Home

Forløbsprogrammer region syddanmark

Forløbsprogram for KOL i Region Syddanmark

forløbsprogrammer i Region Syddanmark, at best practice må anvendes i den udstrækning tilstrækkelig evidens ikke foreligger og at målet om samme kvalitet godt kan opnås gennem forskellige tilbud. 1.3. Hvordan anvendes forløbsprogrammer Patientforløbsprogrammerne skal anvendes af fagfolk/sundhedsprofessionelle på sygehuse, Forløbsprogrammer. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen mellem sundhedsvæsenets aktører samt koordinering og kommunikation mellem de involverede parter forløbsprogrammer i Region Syddanmark er, at best practice må anvendes i den udstrækning tilstrækkelig evidens ikke foreligger, og at målet om samme kvalitet godt kan opnås gennem forskellige tilbud. Som nævnt i kapitel 6 om implementering vil initiativerne i opbygningen af den fremtidige indsat I forhold til Sundhedsstyrelsens definition ovenfor er udgangspunktet for arbejdet med forløbsprogrammer i Region Syddanmark, at best practice må anvendes i den udstrækning tilstrækkelig evidens ikke foreligger og at målet om samme kvalitet godt kan opnås gennem forskellige tilbud

Demensklinikker i Region Syddanmark De 5 regioner er i øjeblikket i gang med at udarbejde nye samarbejdsmodeller eller forløbsprogrammer for demens Kronikerprogrammet er finansieret af statslige puljemidler. I alt har Region Hovedstaden fået bevilliget 120 mio. kr. i de tre år. I Region Hovedstaden er der aftalt forløbsprogrammer for KOL, Type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, lænderyglidelser og demens. Forløbsprogrammerne er aftalt mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger

Forløbsprogrammer - Region Sjællan

  1. Få information om og bestil e-læring i Region Syddanmark. Apowersoft er et gratis online værktøj til at optage det, du viser på din skærm, og du har også mulighed for at optage speak og webcam
  2. Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme I Region Midtjylland er der udarbejdet forløbsprogrammer for KOL, hjertesygdom, Type 2 diabetes, lænderygsmerter og depression. Du kan se forløbsbeskrivelserne her
  3. Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for mennesker med hjertesygdom på hospital, i kommune og almen praksis i Region Hovedstaden
  4. Der foreligger i flere regioner allerede forløbsprogrammer for visse kroniske sygdomme, som f.eks. diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom. Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning i forløbsprogrammer. Region Nordjylland og Region Hovedstaden arbejder med forløbsprogrammer for demens, som allerede er på vej ind i sundhedsaftalerne
  5. Som en del af indsatsen for borgere med kroniske lidelser anvender Region Sjælland, kommunerne og praksissektoren i regionen forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. Et forløbsprogram for en kronisk sygdom9 defineres som: Forløbsprogrammer er en standardiseret beskrivelse af den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede o
  6. Som en del af indsatsen for borgere med kroniske lidelser er praksissektoren, Region Sjælland og kommunerne i regionen i gang med at udarbejde forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. 2 Sundhedsstyrelsen: Forløbsprogrammer for kronisk sygdom, 2008. Kronisk sy gdom er bl.a. karakteriseret ved følgende

UDPEGNING: Administrativ kontaktperson vedrørende monitorering af forløbsprogrammer mv. i Region Syddanmark. På vegne af Arbejdsgruppen for Monitorering og Følgegruppen for Forebyggelse, anmodes hver kommune om at udpege en administrativ kontaktperson Som et led i en forstærket indsats overfor mennesker med kronisk sygdom modtog Region Nordjylland i perioden 2010-2013 knapt 41 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midlerne var knyttet til områderne omkring forløbsprogrammer (KOL, Diabetes, Hjerte-kar sygdomme og Muskel-skelet lidelser) og patientundervisning forløbsprogrammer mv. i Region Syddanmark. Arbejdsgruppen for Monitorering har udarbejdet et spørgeskema kaldet: Kvaliteten af KOL-forløb, som skal belyse om forløbsprogrammet for KOL har værdi for patienter og pårørende. Formålet med Arbejdsgruppen for Monitorering er at monitorere en række opgaver, herunder de ny

Patientforløbsprogram for rygområdet i Region Syddanmark

Video: Forløbsprogram for KOL

Seden Strand in Odense Kommune (Region Syddanmark) is a town in Denmark about 84 mi (or 136 km) west of Copenhagen, the country's capital city. Current time in Seden Strand is now 07:57 AM (Wednesday). The local timezone is named Europe / Copenhagen with an UTC offset of 2 hours Normann Aa. Nielsen IT Architect at Region Syddanmark Central Region, Denmark Political Organization 4 people have recommended Normann Aa

Målgruppen for forløbsprogrammer er primært de fagpersoner, som arbejder med mennesker med kronisk sygdom. I Region Midtjylland er der udarbejdet forløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), type 2 diabetes, hjertekarsygdom (med fokus på rehabilitering af patienter efter akut koronart syndrom/AKS) og lænderygsmerter skal udarbejdes nye forløbsprogrammer for en række diagnoser under titlen Nye rammer for kronisk sygdom. Som et første skridt er der udviklet og vedtaget en generisk model, som sætter rammen for udvikling af en række nye forløbsprogrammer. Formål med forløbsprogrammet Dette forløbsprogram beskriver den tvær • Region Syddanmark driver sygehuse, men arbejder også med sundhedshuse, udgående funktioner, samdrift, partnerskaber, rådgivning til praktiserende læger og hjemmesygeplejersker osv. • Og vi vil gerne gå endnu længere i den retning 3 25-04-201 forløbsprogrammer i Region Syddanmark og Kerteminde Kommune, at best practice må anvendes i den udstrækning tilstrækkelig evidens ikke foreligger og at målet om samme kvalitet godt kan opnås gennem forskellige tilbud. Patientforløbsprogrammernes fokus er organiseringen af patientforløbene o forløbskoordinering, forløbsprogrammer og sammenhæng i forløb på tværs af og indenfor den enkelte sektor. Workshop-runde II Der blev således gennemført to workshops i runde II. Én i øst med deltagelse af repræsentanter fra Region Sjælland og Region Hovedstaden samt tilhørende kommuner og en i vest med deltagelse a

I. Udbredelse af forløbsprogrammer Regionerne/kommunerne har udarbejdet og er i gang med at implementere forløbsprogrammer for følgende patientgrupper (sygdomme): Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Diabetes type 2 X X X X X KOL X X X X X Hjerte-karsygdom X X X X Region Sjælland, Roskilde, Faxe og Kalundborg Kommune får 4,9 millioner kroner til den tværsektorielle enhed - implementering og udbredelse af forløbsprogrammer. Region Syddanmark og samtlige 22 kommuner i regionen får 6,4 millioner kroner til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark • Sam:Bo - Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark • Tværsektoriel IT-strategi • Snitfladekatalog på genoptræningsområdet • Aftale om alvorligt syge og døende • Forløbsprogrammer -Kronikerområdet (KOL, hjerte, diabetes og ryglidelser

Region Syddanmark. Uddannelsesafdelingen 2.3. Patientsikkerhed Mål for arbejdet med patientsikkerhed fra 'Strategi for sygepleje på OUH 2013- 2015' Den kliniske sygepleje skal bidrage til en høj grad af patientsikkerhed inden for de fem prioriterede områder: Anæstesi, sikker kirurgi, risikomedicin, forebyggelse af tryksår samt forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner er også en af NIP grupperne. Der er også i flere afdelinger arbejdet med forløbsprogrammer med det formål at øge kvaliteten og accelerere patientforløbene. 2. Behandling - hvor og hvordan Der er tale om akutte patienter med et akut operationsbehov, men operation kan godt ske næste dag Den følgende del af denne opgave vil fokusere på palliation i Region Syddanmark med speciel belysning af forholdene på Sygehus Lillebælt, Vejle. Den palliative indsats inddeles i en basal og en specialiseret palliativ indsats. Den basale palliative indsats foregår i den del af sundhedsvæsenet, der ikke har palliation som hovedopgave. Herunde Stamdata Formål Udvikling og udbredelse af Shared Care Platform til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde, herunder Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom og patientforløbsprogrammerne for kronisk sygdom i Region Syddanmark The Region of Southern Denmark (Danish: Region Syddanmark; German: Region Süddänemark) is an administrative region of Denmark established on Monday 1 January 2007 as part of the 2007 Danish Municipal Reform, which abolished the traditional counties (amter) and set up five larger regions

Udmøntningsplan for puljer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 - Økonomioversigt Region Syddanmark d. 26 jan. 2010 Projekter pulje 1 - Forløbsprogrammer År 1 År 2 År 3 Kr. i alt Indsatser i almen praksis En samlet koordineret indsats for formidling 1.750.000 1.250.000 1.250.000 4.250.00 krav og indsatser som indgår i sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og Søn-derborg Kommune tværsektorielle forløbsprogrammer i Region Syddanmark fra 20101 Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter (5 Danske Fysioterapeuter - Region Syddanmark. Vi bruger cookies til at skabe en god brugeroplevelse, huske indstillinger, indsamle statistik og lave målrettet markedsføring af vores ydelser

»De er kæmpestore og uoverskuelige«. »De flytter ikke en skid. Det er skønne spildte kræfter«. Sådan beskriver noget af personalet i almen praksis og på de lungemedicinske afdelinger på Sygehus Lillebælt og Nordsjællands Hospital de regionale KOL-forløbsprogrammer i en undersøgelse af programmernes effekt på det tværsektorielle samarbejde Postal codes for region Region Syddanmark, Denmark. Use our interactive map, address lookup, or code list to find the correct zip code for your postal mails destination

Demensklinikker i Region Syddanmark - Nationalt Videnscenter

ved de fem sygehuse i Region Syddanmark; Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Svendborg Sygehus, Odense Universitets Hospital samt Sygehus Lillebælt, Vejle, er indhentet ved samtale med repræsentanter fra de respektive palliative teams. Der er ikke foretaget struktureret interview Region Syddanmark. Juni 2008 3 Resumé Regionsrådet vedtog på møde den 20. december 2007 en akutplan for Region Syddanmark. Planen inkluderer, at omkring 50 pct. af regionens sygehusbygningsmasse skal enten ny- eller ombygges. På denne baggrund er der nedsat 10 arbejdsgrupper indenfor 14 sygdomsgrupper med det formål at beskrive god Mindfulness øvelse - Kropsscanning , Friklinikken Region Syddanmark Friklinikken Region Syddanmark. Loading... Unsubscribe from Friklinikken Region Syddanmark?.

Region Syddanmark . Her kan du logge ind i blodbankens system for at booke/ændre en tid, ændre dine kontaktoplysninger og se historikken over tidligere tapninger. Donorer med blodtype B eller AB kan have svært ved at finde en ledig tid til almindelig tapning Dette materiale er tilgængeligt på Region Syddanmarks hjemmesider. I sundhedsaftalematerialet indgår derfor: • Oversigt over bilag til sundhedsaftalens indsatsområder med links. Sundhedsaftalen mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark er godkendt af Kolding Byråd den 24. januar 2011 og af Regionsrådet den 31. januar 2011. TILPASNINGS- OG IMPLEMENTERINGSAFTALE 6 På baggrund af befolkningstal kan det antages, at der i Region Syddanmark i 2010 var ca. 2.900 voksne personer med behov for fase II-rehabilitering og 3.900 med behov for fase III-rehabiliterin

Kliniske retningslinjer vedrørende medicinering de sidste levedøgn i den palliative indsat

anvende som skabelon til at udarbejde forløbsprogrammer tilpasset en specifik målgruppe. Det er på den baggrund, at psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa har udviklet og implementeret: Forløbsprogram for borgere med angst og depressio Here we present the Transcription Factor Encyclopedia (TFe), a new web-based compendium of mini review articles on transcription factors (TFs) that is founded on the principles of open access and collaboration. Our consortium of over 100 researchers has collectively contributed over 130 mini review articles on pertinent human, mouse and rat TFs We are specialists in HR and Recruitment processes that creates value and makes a difference for companies; in all sizes and markets. Our Nordic HR platform with 'Talent Recruiter', 'Talent Onboarding' and 'Talent Manager' is our user friendly and flexible software solution Notat 4. Konsultationssygeplejerskers varetagelse af forløbsprogrammer for kronikere 84 % af konsultationssygeplejerskerne varetager dele af forløbsprogrammer Der er forskel i forekomsten mellem regionerne. Den største andel der varetager dele af forløbsprogrammer findes i region hovedstaden og region Midtjyllan 1 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 20122 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske mode..

Video: Forløbsprogrammer forbedrer behandlingen af kroniske patiente

Region Syd E-læring - HR Ledelsesakademiet i Region Syddanmark

Projektet lever op til formål og kriterier for udmøntningen af puljen vedrørende forløbsprogrammer. 5. Ressourcebehov. Midlerne bruges til at organisere, udvikle og implementere forløbskoordinatorfunktionen på SVS i samarbejde med kommuner og almen praksis, samt til evaluering og rapportskrivning 3. Høring; tilpasnings- og implementeringsaftale vedr. forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsstyrelsen offentliggjorde juni 2011 to forløbsprogrammer for hhv. børn og unge med erhvervet hjerneskade og voksne med erhvervet hjerneskade

View Rune Rhinstrøm Blicher's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Rune Rhinstrøm has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Rune Rhinstrøm's connections and jobs at similar companies Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats til gavn for borgern Region Syddanmark har en aftale med Kong Chr. X's Gigthospital i Gråsten om at varetage den reumatologiske opgave for det sønderjyske område i regionen på både hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau og aftalen understøtter, at Gigthospitalet som den eneste afdeling søger den nye regionsfunktion 4 Shared Care Platformen blev udviklet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og IBM Danmark, som et it-værktøj til it-understøttelse af implementeringen af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom, herunder forløbsprogrammerne for kroniske sygdomme i Region Syddanmark

Forløbsprogrammer er markeret med blåt, mens andre samarbejdsaftaler er markeret med rødt: Region Syddanmark (RSyd) Region Nordjylland (RN) Region Sjælland (RSj) Region Midtjylland (RM) Region Hovedstaden (RH) Kræft Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, 2013. Tillæg april 2015 Hanne Birgit Sveistrup Demant, vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland Katherina Beltoft Simonsen, cand.scient.med., forskningsassistent, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Akademisk medarbejder, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Marie Fuglsang, enhedschef, Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstade Region Syddanmark forudsætter at det nuværende case katalog vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler er vedtaget i deres betragtninger under udskrivelsesforløb under den regionale samarbejdsaftale. Nordfyns Kommune mener ikke at case kataloget er vedtaget. Nordfyns Kommune henviser til kommunens høringssvar (bilag 4) Forløbsprogrammer. Kræft Lokaliteter. Hospitalsafdeling Brugere. Læge (cand.med.) Sygeplejerske Radiograf Teknologier. Udstyr til videokonference Parter Parter - Ansvarlige Andre ansvarlige. Jens Bonde-Petersen; Parter - Anvendere Region Syddanmark. Sygehus Sønderjylland - Sygehus Sønderjylland 500 KOL-forløbsprogrammer er søgt implementeret i alle landets regioner. Forfatter(e) Peter Gjersøe1, Lars Morsø2, Morten Sall Jensen2 & Peter Qvist2, 3 1) Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet, Region Hovedstaden 2) Center for Kvalitet, Region Syddanmark 3) Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet Ugeskr Læger.

Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme - Region - rm

forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom? Opstart/ stratificering Intervention Opfølgning/ udslusning Kommunale forebyggelsesforløb Region Syddanmark 4.240 1,66 1,616 3,83 Resten af Danmark 15.007 1,78 4.892 4,05 Region Ingen kontakt med psykiatrien Kontakt pga. psykisk sygdom Antal døde Mortalitetsrate Antal døde Mortalitetsrate Region Syddanmark 4.542 2,85 1.377 8,02 Resten af Danmark 16.355 3,04 3.934 8,5 Shared Care: Region Syddanmark har gennem en række år benyttet diabetes platformen Dialog til kommunikation mellem læger og patienter og OUHs medicinske afdeling. Region Syddanmark har besluttet at udbyde, udvikle og implementere et tværsektorielt kronikersystem i regionen

Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomm

Hver region i Danmark har et patientinddragelsesudvalg. Regionsældrerådet i hver region har én repræsentant i udvalget. Udvalget består desuden af tre medlemmer udpeget af Danske Patienter, tre medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer og et medlem udpeget af Ældre Sagen. Se hvem der er regionsældrerådets repræsentanter herunder Sundhedsaftalerne forpligter på den ene side region og kommunerne i regionen til at indgå særskilte aftaler på sundhedsområdet, hvor patientforløbet går på tværs af region og kommune og indebærer på den anden side betydelige frihedsgrader og mulighed for varierende løsninger tilpasset lokale forhold og behov Se Ane Ballegaard Lauridsens profil på LinkedIn - verdens største faglige netværk. Ane Ballegaard har 12 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Ane Ballegaards netværk og job hos tilsvarende virksomheder

Samarbejde om demens - Nationalt Videnscenter for Demen

Afdelingens speciallægevagt leverer konsultativ bistand til reumatologiske og andre afdelinger i Region Syddanmark og den vestlige del af Region Sjælland. Afdelingen indgår i akut medicinsk vagtfunktion i FAM med speciallæger, læger i H-stilling og læger i I-stilling. Sengeafsnittet har 13 stationære heldøgnssenge sen (Region Sjælland), Steen Vestergaard-Madsen (Region Midt) samt repræsentanter fra IKAS. Akkrediteringsstandarderne udpeger områder, hvor der skal arbejdes med kvaliteten Op mod 30 procent af de patienter, der skal udredes til epilepsi, venter to måneder eller mere på at komme i gang med udredningen, og ventetiden har store konsekvenser for patienterne, mener overlæge ved OUH Christoph Beier

Der er ofte fokus på det tværsektorielle samarbejde, herunder opgaver til praksiskonsulenter, og udarbejdelse af forløbsprogrammer og henvisningsvejledninger. Du findes informationer herom på www.sundhed.dk. Region Nordjylland; Region Midtjylland; Region Syddanmark ; Region Sjælland; Region Hovedstade Landets øvrige tre regioner halter noget bagefter. Region Midtjylland har foreløbigt droppet at beskrive et forløbsprogram for demens. Region Sjælland kører videre med den samarbejdsmodel, som regionens tidligere amter havde sat i gang, mens Region Syddanmark netop har sendt en samarbejdsmodel for demensområdet i høring Til projektet Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser har Region Syddanmark i samarbejde med kommunerne fået bevilliget 6,4 mio. kroner. Satspuljeprojektet er en del af den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet Hvad er en behandlingspakke? Et pakkeforløb er et afgrænset behandlingstilbud, hvor der er defineret en overordnet ramme for behandlingen, afhængigt af diagnosen og graden af lidelsen Efter strukturreformen i 2007 er ordningen implementeret i Region Midtjylland, fra 2009 i Region Nordjylland og fra 2011 i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden forløber ordningen som et projekt. Praksisplan. I Region Syddanmark og Region Midtjylland er ordningen indskrevet i disse regioners forløbsprogrammer for lænderygsmerter

populær: