Home

Ingen stiller op til bestyrelse

Et scenario på den kommende ekstraordinære bestyrelse kan derfor meget vel være at ingen ønske at stille op med en så utaknemmelig opgave i udsigt. Mit spørgsmål er nu hvad man gør, hvis ingen medlemmer af andelsforeningen ønsker at stille op til bestyrelsen?? Mvh Klau > Hvad gør man, hvis ingen stiller op til bestyrelsen, men der samtidig ikke > er flertal for at nedlægge foreningen? Man vender sig om og går. Man fortsætter som formand på laveste blus. Man indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med valg af bestyrelse/nedlæggelse af foreningen som dagsorden For det kunne ikke lade sig gøre at vælge nye medlemmer til bestyrelsen, fordi ikke en eneste kandidat stillede op. Derfor indkalder foreningen til en ekstraordinær generalforsamling i det håb.

Dette engagement for subspecialet vil jeg gerne være med til at udvikle og understøtte. Jeg stiller op til DOTs bestyrelse,for at bidrage til den positiveudvikling subspecialet traumatologi oplever - en udvikling som DOTs bestyrelse gennem årene har været omdrejningspunktet for Lysten til at stille op til det frivillige hverv er mange steder lav. I nogle tílfælde kan det føre til nedlæggelse af foreningen. ? I vores udstykning, som snart har 50 år på bagen, er der tinglyst tvungen medlemskab af grundejerforening. Det har ved de seneste års generalforsamlinger været.

Men der er også flere danske mærkesager, som måske kan få en lettere vej til realisering, hvis DBU-formanden får en af pladserne i Uefas bestyrelse. - Det er ingen hemmelighed, at vi i DBU for at fortsætte udviklingen af kvindefodbold overvejer at byde på europamesterskaberne som det næste projekt i 2025 Peter Jensen fra Christianshavns Skole stiller op til KLFs bestyrelse og som kongresdelegeret. Den 22. Februar afholdes opstillingsgeneralforsamling med valg til ny bestyrelse. Jeg har besluttet at opstille til bestyrelsen og som kongresdelegeret. Valgene finder sted i marts og april RANDI BITSCH (Opstiller til bestyrelsespost) Jeg stiller op til bestyrelsen, idet jeg godt kan lide at være med til at præge et arbejde og være med til at bestemme retningen. Jeg har været medlem af foreningen igennem mange år, og vil gerne lægge kræfter til, så foreningen forsat kan gøre det gode arbejde for psykisk syges vilkår Det skal sikre, at du kan sige din mening uden at risikere, at chefen skiller sig af med dig, fordi han ikke bryder sig om de holdninger, du giver udtryk for i bestyrelsen. Du er derimod ikke sikret økonomisk. Derfor er det en god idé, inden du stiller op, at tjekke, om virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring for direktion og bestyrelse Mens lektor Morten Thanning Vendelø (Institut for Organisation) har besluttet sig for, at én periode i CBS' bestyrelse var nok, så har professor David Lando (Institut for Finansiering) valgt at genopstille - dette på en rangordnet liste sammen med professor Torsten Ringberg (Institut for Afsætningsøkonomi)

Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse 2019. På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2019 er der: • Ordinært valg til tre bestyrelsesposter for to år • Valg af op til 3 suppleanter for et år. Nedenfor er kandidaterne opstillet alfabetisk efter efternavn - på de efterfølgende sider findes deres tilmelding til opstilling Bestyrelsen kan også vælge at læse hele beretningen op på generalforsamlingen og ikke sende den ud sammen med indkaldelsen. Det er op til den enkelte bestyrelse. 3.2 Forelæggelse af årsrapport. Årsrapporten er foreningens regnskab og indeholder vigtig information om foreningens økonomi Når dagligdagen kører, er det nemt at lade sig gribe og glemme at få sig løftet op i helikopteren for at kigge på hele virksomheden. Med en bestyrelse bliver der fulgt op på budgetter og tiltag, risici bliver løbende afdækket, og der bliver kigget ud i fremtiden, så virksomheden kan være på forkant med udviklingen, tilføjer han § 2 Partiet søger opstillingsberettigelse ved førstkommende valg til Folketinget iht. Lov om valg til Folketinget (§12). § 3 Partiet ledes af en Formand. § 4 Partiet har ingen bestyrelse eller repræsentantskab. § 5 Partiets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. § 6 Ændring af disse vedtægter meddeles af Formanden Jesper Nielsen stiller op til kampvalget om en bestyrelsespost på Lundens generalforsamling imorgen torsdag 28/3. Om Jesper Nielsen: Jeg er en mangeårig opdrætter, hesteejer og sponsor på Lunden, der sikkert som de fleste andre medlemmer af DTS har en vision om at Lunden skal tilbage og være det førende flagskib i dansk travsport, dvs en [

BREVKASSE: Jura - Hvis ingen ønsker at opstille til

Holstebro Struer Landboforening opstiller Anders Nørgaard som kandidat til en af de fire poster som fritvalgt bestyrelsesmedlem i L&F Kvægs bestyrelse. Valget foregår på Kvægkongressen i Herning den 27. februar. Kristian Gade, formand for landboforeningen, fremhæver, at Anders Nørgaard er en ung og idérig kvægbruger Tilmelding til kredsmødet i din region er nu åben. Et 'ja tak' giver adgang til en hyggelig aften med spisning og foredrag og med mulighed for at stille op som kandidat til Domea.dks bestyrelse - eller for at stemme på din favorit

Video: Forening - ret og pligt? - Google Group

Derudover stiller ingen fra det tidligere formandskab op til valget. Det burde betyde et nybrud, og det er absolut glædeligt. Nu må det være slut med at investere i den sorte energi, siger Ingrid Stage, som stiller op på et fælles valggrundlag sammen med fire andre. Forhistorie Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg stemme imod ethvert forslag om at give lønstigninger og bonusser til direktion og bestyrelse. Sådan lyder løftet fra Finans' debatredaktør, Magnus Barsøe, der stiller op til valget som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for JP/Politikens Hus Nej. Her kan du læse en kort præsentation af de kandidater, der stiller op til Holte Fjernvarmes bestyrelse ved generalforsamlingen 2019: Niels Trier, G/F Åbrinken, 2830 Virum Økonom, 66 år, gift »Men det er klart, vi ønsker at spille for flest mulige, og når de stiller op, skal vi finde det sted, der er mest plads.« Samme holdning har DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, som dog ikke kan sige, om det er ensbetydende med en tilbagevenden til Parken Hvis en stiller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til regelsættet eller ikke længere er en aktiv deltager i det danske renteswapmarked, kan de øvrige medlemmer af komiteen ved kvalificeret flertal (2/3) beslutte, at den pågældende bank eller sparekasse ekskluderes fra kredsen af stillere (og dermed af komiteen)

developing: Treasury denies Democrats' request for Trump tax returns NewsOK: Oklahoma City News, Sports, Weather & Entertainment. Bestyrelsesformand opstiller ikke til genval Professor Mette Morsing (Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse) stiller op til CBS' bestyrelse i år. Kampvalg til bestyrelsen 2015/Competitive Elections for the Board of Directors CBS står over for betydelige nedskæringer og mulige afskedigelser Vi har sendt dig en e-mail med et bekræftelseslink. Dit nye password træder i kraft, når du klikker på dette link

Her på siden kan du læse om den kommende generalforsamling, om dem der ønsker at fratræde og dem, der stiller op til den kommende bestyrelse. Du vil også kunne se videoberetninger fra bestyrelsesmedlemmer om deres oplevelser med at sidde i bestyrelsen Der har tidligere været en debat om honorar til bestyrelsen med få deltagere. Nu prøver jeg igen at varme lidt op under emnet. Vores bestyrelse får hver udbetalt 30.000 kr./år ved siden af middage ved hvert bestyrelsesmøde Fx kom det ikke til afstemning om vi skulle have renoveret vores gamle vinduer, eller have dem udskiftet. Det blev kun taget op om vi skulle renovere. Da dette ikke fremgik af indkaldelsen havde andelshaverne ingen mulighed for for reflektere over alternative løsninger. Afstemninger foregår ved, at der bliver spurgt om der er nogen der. Når der 7. februar næste år er valg til bestyrelsen i Det Europæiske Fodboldforbund - også kaldet Uefa Exco - stiller formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, op. Det oplyser DBU i en pressemeddelelse. Møller har valgt at blive kandidat til Uefas top efter opfordringer og. Når der 7. februar næste år er valg til bestyrelsen i Det Europæiske Fodboldforbund - også kaldet Uefa Exco - stiller formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, op

Hvorfor stiller jeg op til Hovedbestyrelsen: Jeg har to andre bestyrelsesposter i foreningsverdenen. Det er hver gang blevet aktuel fordi jeg blev opfordret til at stille op ligesom nu. Det er for mig en stor tillidserklæring og har man evnerne så vil det være skammeligt at sige nej. Jeg har ikke gode argumenter for at afslå en sådan. Dunkerton ville til gengæld være en »katastrofe«, hvis han fik lov til at komme igen, fastslog bestyrelsen, der såede tvivl om hans ledelsesstil og evne til at forny brandet. Da støvet havde lagt sig efter et dramatisk opgør, stod Julian Dunkerton tilbage som sejrherre - men uden sin bestyrelse, uden sin topchef og uden sin. Den opgave stiller store krav til os, og det er også en opgave, vi forsøger at løse med ydmyghed. Vi ser os selv som erhvervslivets lidt nørdede fagblad, men med skarp fokus på aktualitet, dybde, perspektiv og ny forståelse. Mens dag-til-dag medierne i nyhedsstrømmen levere en strøm af brikker, forsøger vi at lægge puslespillet Foråret byder på valg til Domea.dks bestyrelse, men inden vi kommer så langt, skal I have fundet kandidaterne, der stiller op til de fire ledige bestyrelses- og suppleantposter. Det er jer som beboere, der bestemmer, hvem det skal være. Måske er det dig? I marts afholdes fem kredsmøder rundt i landet. Kredsene svarer til de officielle. Hvem skal tegne forsikringen? Forsikringen tegnes af virksomheden selv, idet denne har fradrag for omkostningen. Der er ingen særlig ide i, at det enkelte medlem tegner, da forsikringsselskabet vil kalkulere med, at krav i praksis vil blive rettet mod det bestyrelsesmedlem, der har ansvarsforsikring, hvorfor præmien vil komme til at svare til, hvad forsikring af hele bestyrelsen ville have.

Krise: Ingen stillede op til bestyrelse Faaborg-Midtfyn

Der bliver kampvalg til februar, når KLF afholder valg til formandskab, bestyrelse og valg af yderligere kongresdelegerede. Indtil videre har fire nuværende bestyrelsesmedlemmer tilkendegivet, at de stiller op til henholdsvis formands- og næstformandsposten i foreningen forbundets side være fokus på udvikling af klubberne til moderne aktivitets- og læringscentre, der er forandringsparate og har et læringsmiljø af høj kvalitet, og på den måde matcher samfundet, og som lever op til de forventninger, som de tilskudsgivende kommuner har til os. Det skal være sikkert, sjovt og lærerigt at være medlem i e hjælper til med opstart. Som medlem af foreningen har vi ingen forpligtigelser v ed bisidder. Ligeværd, DH, SIND og andre hand i-capforeninger har partsrepræsentant. 4. Repræsentantskabsmødet. Ingen stiller op imod Heidi To stiller op til den ledige bestyrelsesplads (Kristina eller Eva Maria, AS, fra Odense) Dele medlemslisten op i AS og A 5

1. Valg af dirigent: Mogens Juul stiller op som dirigent 2. Valg af referent: Martin Flindt Nielsen stiller op som referent 3. Valg til bestyrelse: Malene Grindsted stiller op til ordinær post i bestyrelsen. 4. Valg af person til at revidere (tilse) regnskab: Claus Tversted stiller op til valg Når der 7. februar næste år er valg til bestyrelsen i Det Europæiske Fodboldforbund - også kaldet Uefa Exco - stiller formanden for Dansk Boldspil-Unio Stil op til valg til bestyrelserne i Bornholms Vand og Bornholms Spildevand Bornholmske forbrugere kan i oktober stille op som kandidater til det kommende forbrugervalg. Valget finder sted fra den 1. december til den 15. december, og inden da skal der findes kandidater til to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter Så for lige at slå et par ting fast: Ingen aner, hvor mange fuldmagter de to kandidater hver især kunne have fået. Ingen ved, hvem fuldmagterne blev brugt til at stemme på. Ingen ved hvor mange medlemmer, der var mødt op i stedet, hvis vedtægterne havde udelukket brugen af fuldmagter

DOT Valg til DOT bestyrelse 201

  1. Pigen, ingen stiller spørgsmål til. Greta Thunberg kommer til Danmark. Det bliver ikke meget større. Den 16-årige skolepige fra Sverige skal, inviteret af dagbladet Politiken, tale på Christiansborg Slotsplads. Det er en kæmpe ære at være med til at præsentere Greta Thunberg. Hun er et ikon for en generation
  2. Kommunalpolitikere på EU-valg: Stiller op selvom de ikke vil ind. Både Viborgs tidligere borgmester og viceborgmester hænger på byens lygtepæle for at skaffe EU-stemmer til deres partier. Det selvom de ingen ambitioner har om at komme ind
  3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag d. 16.05.17 kl. 19-21.30, Gladsaxe Hovedbibliotek, mødelokale 2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Mogens Juul stiller op som dirigent 2. Valg af referent: Martin Flindt Nielsen stiller op som referent 3. Valg til bestyrelse: Malene Grindsted stiller op til ordinær post i bestyrelsen. 4
  4. stiller op til formandsposten. Ingen stiller op mod hende. Lea er valgt. Pernille stiller op til næstformandsposten. Ingen stiller op mod hende. Pernille er valgt. Joachim stiller op til posten som hovedøkonomiansvarlig. Ingen stiller op mod ham. Joachim er valgt. Pernille stiller op til økonomiansvarsposten i Emdrup. Ingen stiller op
  5. Vi har desværre ingen i seniorer endnu i solorækkerne, der har klaret ISU's pointkrav til hverken Junior VM, EM eller VM denne sæson, men med den store fremgang for disse løbere, forventer vi, at det vil være muligt at kvalificere Danmark i flere rækker fra disse dygtige skøjteløbere, der stiller op i Junior og Senior i weekenden

Gør op med dit ejerskab Som ejer skal du lade andre være med til at bestemme, hvordan din virksomhed skal drives, og du skal være parat til at lytte til andre og følge de beslutninger, der tages i samarbejde med bestyrelsen. Ellers får du ikke det optimale ud af den Officielt: DBU-formand stiller op til valg i UEFAs bestyrelse Af Ritzau Jesper Møller stiller op til valget i UEFA Exco under Det Europæiske Fodboldforbund i februar En adgangskode vil blive sendt til din email. Landet suverænt største pengetank, ATP, med over 800 mia. kr. i investeringsaktiver kan meget vel blive tvunget til at forny bestyrelsen for at leve op til nutidens generelle krav omkring fagkompetencer i store finansielle virksomheder. Økonomisk. Kandidat til DS bestyrelse, Christian Hangel I rækken af kandidater, der stiller op til Dansk Sejlunons bestyrelse, er vi nået til Christian Hangel, der er juniorleder i Frederikssund Sejlklub. Af katrine bertelsen | 17-03-2014 08:0

Kan en forening fungere uden bestyrelse? - berlingske

Var selv til stede på rep.mødet. Jeg synes det er helt klart positivt at nye kræfter stiller op til godt ulønnet arbejde i DSF's bestyrelse - en bestyrelse der i flere år ikke har været fuldt bemandet. Jeg synes det er lidt ærgerligt at samtlige af bestyrelsens kandidater valgte at trække sig (også dem der ikke havd op til 20%. b) Bestyrelsen stiller forslag om at vedtægterne ændres, så vedtægternes §18 stk. 2 der lyder Til med-lem af bestyrelsen kan alene vælges personer der ikke er fyldt 70 år udgår c) Bestyrelsen stiller forslag om at F.E. Bording A/S optager Bording Group A/S som binavn. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. a. Ingen indkommende forslag. 11. Valg til bestyrelsen De genopstillede medlemmer genvælges. Birgit Jakobsen (Hæmatologisk afdeling OUH) og Mette Stie (Onkologisk ambulatorium, Vejle sygehus) har stillet op rettidigt og vælges ind i bestyrelsen uden kampvalg. Der stiles mod at den nye bestyrelse konstituer sig under landskurset. 12. Valg af.

De studerende skal nemlig snart vælge repræsentanter til bestyrelsen. Senest 12. maj 2016 skal kandidaterne melde sig - og i slutningen af maj og starten af juni 2016 foregår selve valget. Se mere information i tidsplanen nederst på siden Jesper Møller stiller op til valget i Uefa Exco under Det Europæiske Fodboldforbund i februar. hvis DBU-formanden får en af pladserne i Uefas bestyrelse. - Det er ingen hemmelighed, at vi i. Da ingen af de genopstillede kandidater er under 25 opfordres til at mindst en ny ung stiller op. Principper for en ideel sammensætning af bestyrelsen Bestyrelsen tilstræber en sammensætning, hvor medlemmerne tilsammen har ekspertiser inden for et bredt spektrum af fagområder. Kandidater til bestyrelsesvalg 201

En bestyrelse kan både flytte forretning og skabe værdi. Men det kræver, at bestyrelsesarbejdet hæver sig over drift og ekspeditionssager og op på strategisk niveau. Her er 5 betingelser for, at bestyrelsen kan leve op til både sit ansvar og sit potentiale. 1. Struktur og forberedels På sin hjemmeside har DBU meddelt, at de onsdag den 18. oktober kl. 10:00 vil orientere det svenske fodboldforbund (SvFF) om, at de danske spillere ikke stiller op til kampen i Gøteborg fredag. Så hvis du vil prøve at sidde i en bestyrelse, er det altså nu du skal slå til. Måden du stiller op til bestyrelsen på, er at møde op til årsmødet og kort sige, hvem du er, og hvorfor du ønsker at stille op. Du behøver på ingen måde at være den store taler, for rigtigt engagement ses hurtigt Jeg stiller op til valg i kredsbestyrelsen igen, fordi jeg gerne vil fortsætte med at arbejde med sygeplejerskers vilkår generelt. Er det rimeligt, at sygeplejersker forstyrres i deres fritid med vagter, der skal dækkes, og at sygeplejersker er nødt til at bruge deres fritid for at få det til at hænge sammen på arbejdet? (...) > Læs mer 20.109 stiller sig bag Klaus Riskær: Har underskrifter i hus på lyntid. Finansmanden og hans parti har indsamlet nok vælgererklæringer til at kunne stille op til folketingsvalget

bestyrelse i relation til beskæftigelse og engagement med relevante parter, herunder medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger. Ved at forlange, at medlemmer, der stiller op til valg i PLO's bestyrelse selvdeklarerer, giver det en åbenhed, der er til gavn for både den, der stiller op til valg, og for de, der skal stemme Jeg vil gøre politikken i foreningen mere objektiv, siger Niels Nørløv til Filmmagasinet Ekko, da vi spørger, hvorfor han stiller op. - Hvad betyder det? Det betyder at gå efter sandheden og stille spørgsmål i stedet for at konkludere. Vi har indtil videre haft en forening, hvis klare præmis er, at kvinder bliver diskrimineret Ingen formandskandidater har endnu meldt sig på banen, og torsdag er sidste chance. Flere SFere har opfordret Pia Olsen Dyhr til at gå efter posten, men hun er fortsat i tænkeboks. Hvis Pia Olsen Dyhr stiller op og senere vælges, får u-landene alligevel en fremtrædende fortaler på posten

DBU-formand stiller op til valg i Uefas bestyrelse Sport

Odder: Det er sjovt at gå til gymnastik, og det er der heldigvis mange i Odder og omegn, der gerne vil, hvorfor Odder Gymnastik da også har 700 medlemmer. Men lysten til at dyrke gymnastik indebærer ikke nødvendigvis ønsket om at deltage i det frivillige arbejde, der er nødvendig for at få så stor en forening til at fungere Fra den 24. august til den 21. september 2017 har almindelige forbrugere kunnet stille op som kandidat til VandCenter Syds bestyrelse, hvis de opfylder nogle simple krav. Det er helt almindelige forbruger, der kunne stille op som bestyrelsesmedlem frem til d Det svarer til mindst 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved det sidste folketingsvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet holder styr på, hvilke partier der er opstillingsberettigede. Du kan kontakte ministeriets valgkontor, hvis du vil vide mere om, hvordan man stiller et parti op til folketingsvalg. Læs, hvordan man stiller op til folketingsval

Peter Jensen stiller op til KLF's bestyrelse - Posts Faceboo

Der er valg til repræsentantskabet i FNLP, som administrerer en formue på 8 mia. for medlemmer af Nordea Liv og Pension. Jeg stiller op i Region Nordjylland og vil arbejde for at afkastet heraf. Søndag d. 2. juni 2019 afholder Volleyball Danmark deres ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. skal findes en ny fo..

Kandidater til bestyrelsen GF 29/3 - Hjælp mod Depression

r-ølgende stiller op til Suppleanter og er blevet valgt ind som suppleant: 1. Gerth Heinrich 2. Manasse Berthelsen Vi skal vælge en Revisor. Toke Brødsgaard, blev valgt til Revisor. Eventuelt Ingen kommentarer. Dirigent: Malik H. Olsen Nuuk d. 11. januar 201 som CIBOR-stiller med én måneds skriftlig varsel til Finansrådet. Genoptagelse kan kun ske efter drø f-telser i komiteen og da efter en prøveperiode på op til en måned. Hvis en CIBOR-stiller ikke lever op til sine forpligte l-ser i henhold til nærværende regelsæt, kan komite-en indstille til Finansrådets bestyrelse, at det p å

Hvorfor skal jeg stille op til Skolebestyrelsesvalget? Det skal du gøre, fordi du har lyst; lyst til at involvere dig i dit barns skole gennem en bestyrelse, der formelt set er forældrenes kontrolorgan, der skal føre tilsyn med skolens virksomhed, men som i høj grad også fungerer som et dialogforum mellem forældre, skole og SFO »Men det er klart, vi ønsker at spille for flest mulige, og når de stiller op, skal vi finde det sted, der er mest plads,« sagde DBUs direktør Claus Bretton-Meyer mandag aften til Kanal 5. Samme holdning har DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, som dog ikke kan sige, om det er ensbetydende med en tilbagevenden til Parken. Vis mer Redaktør: Ikke tilfældigt Søren Gade stiller op 1. maj Venstre er trætte af, at de røde partier løber med al opmærksomheden 1. maj, mener Troels Mylenber Den vigtigste grund til, at jeg stiller op til folketinget for Kristendemokraterne, KD, er, at jeg mener, at alle mennesker har en unik værdi. Derfor er det også særlig vigtigt for mig at kæmpe for de udsatte i vores samfund. Mennesker, der er hjemløse eller måske lider af et misbrug, kan hurtigt komme på kanten af samfundet

DLF-næstformand stiller op til international lærerforenings-bestyrelse. Af: Pernille Aisinger. Om to uger mødes hele verdens lærerforeninger til kongres i verdens største faglige organisation Education International (EI). Danmarks Lærerforenings næstformand Dorte Lange er på valg til EI's bestyrelse Det er med sorg vi har modtaget meddelelsen om, at Jan Trøjborg, medlem af NKT Holdings bestyrelse, er afgået ved døden d. 6. maj 2012. Jan Trøjborg blev valgt til NKT Holdings bestyrelse i.

Video: Sådan begår du dig som medarbejdervalgt bestyrelsesmedle

Bestyrelses-konge stiller op til valg i PFA. Jens Due Olsen går efter at blive valgt ind i PFA's bestyrelse. Næste år er formandsposten ledig At vi omfavner og understøtter alle de nye spændende organiseringsformer og eksperimenterende foreninger og organisationer, således at også disse får mulighed for at gøre deres gode og anderledes idéer til bæredygtige koncepter. Der er ingen tvivl om, at alle os frivillige i Danmark gør vores land til et bedre og tryggere sted at leve

Der er ingen øvre eller nedre grænse for, hvor mange medlemmer et advisory board kan bestå af - det er helt op til virksomhedsejeren at bestemme. I modsætning til en bestyrelse, har et advisory board ikke nogen myndighed overfor direktøren af virksomheden Et kritisk og uafhængigt hold stiller op til Forenet Kredit at stille og få valgt en kritisk interessent ind i Forenet Kredits bestyrelse. så der er ingen. Hvorfor stiller du op til AU's bestyrelse? Jeg stiller op, fordi jeg mener, at jeg kan gøre en forskel for os studerende, og fordi det er på tide at få en borgerlig studenterrepræsentant i bestyrelsen. Mange prøver at skære det politiske ud af studenterpolitik, men det mener jeg ikke, at man kan Margrete Auken, John Nordbo, Evald Vestergaard, Louise HH Villumsen* og Henrik Præstholm stiller op). *= stiller op, hvis ikke der opnås valg til anden post. Fristen for opstilling er udløbet. I kandidatvejledningen kan man læse om valgoplæg og behandling på REP-mødet. Se eventuelt også oversigt over valgår for samtlige poster her

Professor-kamp til CBS' bestyrelse, men ellers CBS

Det er ingen hemmelighed, at jeg er svært begejstret for mit forbund, herunder særligt glad for Freelancegruppen og oplever, at jeg med den har fået et fagligt ståsted. Det vil jeg gerne kvittere for ved at tilbyde min arbejdskraft til Freelancegruppens bestyrelse Bestyrelse foreslår Jørn Christensen tidl. Hoptrup Skole. hvem stiller op. Kim, Oluf, Klaus & Karsten stiller op til genvalg, Anne Marie stiller op og tager det derfra. Kandidatforslag fremsendes til formanden. vedtægtsændring ( bilag) Ingen. praktiske ting i forbindelse med møde Der er ingen, som kan alt. Fordelen ved en bestyrelse er, at ejerlederen skal leve op til en række krav og forventninger, som tvinger ham til at gøre sig umage og have styr på forretningen. 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Den siddende bestyrelse stiller samlet op med et nyt medlem af bestyrelsen - Michala Troels-Smith og en ny suppleant - Birgit Winkler Regioner lægger op til forbud mod rygning i arbejdstiden Danske Regioners bestyrelse vil forbyde alle ansatte på for eksempel sygehuse at ryge i arbejdstiden fra 2020. Sundhed 9. apr. 2019 kl. 21.4

Når der 7. februar næste år er valg til bestyrelsen i Det Europæiske Fodboldforbund - også kaldet Uefa Exco - stiller formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, op. Det oplyser DBU i en pressemeddelelse. Møller har valgt at blive kandidat til Uefas top efter opfordringer og opbakning fra flere sider, lyder det Mere fart på bestyrelse i AutoBranchen Danmark; Her stiller partilederne op. Politik. Der er endnu ingen der har kommenteret på dette indlæg Adam Laugesen (stiller op igen) Katrine Liv Helgren (stiller op igen) Hvis du har lyst til at stille op, og gerne vil vide noget om bestyrelsesarbejdet på forhånd, er du velkommen til at henvende dig til et medlem af den nuværende bestyrelse og høre nærmere. Der fremgår ingen alderskriterier af vedtægterne

populær: