Home

Afsætningsøkonomiske metode

Faget afsætning har ligesom alle andre fag en metode at arbejde ud fra. Man stifter bekendtskab med de modeller og teorier, som virksomheden benytter til at analysere interne forhold og forhold i omgivelserne, og som virksomheden agerer ud fra, når der sker noget i samfundet. Modeller og teorier er fagets værktøjer på samme vis, som en tømrer har sine værktøjer: saven og hammeren Faget afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Det betyder, at man i faget skal kunne oversætte dagligdags hændelser til afsætningsøkonomiske begreber og sætte dem ind i en sammenhæng eller en model.Man anvender en metode til at organisere dem Når du skal i gang med at løse opgaver i Afsætning, forventes det, at du anvender afsætningsøkonomiske metoder. Du skal kunne oversætte dagligdags hændelser til afsætningsøkonomiske begreber. Du skal kunne finde og anvende relevante teorier og modeller. Ud fra disse skal du kunne argumentere for dine beslutninger eller konklusioner Bachelorafhandling.....Maj.2014.. Erhvervsjuridisk,institut, HA(jur.),!!, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af

1.1 Fagets modeller Afsætning 1 (Læreplan 2010

Intro til afsætningsfaglig metode. Når du skal i gang med at løse opgaver i afsætning, forventes det, at du anvender afsætningsøkonomiske metoder. Du skal kunne oversætte dagligdags hændelser til afsætningsøkonomiske begreber. Du skal kunne finde og anvende relevante teorier og modeller Casemetoden må ikke forveksles med case­studier, som er en anden samfundsviden­skabelig metode. Casestudier er en forskningsmetode, hvor forskeren fx undersøger en række virksomheder og på baggrund heraf opstiller en teori. Spørgsmål til afsætningsøkonomiske cases formuleres ud fra. Herunder er der en oversigt over de forskellige afsætningsøkonomiske genrer. * Hvis eleven går til eksamen med adgang til internettet, vil det være et krav, at der bruges fodnoter med kildehenvisninger, samt at der er en samlet kildeliste sidst i opgaven 1 EKSEMPLER METODE, CASES OG OPGAVER AFSÆTNING B/A1 Indhold Eksempler på Kernestofområde Metode/case/opgave Side Tjekopgaver Segmentering og målgruppevalg 2 Forståelsesopgaver Segmentering og målgruppevalg 2 Metodeopgaver Afsætningsøkonomisk metode Informationsindsamling Introduktion til rapport 3 3 Mindre opgaver Kvalitative og kvantitative metoder Pris 4 5 Billedopgaver Segmentering. METODE, CASES OG OPGAVER AFSÆTNING B/A1 Indhold Eksempler på Kernestofområde Metode/case/opgave Side Opstil en liste over afsætningsøkonomiske modeller/teorier, hvor din tabel eller diagram kan indgå som informationsgrundlag. Forklar hvor i modellen og hvorfor i alle tilfælde

Video: 1 Afsætningsfaglig metode Afsætning 1 (Læreplan 2010

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Forord Afsætning, niveau A, 3. udgave omfatter grundbog, opgavebog med metode, cases og opgaver (bind 1 og 2) samt e-læringsmateriale på bogens website. e-læringsmateriale findes ved at gå. metode om Afsætning i arbejdet med aktuelle problemstillinger. Undervisningen skal desuden bidrage til udviklingen af elevernes evne til at tilegne sig ny viden og kundskaber i arbejdet med virkelighedsnære pro-blemstillinger. Ved anvendelsen af fagets viden, begreber og metoder samt arbejdet med at forholde sig kri Der er også quizzer til de enkelte kernestofområder, så det bliver lettere for at få de afsætningsøkonomiske begreber til at sidder på rygraden. Se en oversigt over quizzer her. Der findes også tværfaglige opgaver og innovative opgaver, som især bygger på billeder frem for tekster

Retteark skriftlig eksamen afsætning A Hovedindtryk: I hvor høj grad kan eleven: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds afsætning identificere, formulere og behandle de afsætningsmæssige udfordringer, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst anvende afsætningsøkonomiske. Metode Indhold Systime -Afsætning 1, kap. 1-2 . SurveyMonkey . Omfang 4 lektioner Særlige fokus- forklare sammenhængen mellem afsætningsøkonomiske forhold i en given og af-grænset kontekst. Identificere, formulere og behandle de grundlæggende afsætningsmæssige udfor 1.4 Afsætningsøkonomiske kompetencer. Hvad er afsætningsøkonomisk metode? Opsummerende kan man sige, at man med udgangspunkt i en virksomhed ser på enkeltprocesser, adfærd eller tiltag og organiserer disse i modeller eller teorier. Det kan give virksomheden et overblik, man. Når faget indgår som studieretningsfag, har det et fagligt samspil med humanistiske fag omkring internationale eller tværkulturelle problemstillinger og med andre samfundsvidenskabelige fag omkring virksomhedens eksport, strategi og logistik samt lovgivningsmæssige aspekter.. Ved samspil med andre fag flyttes fokus til en fælles problemstilling, som man ønsker at fordybe sig i Informationsindsamling og metode Indhold Afsætningsøkonomiske metoder Søgestrategier Kildekritik Kvalitative og kvantitative metoder Datakilder Behandling af datakilder Markedsanalyse Analysemetoder Indsamling af empiri Analyseniveauer (mikro vs. makro) Litteratur: Kap. 1 og 2, Afsætning 1, Systime, 2010 Kap. 1, Afsætning 2, Systime, 201

Eleverne skal have en sådan viden om fagets teori og metode, og en sådan viden om virksom-heders nationale og internationale udvikling, at de kan argumentere, ræsonnere og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger. Eleverne skal yderligere have viden om og kunne forstå virksomhedens rolle i et globalt perspektiv Det er endvidere formålet at fremme din evne til at indsamle og analysere relevante informationer med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag. Endelig skal du kunne anvende afsætningsøkonomisk teori og metode, herunder informationsteknologiske værktøjer, i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger. Du skal kunne Sign in now to see your channels and recommendations! Sign in. Watch Queue Queu Metode/case/opgave Side Informationsindsamling 3 Introduktion til rapport 3 Kvalitative og kvantitative metoder 4 Pris 5 Billedopgaver Segmentering og målgruppevalg Gæt en livsstil 7 Cases Distribution Creativ Company 15 Eksamenslignende cases Tværgående Bolia 16 Åben case Metode + tværgående Gartneriet PKM 18 Studieretningsopgave (SRO. AFSÆTNING A. AFSÆTNING B. FAGLIGE MÅL - AFS A. A fgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds afsætning; I dentificere, formulere og behandle de afsætningsmæssige udfordringer, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst; A nvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskabe

1 Afsætningsfaglig metode Afsætning B til EUX (Læreplan 2010

en række afsætningsøkonomiske forhold i en given kontekst. Økonomisk databehandlingskompetence Eleverne skal kunne indsamle, bearbejde og præsentere Kernestof (hhx-bekendtgørelse 2010): Metode, (makroforhold, efterspørgselsforhold og udbudsforhold) og formidle virkelighedsnære afsætningsøkonomiske problemstillinger samt udvikle forståelse for virksomhedens rolle i et globalt perspektiv. Det er endvidere formålet at fremme elevernes evne til at indsamle, bearbejde og analysere relevante informationer med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag

2. Afsætningsfaglig metode Afsætning B til EUX (Læreplan 2017

Afsætning B, Metode, cases og opgaver 3

  1. Afsætning A, Bind 1, Metode, cases og opgaver 3 - Issu
  2. Indhold Toolbox (iBog
  3. Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi - PD

1.3 Kildekritik Afsætning B til EUX (Læreplan 2010

populær: