Københavns Universitet. Du kan bruge telefonbogen til at finde direkte numre og adresser på afdelinger og medarbejdere. Hvis du skal finde vej, kan du bruge universitetets oversigtskort Projektet med titlen Almenpsykologi med psykologiens historie, hvor du teoretisk undersøger en selvvalgt almenpsykologisk problemstilling der inddrager alle kurserne fra sidefaget. Læs mere. Læs mere om de enkelte kurser og projekter i Studieordning for bachelor- og kandidatsidefaget i Psykologi

Mangelen på en studieordning og egen læreanstalt illustreres af, at en apoteksmedhjælper, der i 1880'erne ønskede at forberede sig til den farmaceutiske kandidateksamen, gennem et års tid måtte følge følgende forelæsninger og øvelser i København, helt eller delvis sammen med læge Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag . Læs mer Se her hvilke uddannelser du kan læse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universite

Åbent Universitet - Københavns Universite

 1. Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail; Ahm, Kristian Redhead: Videnskabelig ass. Afdeling for Film, Medier og Kommunikation +45 353-28336: E-mail: Alsmith, Adria
 2. Hvis det fremgår af din studieordning, at du skal lave en empirisk undersøgelse som en del af det projektorienterede forløb, skal du i projektaftalen lave en foreløbig beskrivelse af denne undersøgelse. Det skal fremgå af aftalen, hvilke vilkår der er for opholdet hos projektværten
 3. IKK INFO har åbent dagligt mellem 10.00 og 15 i lokale 21.3.19 (onsdag lukket). Infoen er hver dag bemandet af en studievejleder, en fagspecifik eksamenssekretær og en studiesekretær til at hjælpe dig med generelle studierelaterede spørgsmål

Efteruddannelsen parkdiplom udbygger dine kvalifikationer i parkteknisk styring, kommunikation og samarbejde på det grønne område. Den er fleksibel og kan kombineres med et almindeligt fuldtidsjob Velkommen til kursuskatalog.au.dk. I 'søgeord' kan du søge på uddannelser, kursustitler og underviser. Afgræns din søgning ved at filtrere på Uddannelse, Institut, Ects og mere - og få en oversigt over samtlige kurser, som uddannelsen udbyder for den valgte periode 24. maj Vejen til udvikling. Kom og lad dig inspirere, når UCN act2learn den 24. maj 2019 slår dørene op til en eftermiddag med masser af spændende, faglige oplæg omkring ledelse, vækst og udvikling Dansk som andet- og fremmedsprog er studiet af, hvordan dansk bruges sammen med andre sprog, og hvordan dansk varierer, når det bliver brugt med andre sprog Varmt vand fra den danske undergrund kan forsyne flere større byer med CO2-neutral varme. Ifølge et nyt dansk forskningsprojekt er det muligt at etablere storskala-geotermisk sæsonlagring i Danmark, og potentialet er enormt, konstaterer energiselskabet E.On i en pressemeddelelse

Studieordning - Københavns Universitet - jura

Den 1. juli 2016 fik den tidligere Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning ny studieordning og ændrede navn til Master i landskab og planlægning. Pt. er kun uddannelsens gren for naturbaseret terapi aktiv. Har du spørgsmål til uddannelsen, så kontakt Dorthe Varning Poulsen, dvp@ign.ku.dk Studieordning. I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår. Find studieordning; Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts. For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser

Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B; Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering tilvalg.au.d Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet. Læs interview med Árni Einarsson, der skriver ph.d.-afhandling om aktiv deltagelse og læring i folkebibliotekerne.

populær: